Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Extensions button does not show extensions - goes to add ons page

When I click the extensions jigsaw button, it takes me to the add-ons and themes page. My extensions do not appear so I cannot access them. How do I fix this

Ερώτηση από Kirsti & Mark Hibberd 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 3 μήνες πριν

unwanted tab pop ups or redirects

Greetings, for some reason lately over the last couple weeks I have noticed that when I open a link to a site that I've had in my bookmarks for years it now opens that li… (διαβάστε περισσότερα)

Greetings, for some reason lately over the last couple weeks I have noticed that when I open a link to a site that I've had in my bookmarks for years it now opens that link or that page and then within a couple seconds another tab will open for advertisement or possibly even the duplication of the originally called upon link in the previous tab. I would like to stop these additional tabs from opening automatically without my request.

thanks in advance,

Mike VIkdal mvikdal@yahoo.com

Ερώτηση από mvikdal 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 3 μήνες πριν

LOST ALL MY BOOKMARKS

Apprantly Firefox updated last night. I still show all the names of my bookmarks but NONE of them have any information in them. Probably lost my passwords too. Tried… (διαβάστε περισσότερα)

Apprantly Firefox updated last night. I still show all the names of my bookmarks but NONE of them have any information in them. Probably lost my passwords too.

Tried all the fixes shown in prior posts. This is unacceptable !

Ερώτηση από mjfissel 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από martyjc247 2 μήνες πριν

Home page button

I have been using Firefox for years. Recently my browser developed a glitch. I uninstalled Firefox then reinstalled it. That part went fine. I find the newer version very… (διαβάστε περισσότερα)

I have been using Firefox for years. Recently my browser developed a glitch. I uninstalled Firefox then reinstalled it. That part went fine. I find the newer version very user unfriendly. There is no home page button and I cannot figure out how to add one. Your bookmarks are awful. It tries to be intuitive but in the end all it does is takes 3 to 4 steps to do something that used to bee done in one. This is not an improvement. I want a bookmark list not a not a most recent list. This is a major pain in the a.. . I do not want to stop using Firefox but this user unfriendliness is a major problem. Not quite sure what to do.

Bruce Fairman

Ερώτηση από bfairman 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 μήνες πριν

How can I see what cookies have been installed?

How can I see what cookies have been installed? In "Privacy & Security" | "Cookies and Site Data" I can see the web sites that downloaded cookies and how many, but n… (διαβάστε περισσότερα)

How can I see what cookies have been installed? In "Privacy & Security" | "Cookies and Site Data" I can see the web sites that downloaded cookies and how many, but not what they are.

Ερώτηση από c.bores 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 μήνες πριν

Firefox Developer Edition slow on startup

I'm on Firefox Developer Edition 119.0b9 (32-bit) and Windows 11 Pro 22H2 but I've been experiencing this problem a lot longer ago even before upgrading to Windows 11. Th… (διαβάστε περισσότερα)

I'm on Firefox Developer Edition 119.0b9 (32-bit) and Windows 11 Pro 22H2 but I've been experiencing this problem a lot longer ago even before upgrading to Windows 11. The first thing I open in my computer is Firefox, it gets the window itself quickly but the page stays blank with the gray loading dot going right and left for nearly 10 minutes before the page loads and Firefox works normally. I don't experience any issues while browsing the internet after that long loading but it's really annoying especially when I'm in a hurry and I don't have 10 minutes to stare at a blank page.

Ερώτηση από محمد 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 μήνες πριν

Middle click not working

I switched to Firefox DE because I wasn't able to install 3rd party extensions. Just now, my middle click isn't working. I can't use the middle click to open/close tabs a… (διαβάστε περισσότερα)

I switched to Firefox DE because I wasn't able to install 3rd party extensions. Just now, my middle click isn't working. I can't use the middle click to open/close tabs and to open links in a new tab. I checked my settings, tried a new profile, nothing works except in normal Firefox, the middle mouse does work, but I don't want to switch to that. My middle click also works in Edge and other apps, but please fix this issue as soon as possible. Thank you.


PS. Please add biometrics to Firefox, like how Google did with Chrome.

Ερώτηση από j.r.cudd2008 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 4 μήνες πριν

how to remove apple maps from search results

I looked for a way to remove apple maps from being the default Map when I search using Firefox on windows 10. Its not helpful since half of the info isnt listed and I wo… (διαβάστε περισσότερα)

I looked for a way to remove apple maps from being the default Map when I search using Firefox on windows 10. Its not helpful since half of the info isnt listed and I would like google maps instead like it had always been.

Ερώτηση από e6otwist 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 4 μήνες πριν

My Firefox (just updated to latest version) will not show videos from Ring.com

My Firefox (just updated to latest version) will not show videos from Ring.com. This has been going on for over a month and spans several version releases. However, I c… (διαβάστε περισσότερα)

My Firefox (just updated to latest version) will not show videos from Ring.com. This has been going on for over a month and spans several version releases. However, I can get other browsers (Safari, Chrome, Vivaldi) to view the videos. (I am using a Mac, latest operating system.) I have just been trying to view a video from my Ring account for the last 10 minutes and it will not load and show.

Can you help?

Ερώτηση από LLKRAUS 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 4 μήνες πριν

Firefox options, preferences and settings was edited by Mozinet

Is this real? Benne having problems in Firefox can't us the "move to function to file emails. It dfaults to create new. I asked a question in the support page and now … (διαβάστε περισσότερα)

Is this real? Benne having problems in Firefox can't us the "move to function to file emails. It dfaults to create new. I asked a question in the support page and now I get the email. Firefox options, preferences and settings was edited by Mozinet. First time for this one.

Ερώτηση από mpkelley 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από James 4 μήνες πριν

Automatically show/hide download panel/button

How do I make it so that firefox automatically show the download panel or download button (either way is fine) AND automatically hides the button (not just panel) when th… (διαβάστε περισσότερα)

How do I make it so that firefox automatically show the download panel or download button (either way is fine) AND automatically hides the button (not just panel) when the downloaded file is opened? (perhaps a setting to automatically clear the history?)

I tried searching around but couldn't find a solution for automatically hiding the button. There used to be a config option to automatically delete download history. but I can't find it anymore (I'm on firefox 119)

Thanks for the help.

Ερώτηση από Allen Liao 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 μήνες πριν

Cannot change Firefox account password due to "incorrect password"

I'm trying to reset my Firefox account password. I know my password is correct, because I just signed into my Firefox account with it. Every time I try to change the pas… (διαβάστε περισσότερα)

I'm trying to reset my Firefox account password. I know my password is correct, because I just signed into my Firefox account with it.

Every time I try to change the password however, it tells me my old password is incorrect. I know it's not incorrect because as stated, I just signed into my account with it.

Not sure exactly how to fix this one, any suggestions welcome.

Ερώτηση από darkbayleef 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 μήνες πριν

Middle Mouse Click on twitter links open in new tab but switch immediately do it

On twitter, if i middle mouse click on a tweet, it open in a new tab and switch immediately to it, even if the setting is disabled Middle Mouse clicking on links anywher… (διαβάστε περισσότερα)

On twitter, if i middle mouse click on a tweet, it open in a new tab and switch immediately to it, even if the setting is disabled

Middle Mouse clicking on links anywhere else works as it should, it only do it on twitter for some reasons. Shift middle mouse doesn't work either

But clicking on an IMAGE on twitter does work normally.

Ερώτηση από Oshida_BCF 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 4 μήνες πριν

Youtube Video Hanghing up when on another tab

I'm having an issue that seems to Lock up YouTube on Firefox. I'm trying to get back into using Firefox but I'm having a persistent issue in both FF Mainline and even in… (διαβάστε περισσότερα)

I'm having an issue that seems to Lock up YouTube on Firefox.

I'm trying to get back into using Firefox but I'm having a persistent issue in both FF Mainline and even in FF Beta 119.

If i play a Video on YT then switch tab to do something else then go back to YT it lock up the video window. I do not have this happen on Chrome or Edge.

I have tried refreshing the browser and still have this issue.

PC Specs: Razer Razer Blade 15 Processor 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz 2.30 GHz Installed RAM 32.0 GB (31.8 GB usable) GPU NVIDIA RTX 3060


Here is link to short video of the issue described.

https://drive.google.com/file/d/1yYxQkUPZbIOOYnW31LzMM7R8NI0_kZY9/view?usp=share_link

Ερώτηση από 3_Pocket 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 4 μήνες πριν

Windows taskbar won't pop up over Mozilla

Hello! I had to reinstall Windows 10. Then I re -install the Mozilla browser and windows taskbar won't pop up over Mozilla. I found bug fixes I did but didn't help. Tha… (διαβάστε περισσότερα)

Hello!

I had to reinstall Windows 10. Then I re -install the Mozilla browser and windows taskbar won't pop up over Mozilla. I found bug fixes I did but didn't help.

Thanks

Ερώτηση από Ludwig 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από xnxubdvpnbrowserapk 4 μήνες πριν

The Signin page at https://signin.travelers.com/ keeps looping back on it's self

I have contacted Traveler's Insurance Tech Help and they said the problem of looping back on the signin page happened with the latest update from FireFox. They informed … (διαβάστε περισσότερα)

I have contacted Traveler's Insurance Tech Help and they said the problem of looping back on the signin page happened with the latest update from FireFox.

They informed me that they have been trying to find the problem BUT it would seem that they would contact FireFox RATHER than suggesting that EDGE, GOOGLE or other browsers be used.

I can signin on EDGE, however I prefer to FireFox...

Here's hoping you can find the solution....

Let me know if you need me to help....

Ερώτηση από PSMatte 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 μήνες πριν