Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Ctrl+R

I'm uploading changed webpages to the internet on a daily basis, using Firefox. I'm Using Firefox version 100.0 now and I have discoverd a problem with version 100.0 . Fr… (διαβάστε περισσότερα)

I'm uploading changed webpages to the internet on a daily basis, using Firefox. I'm Using Firefox version 100.0 now and I have discoverd a problem with version 100.0 . From Firefox version 99.01 and downwards, this problem never existed before. The refresh button in Firefox 100.0 ( Ctrl+R ) no longer works good anymore! Sometimes it works good, the other time it's not working correct anymore, you will not see the latest uploaded webpage on the internet. The only solution to this problem is bij closing Firefox and restarting it. Only then you will see the latest uploaded webpage on the internet. Please have a serious look at this annoying problem in version 100.0. This problem can only be discoverd by people who are uploading new webpages to the internet, not bij the regular internet-users/visitors.

Ερώτηση από webmaster101 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από webmaster101 19 ώρες πριν

Searching from address bar does not work

I am using Firefox version 100.0.1 (64-bit) and whenever I try to search in the search bar it will not provide me with any search results. I stays on the same page it was… (διαβάστε περισσότερα)

I am using Firefox version 100.0.1 (64-bit) and whenever I try to search in the search bar it will not provide me with any search results. I stays on the same page it was on before I hit enter and the address for that website reappears. If I click on the drop down menu and select a website, it will take me to that website, unless the website is Google.

Ερώτηση από anthony.reed.mt 10 ώρες πριν

WHY do ALL "printscreens" come out black (until after new power-cycle) immediately after using ANY "private browser"?

Find the "switch" that gets "activated" (when using ANY private browser window) that prevents us from using "printscreen" AND...ALL other "printsreen apps" as well (such … (διαβάστε περισσότερα)

Find the "switch" that gets "activated" (when using ANY private browser window) that prevents us from using "printscreen" AND...ALL other "printsreen apps" as well (such as "windows snipping tool"). After using ANY private browser, Printscreen just shows an all black screen! Once you've used a private browser window (on a Win 7 desktop)...you no longer have any printscreen ability until after you power-cycle...when it's too late!! Printscreen ALWAYS shows an all black screen!

Try it for yourself on YOUR desktop...regardless of your system!


AARRGGHH!! >:-(

Ερώτηση από danemer 10 ώρες πριν

Firefox loading issues whenm using webcam in Discord

I'm not sure where the issue is coming from but I've checked my Webcam settings and they're fine as far as I can tell. Whenever I have Discord open and am using my webcam… (διαβάστε περισσότερα)

I'm not sure where the issue is coming from but I've checked my Webcam settings and they're fine as far as I can tell. Whenever I have Discord open and am using my webcam and then open Firefox nothing will load and everything slows down. Could there be a firefox setting I can change?

Ερώτηση από Emma 3 ημέρες πριν

Blokowanie Outlook

Witam, Mam problem. Jak mam uruchomionego Outlook i działa synchronizacja maili bez problemu. W momencie gdy uruchamiam firefox przestaje działać synchronizacja( wysyłani… (διαβάστε περισσότερα)

Witam, Mam problem. Jak mam uruchomionego Outlook i działa synchronizacja maili bez problemu. W momencie gdy uruchamiam firefox przestaje działać synchronizacja( wysyłanie i odbieranie maili). Jeżeli uruchomię ponownie outlook przy działającym juz firefox to problem znika. Według Microsoft problemem jest Firefox:

"Nie wykluczone że moduł zmieniający połączenie VPN wbudowane w FF realizuje jakieś niestandardowe tunelowanie informacji, co przeszkadza w nawiązywaniu synchronizacji poczty tego akurat klienta poczty."

Powyżej informacja od Microsoftu.

problem ten pojawił się na kilku komputerach jakieś 3-4 tygodnie temu. Dopiero teraz powiązałem fakt co powoduje problem z outlook.

Ερώτηση από kalamarz.mateusz 5 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από kalamarz.mateusz 5 ημέρες πριν

DevTools inspector tab gets blank

Hello, It got really hard to debug with Firefox Developer Edition devtools when inspector tab keeps disappearing while debugger point is hit. Using HTMLElement link from… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

It got really hard to debug with Firefox Developer Edition devtools when inspector tab keeps disappearing while debugger point is hit.

Using HTMLElement link from console doesn't return Inspector

Pressing F12 and F12 again helps, but then again have to reach the break point which is frustrating.

Firefox 101.0b5 (64-bit) Windows 10 Pro 21H2 Build 19044.1645 CPU - i5-1145g7 RAM - 16gb

Any way to solve this apart reinstalling Firefox ? As well why the same bug can stay 8 years? https://support.mozilla.org/en-US/questions/980988

Ερώτηση από xNaii 5 ημέρες πριν

Cannot print 2 pages, first page is cutoff

I wanted to print out an order placed online but could only print part of it. The order took up about 1.5 pages when displayed in Firefox, but I could only print the uppe… (διαβάστε περισσότερα)

I wanted to print out an order placed online but could only print part of it.

The order took up about 1.5 pages when displayed in Firefox, but I could only print the upper 2/3 of it. That’s all the Print Preview displayed. It was cut off at the bottom. There was no option to print the missing lower third or a second page.

I can scroll Firefox to display the lower part but Print Preview still shows only the upper part.

I can change FF’s scale to 80% in order to show the whole order on the screen, but Print Preview still only shows the upper part.

I can scale Print Preview to 70%, but then it’s difficult to read.

I don’t recall having this problem with earlier versions of Firefox.

How can I print my order on 2 pages so that I can read it?

Ερώτηση από Mike109 5 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από Mike109 5 ημέρες πριν

FF uses all 4 GB RAM

FF uses all memory. I start computer. Start FF to blank page. No Internet connection. No other programs running. Ran memtest before - all Crucial RAM good. If I leave FF … (διαβάστε περισσότερα)

FF uses all memory. I start computer. Start FF to blank page. No Internet connection. No other programs running. Ran memtest before - all Crucial RAM good. If I leave FF on, doing nothing all RAM will be used. Linuxmint 20.3, FF 100. Does this happen with Windows or Mac?

Ερώτηση από borgward 2 ώρες πριν

URL autocomplete not working

Firefox 100.0 (64bit) Mac 12.3.1 long user of Firefox. Recently, I cleaned up my history, and since then url autocomplete does not work. I get suggestions, but no auto c… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 100.0 (64bit) Mac 12.3.1 long user of Firefox. Recently, I cleaned up my history, and since then url autocomplete does not work. I get suggestions, but no auto complete. Ex, Previously if I typed into the address bar "You", the address bar would autocomplete to "Youtube.com". Now, nothing happens. If I type in Youtube and hit enter, I get my search engine. IOW I have to type in the entire Youtube.com and hit enter. Other than deleting a bunch of history items, I changed nothing afaik. Help please? and TIA

Ερώτηση από JayElDee 5 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από JayElDee 5 ημέρες πριν

Browser flag to run extensions on Chrome:// pages

Im trying to make a advanced theme. Im at the point where CSS Combinators are not going to work for what I want to accomplish. My next step is running a js script through… (διαβάστε περισσότερα)

Im trying to make a advanced theme. Im at the point where CSS Combinators are not going to work for what I want to accomplish. My next step is running a js script through tampermonkey on chrome://browser/content/browser.xhtml However I cant run extensions on Chrome:// pages I know Google Chrome has a flag to do this and was wondering if Firefox has one too. I know this causes security issues but I want to do it anyway

Ερώτηση από thenry.he 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από thenry.he 2 ημέρες πριν

Always Open Similar Files = Not applicable individually.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/change-firefox-behavior-when-open-file ver 100.0 (64-bit) kor win10 64bit home kor ver 10.0.19044.1706 Selections do not work indivi… (διαβάστε περισσότερα)

https://support.mozilla.org/en-US/kb/change-firefox-behavior-when-open-file ver 100.0 (64-bit) kor win10 64bit home kor ver 10.0.19044.1706

Selections do not work individually depending on the download file Always Open Similar Files (When I activate the check,) Open all files. I hope it works differently for each individual file. .torrent .zip

I want to save the zip file(I don't want to open the file right away.) I want to open torrent file automatically. (Checking settings automatically works well) I'm not talking about torrent magnet.

I suggest you open it individually. Thank you. It's a function that doesn't exist locally.

And to give you another suggestion, I would like to be able to register the extensions manually for Applications. There are times when Firefox doesn't detect it. The user If there's a file called zip, I wish I could save the zip file and enter it. Manual input function.

Ερώτηση από 동우 2 ημέρες πριν

Highlighting of buttons

Happens on a number of websites when I press buttons, like Youtube logo for example, blue box surrounds the logo. Other cases when i adjust the volume button on a youtube… (διαβάστε περισσότερα)

Happens on a number of websites when I press buttons, like Youtube logo for example, blue box surrounds the logo. Other cases when i adjust the volume button on a youtube video, the button is remembered and whenever I press spacebar with the intention of pausing the video, the video gets muted instead because the volume button is highlighted and remembered.

Ερώτηση από BudgetPrincess 5 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από BudgetPrincess 2 ημέρες πριν

Amazon prime videos stopped playing

Last night I was watching a video series on Amazon and the last episode won't play on my MacBook Pro. I plays on the TV and in Safari. I deleted and reloaded Firefox bu… (διαβάστε περισσότερα)

Last night I was watching a video series on Amazon and the last episode won't play on my MacBook Pro. I plays on the TV and in Safari. I deleted and reloaded Firefox but the issue remains.

Ερώτηση από Cheechako 2 ημέρες πριν

macbook 3 finger gesture doesn't work with firefox

Like the title says the 3 finger gesture to move between full screen images doesn't work with firefox 100.0 Macbook pro 16" 2019 running catalina 10.15.7. What happens is… (διαβάστε περισσότερα)

Like the title says the 3 finger gesture to move between full screen images doesn't work with firefox 100.0 Macbook pro 16" 2019 running catalina 10.15.7. What happens is that full screen is exited and browser moves back to the previous page.

Only had this problem after updating firefox.

I've seen conversations from as far back as 10 years ago where people have had this problem but their fixes don't work.

This should work without an add on plug in or app. It should simply work.

Done all the usual things restarted finder, restarted computer, checked all the setting in computer preferences. Tried other browsers and it works with both google and safari.

I switched to firefox and spent a lot of time organizing and setting up only to have this problem. This is a feature I use often (every day) so it is a deal breaker even with all the time I've invested in switching.

Does anyone have an answer for me? How do I get the 3 finger gesture back on my MacBook?

Ερώτηση από tellulah 5 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από tellulah 3 ημέρες πριν

Why my code work fine on chrome but not firefox?

Here is my code: <html> <head> <meta charset="utf-8"> <style> .fullCard, .lowerHalfCard, .upperHalfCard, .fullCard-after, .lo… (διαβάστε περισσότερα)

Here is my code:

<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
		<style>
			.fullCard,
			.lowerHalfCard,
			.upperHalfCard,
			.fullCard-after,
			.lowerHalfCard-after,
			.upperHalfCard-after {
			 background-color: inherit;
			 border-radius: 10px;
			 height: 100%;
			 width: 100%;
			 position: absolute;
			 
			 align-items: center;
			 display: flex;
			 justify-content: center;
			 vertical-align:middle;
			}
		
			.fullCard-after::after,
			.upperHalfCard-after::after{
			 content: "";
			 display: block;
			 position: absolute;
			 height: 4px;
			 background-color: inherit;
			 width: 100%;
			 top: calc(50% - 2px);
			}
			.lowerHalfCard-after::after{
			 content: "";
			 display: block;
			 position: absolute;
			 height: 4px;
			 background-color: inherit;
			 width: 100%;
			 top: calc(50% - 2px);
			}
			.lowerHalfCard,
			.lowerHalfCard-after{
				clip-path: polygon(0% 50%, 100% 50%, 100% 100%, 0% 100%);
			}
			.upperHalfCard,
			.upperHalfCard-after{
			 clip-path: polygon(0% 0%, 100% 0%, 100% 50%, 0% 50%);
			}

			.splitFlap {
			 background-color:black;
			 box-sizing: border-box;
			 border-radius: 10px;				
			 width: 100px;
			 height: 150px;
			 position: relative;			 
			}

			.rotate0to90 {
			 animation-name: r0to90;
			}

			.rotate90to0 {
			 animation-name: r90to0;
			}

			.rotate0to_90 {
			 animation-name: r0to_90;
			}

			.rotate_90to0 {
			 animation-name: r_90to0;
			}

			.rotate0to90,
			.rotate90to0,
			.rotate0to_90,
			.rotate_90to0 {
			 animation-duration: 0.3s;
			 animation-fill-mode: forwards;
			}

			@keyframes r0to90 {
			 from {
				transform:rotateX(0deg);
			 }

			 to {
				transform: rotateX(90deg);
			 }
			}

			@keyframes r90to0 {
			 from {
				transform: rotateX(90deg);
			 }

			 to {
				transform: rotateX(0deg);
			 }
			}

			@keyframes r0to_90 {
			 from {
				transform: rotateX(0deg);
			 }

			 to {
				transform: rotateX(-90deg);
			 }
			}

			@keyframes r_90to0 {
			 from {
				transform: rotateX(-90deg);
			 }

			 to {
				transform: rotateX(0deg);
			 }
			}

			.transform0to_90 {
			 transform: rotateX(-90deg);
			}

			.transform0to90 {
			 transform: rotateX(90deg);
			}
			.hide{
				display:none
			}
			.zIndex2 {
			 z-index: 2;
			}

			.zIndex4 {
			 z-index: 4;
			}

			.zIndex10 {
			 z-index: 10;
			}
			.blue{
			  background-color: blue
			}
			.green{
			  background-color: green
			}
			.red{
			  background-color: red
			}
			.orange{
			 background-color: orange
			}
		</style>
		<script>
			let baseDiv,lowerDiv,middleDiv,upperDiv;
			document.addEventListener("DOMContentLoaded",()=>{
				baseDiv=document.getElementById("base");
				lowerDiv=document.getElementById("lower");
				middleDiv=document.getElementById("middle");
				upperDiv=document.getElementById("upper");
			});
			let backward=()=>{
			  middleDiv.innerHTML=baseDiv.innerHTML;
				lowerDiv.classList.add("rotate0to90");
				middleDiv.className="upperHalfCard-after transform0to_90 zIndex4";
			}
			let forward=()=>{
				middleDiv.innerHTML=baseDiv.innerHTML;
				upperDiv.classList.add("rotate0to_90");
				middleDiv.className="lowerHalfCard-after transform0to90 zIndex4";
			}
			
			let upperHandler=()=>{
				middleDiv.classList.add("rotate90to0");
				upperDiv.classList.replace("zIndex4","zIndex2");				
			}
			let lowerHandler=()=>{
				lowerDiv.classList.replace("zIndex4","zIndex2");
				middleDiv.classList.add("rotate_90to0");				
			}
			let middleHandler=()=>{
				upperDiv.innerHTML=baseDiv.innerHTML;
				lowerDiv.innerHTML=baseDiv.innerHTML;
				middleDiv.className="hide";
				upperDiv.className="upperHalfCard-after zIndex4";
				lowerDiv.className="lowerHalfCard-after zIndex2";
			}
		</script>
	</head>
	<body>
		<div class="splitFlap">
			<div 
				id="base" 
				class="fullCard-after zIndex2">
				<img src="img/1_100.png">
			</div>
			<div 
				class="upperHalfCard-after zIndex4"
				id="upper"
				onAnimationEnd="upperHandler()">
				<img src="img/0_100.png">
			</div>
			<div 
				id="middle"
				class="hide"
				onAnimationEnd="middleHandler()">
			</div>
			<div
				class="lowerHalfCard-after zIndex2" 
				id="lower"
				onAnimationEnd="lowerHandler()">
				<img src="img/0_100.png">
			</div>
		</div>
		<p>
			<button onClick="forward()">
			 +
			</button>
			<button onClick="backward()">
			 -
			</button>
			<button onClick="setHinge()">Set Hinge</button>
		</p>
	</body>
</html>	

I am creating a split-flap. It works fine in Chrome, but in firefox, during the second rotation period, it is not smooth as in chrome. How can I fix it?

Ερώτηση από knvbhk 4 ημέρες πριν

Tabs are disappearing

My tabs keep disappearing. I have multiple tabs open but some of them just disappear for no apparent reason and I can't bring them back. I'm not in full screen mode and n… (διαβάστε περισσότερα)

My tabs keep disappearing. I have multiple tabs open but some of them just disappear for no apparent reason and I can't bring them back. I'm not in full screen mode and not toggling with the F11 key. Firefox is up to date and I've tried restarting my laptop.

Ερώτηση από mrsyardbroom 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από mrsyardbroom 6 ώρες πριν

amazon Doesn't display or function once logged in on Firefox

Seems like after installing the latest update Firefox will not allow Amazon to function or display properly after signing in to Amazon. I can sign in using any other brow… (διαβάστε περισσότερα)

Seems like after installing the latest update Firefox will not allow Amazon to function or display properly after signing in to Amazon. I can sign in using any other browser with no issue. When I sign in on Firefox the screen goes greyed out with no functionality capable. Nothing can be selected and in the background the display won't load correctly.

Ερώτηση από Ugly1 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από Ugly1 1 ημέρα πριν

Uncaught SyntaxError: expected expression, got '<'

We have a full stack "MEAN"(CosmosDb/mongoDB, Nodejs, Express and Angular 12) project hosted on Microsoft Azure. Somehow today I tried to log into the app with my favorit… (διαβάστε περισσότερα)

We have a full stack "MEAN"(CosmosDb/mongoDB, Nodejs, Express and Angular 12) project hosted on Microsoft Azure. Somehow today I tried to log into the app with my favorite browser Firefox and got stuck. Looked at the developer console and saw a bunch of exceptions. I tried our app running on various browsers: Chrome, Opera, Edge, Brave. They all work fine. Furthermore my local server also works with Firebox browser. What could be my issue? Please help.

Thanks so much!

Regards, Simon Web Development Leads

For checking: Our app url: https://reactiv-stage.azurewebsites.net usr/pwd: firefox/Test1234

Exception stack: Uncaught SyntaxError: expected expression, got '<' 944-es2015.f3df909392cc66c28462.js:1 ERROR Error: Uncaught (in promise): ChunkLoadError: Loading chunk 944 failed. (missing: https://reactiv-stage.azurewebsites.net/944-es2015.f3df909392cc66c28462.js) n.f.j@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/runtime-es2015.4ce74e2f04c7193e849c.js:1:2878 n.e/<@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/runtime-es2015.4ce74e2f04c7193e849c.js:1:886 n.e@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/runtime-es2015.4ce74e2f04c7193e849c.js:1:852 loadChildren@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1915005 loadModuleFactory@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:937911 load@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:937519 getChildConfig/<@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:930031 _tryNext@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1765367 _next@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1765285 next@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1744982 i/<@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1776818 _trySubscribe@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1741063 subscribe@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1740871 call@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1765023 subscribe@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1740749 call@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1765023 subscribe@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1740749 call@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1759671 subscribe@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1740749 l@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1750180 _innerSub@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1765539 _tryNext@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1765446 _next@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1765285 next@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1744982 i/<@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1776818 _trySubscribe@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1741063 subscribe@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1740871 call@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1765023 subscribe@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1740749 call@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1763270 subscribe@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1740749 call@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1768690 subscribe@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1740749 call@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:900653 subscribe@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1740749 call@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1759671 subscribe@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1740749 call@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1764181 subscribe@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1740749 l@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1750180 _innerSub@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1765539 _tryNext@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1765446 _next@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1765285 next@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1744982 i/<@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1776818 _trySubscribe@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1741063 subscribe@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1740871 call@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1765023 subscribe@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1740749 call@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:899488 subscribe@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1740749 call@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:900149 subscribe@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1740749 call@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:900653 subscribe@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1740749 call@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1764181 subscribe@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1740749 call@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1764181 subscribe@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1740749 call@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1759671 subscribe@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1740749 call@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1764181 subscribe@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1740749 l@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1750180 _innerSub@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1768116 _next@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1767958 next@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1744982 notifyNext@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1768434 _next@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1749848 next@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1744982 c/</</<@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:1776187 invoke@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/polyfills-es2015.2091e870b19d658a9f50.js:1:6542 onInvoke@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:314487 invoke@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/polyfills-es2015.2091e870b19d658a9f50.js:1:6482 run@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/polyfills-es2015.2091e870b19d658a9f50.js:1:1941 P/<@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/polyfills-es2015.2091e870b19d658a9f50.js:1:16629 invokeTask@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/polyfills-es2015.2091e870b19d658a9f50.js:1:7160 onInvokeTask@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1:314303 invokeTask@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/polyfills-es2015.2091e870b19d658a9f50.js:1:7081 runTask@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/polyfills-es2015.2091e870b19d658a9f50.js:1:2556 m@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/polyfills-es2015.2091e870b19d658a9f50.js:1:9154 invokeTask@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/polyfills-es2015.2091e870b19d658a9f50.js:1:8239 _@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/polyfills-es2015.2091e870b19d658a9f50.js:1:20027 k@https://reactiv-stage.azurewebsites.net/polyfills-es2015.2091e870b19d658a9f50.js:1:20349 <pre> Z https://reactiv-stage.azurewebsites.net/polyfills-es2015.2091e870b19d658a9f50.js:1 Z https://reactiv-stage.azurewebsites.net/polyfills-es2015.2091e870b19d658a9f50.js:1 P https://reactiv-stage.azurewebsites.net/polyfills-es2015.2091e870b19d658a9f50.js:1 invokeTask https://reactiv-stage.azurewebsites.net/polyfills-es2015.2091e870b19d658a9f50.js:1 onInvokeTask https://reactiv-stage.azurewebsites.net/main-es2015.c2b0cbbb8862de0e3042.js:1 invokeTask https://reactiv-stage.azurewebsites.net/polyfills-es2015.2091e870b19d658a9f50.js:1 runTask https://reactiv-stage.azurewebsites.net/polyfills-es2015.2091e870b19d658a9f50.js:1 m https://reactiv-stage.azurewebsites.net/polyfills-es2015.2091e870b19d658a9f50.js:1 invokeTask https://reactiv-stage.azurewebsites.net/polyfills-es2015.2091e870b19d658a9f50.js:1 _ https://reactiv-stage.azurewebsites.net/polyfills-es2015.2091e870b19d658a9f50.js:1 k https://reactiv-stage.azurewebsites.net/polyfills-es2015.2091e870b19d658a9f50.js:1

Ερώτηση από Simon Li 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από Simon Li 1 ημέρα πριν

my.yahoo page works then freezes

I login to my.yahoo which I use as a home page. The page loads and all works well for a period of time and then you click on a URL on the page and it just spins and never… (διαβάστε περισσότερα)

I login to my.yahoo which I use as a home page. The page loads and all works well for a period of time and then you click on a URL on the page and it just spins and never delivers requested page. If I leave my.yahoo and select another URL within Firefox, it connects with no issue. If I then go back to my.Yahoo and try a URL again it might load and most of the time closing Firefox and reopening it corrects the problem.

I have had this through several versions of Firefox and it only happens when launching a URL from my.yaoo

thanks

Ερώτηση από rickmhorgan 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από rickmhorgan 11 ώρες πριν

How to stop automatically switch tabs when linking a link.

On my new desktop I want to enable the feature that does the following. I want to be able to view a webpage and then ctrl click or M3 click a link and I want the new lin… (διαβάστε περισσότερα)

On my new desktop I want to enable the feature that does the following.

I want to be able to view a webpage and then ctrl click or M3 click a link and I want the new link to open in a new tab but REMAIN on the current webpage.

I have unticked >When you open a link, image or media in a new tab, switch to it immediately under settings already.

browser.tabs.loadInBackground under about:config is set to True.

Ερώτηση από spleecheckre 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από spleecheckre 4 ημέρες πριν