Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

mozilla vpn

How do you access Mozilla VPN after you have logged into firefox account - it only shows how to download and I have already downloaded it. I simply want to turn on the VP… (διαβάστε περισσότερα)

How do you access Mozilla VPN after you have logged into firefox account - it only shows how to download and I have already downloaded it. I simply want to turn on the VPN and select the location but no instructions are available for this or at least the instructions are not clear.

Ερώτηση από congofriends 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 μήνες πριν

freezing computer

Why are there ten to fifteen background processes running slowing and freezing my computer? I have to go to the task manager and shut most down, hoping I don't hit the on… (διαβάστε περισσότερα)

Why are there ten to fifteen background processes running slowing and freezing my computer? I have to go to the task manager and shut most down, hoping I don't hit the one that closes my page. Doesn't matter if I have one tab open or many. I'm ready to quit using Firefox. Every update gets worse. Seems like more and more processes keep building. Sometimes there are so many background processes running I can't count them. Firefox use to run like a dream. Now it's like a giant weight clogging up the gears.

Ερώτηση από jarekorn 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 μήνες πριν

entering a URL through the address bar refreshes current page instead

Lately (as of which version, I'm not sure), I've been noticing that if I enter a URL in the address bar of a tab that already has a page open, instead of going to the new… (διαβάστε περισσότερα)

Lately (as of which version, I'm not sure), I've been noticing that if I enter a URL in the address bar of a tab that already has a page open, instead of going to the new URL I entered, Firefox will refresh the current page instead. This happens A LOT and is pretty annoying. Wondering if this happens to anyone else.

Ερώτηση από pznarxkc 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 5 ημέρες πριν

Firefox crashed and lost sesssion/tabs

I have Firefox for Mac and my browser crashed. I lost my previous session and unable to recover from the "History" tabs. This happened today so I'm wondering it's possibl… (διαβάστε περισσότερα)

I have Firefox for Mac and my browser crashed. I lost my previous session and unable to recover from the "History" tabs. This happened today so I'm wondering it's possible to recover from saved sessions folder which I don't know how to access or troubleshoot.

Ερώτηση από Anne 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 4 ημέρες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

submit feedback

Firefox Developer Edition downloaded 89.0b1 tonight. When you choose Submit Feedback in the help/about form it goes nowhere. Actually to a "coming soon" page for ideas.mo… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox Developer Edition downloaded 89.0b1 tonight. When you choose Submit Feedback in the help/about form it goes nowhere. Actually to a "coming soon" page for ideas.mozilla.com. Is that so you won't have to field complaints about the "improvements" in this version? Because I have several complaints.

Ερώτηση από merina 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από droonfang 6 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Updated Firefox Changed Bookmarks List Length

Firefox appears to have just updated. Now my bookmarks list is so long I have to scroll down to see everything. It looks like everything has been spaced out further, whic… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox appears to have just updated. Now my bookmarks list is so long I have to scroll down to see everything. It looks like everything has been spaced out further, which I hate. It takes up was too much space. They were probably going for a more elegant, less cluttered look, but it just ended up making things more aggravating for me. There should be a way to adjust or turn off the spacing feature. Any suggestions?

Ερώτηση από gmkorn1 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από peter.rowe10 6 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

horrorific tabs

i will like to know how i can drop to the garbage the new tabs on Firefox devs.. they are nonfunctional and bigger and looks like a shit to me.. i will like to know how i… (διαβάστε περισσότερα)

i will like to know how i can drop to the garbage the new tabs on Firefox devs.. they are nonfunctional and bigger and looks like a shit to me.. i will like to know how i can get back to the old style tabs... PLEASE HELP

Ερώτηση από Alpha 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από shasim 7 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

How can I submit Firefox Beta feedback?

I have some feedback regarding the new UI update, but neither the link in the release notes (As always, we welcome your feedback feedback.) nor the Settings -> Help -&… (διαβάστε περισσότερα)

I have some feedback regarding the new UI update, but neither the link in the release notes (As always, we welcome your feedback feedback.) nor the Settings -> Help -> Submit feedback ... button (Settings button redirect ) take me to a form.

Ερώτηση από Michael Schaufelberger 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από ·´¯`·...¸>-)))º> ~dbben 7 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Bookmark dropdown menu disappears under Windows taskbar

Hi there! Some background info: I have a desktop PC. I just got the newest firefox update. ...Thanks; I hate it. And they've altered the way the bookmarks look. So now th… (διαβάστε περισσότερα)

Hi there! Some background info: I have a desktop PC. I just got the newest firefox update. ...Thanks; I hate it. And they've altered the way the bookmarks look. So now the bookmarks drop-down menu is so long that I have to scroll down to see everything on it, (I didn't have to before). And what's worse is that sometimes one moment it will be over the Windows taskbar that's at the bottom of my screen and suddenly it will disappear UNDER the taskbar where I can't see everything and I struggle to access anything with my mouse. It's SO aggravating. How do I fix this??

Ερώτηση από gmkorn1 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 7 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

How do I give feedback?

Currently on Firefox Developer Edition 89.0b2, clicking menu > Help > Submit Feedback, takes me here: https://mozilla.github.io/imo-placeholder/ It's a blank "Comin… (διαβάστε περισσότερα)

Currently on Firefox Developer Edition 89.0b2, clicking menu > Help > Submit Feedback, takes me here: https://mozilla.github.io/imo-placeholder/

It's a blank "Coming Soon" page with no information.

I'm experiencing usability problems with the new theme and I'd like to share what I'm experiencing.

Ερώτηση από whall1 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από AliceWyman 3 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

FF Beta 89.0b3 reverts to .0b2

Since the release of Beta version 89.0b3, Firefox Beta on Win 10 keeps reverting back to .0b2. I cannot pinpoint exactly when it happens; sometimes after 'hibernation'; s… (διαβάστε περισσότερα)

Since the release of Beta version 89.0b3, Firefox Beta on Win 10 keeps reverting back to .0b2. I cannot pinpoint exactly when it happens; sometimes after 'hibernation'; sometimes after 'sleep'. Getting damn frustrating, and I'm not nearly ready to move up from Windows.

How the heck do I track what's going on? All advice gratefully accepted!

Ερώτηση από Luprachán 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από ·´¯`·...¸>-)))º> ~dbben 7 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

3rd party cookies blocked on youtube.com but still signed in google.com

I would like to sing in to youtube.com but not google search or any other google related services. I tried Enhanced Tracking Protection, strict & custom block all thi… (διαβάστε περισσότερα)

I would like to sing in to youtube.com but not google search or any other google related services.

I tried Enhanced Tracking Protection, strict & custom block all third party cookies & privacy.firstparty.isolate = true. but none of that could prevent me from getting singed in to all google.com services automatically when I sing in to youtube.com.

Is there any way to achieve that without installing add-ons?

Ερώτηση από bk8krqjpxvp0qzgqjv8eo1l 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 7 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

May need to install the required video codecs

# My problem When i go to some site with video (for example https://www.openproject.org/ ) i have the following message : "To play video, you may need to install the requ… (διαβάστε περισσότερα)

# My problem

When i go to some site with video (for example https://www.openproject.org/ ) i have the following message : "To play video, you may need to install the required video codecs".

# Spec

I run Firefox Beta in Fedora, it's installed in /opt/ folder. I have the "normal" version of firefox too and the video works well.

# Some other infos

The video seem to be a mp4 video and i have the following package installed in my fedora GStreamer Multimedia Codecs (Multimedia plauback for APE, AVI, DV, FLAC, FLX, Flash, MKV, MP4, Speex, VP8, VP9 and WAV).

Ερώτηση από bouteiller.alan 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 6 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε