Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Tax site input and check boxes offset

I went to start my tax return at the IRS Free Fillable Forms site and was met with a bit of a mess. All the input and check boxes are offset up and to the left. Same happ… (διαβάστε περισσότερα)

I went to start my tax return at the IRS Free Fillable Forms site and was met with a bit of a mess. All the input and check boxes are offset up and to the left. Same happens with my Chrome folder renamed and in Troubleshoot Mode. It does not happen with a new profile, and adding my user.js to it doesn't make the problem happen.

Seems like it must be a config setting I made, but I can't find it looking at about:config/modified only. Any ideas what setting might be causing this? Interestingly, it also happens with beta and nightly, but the offset positions are different.

Ερώτηση από Ed 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Gmail messages

Hello. Is there a way for a fellow gmail user to tell if another recipient who also uses gmail ,if a message they have sent has been opened,and/or forwarded to another gm… (διαβάστε περισσότερα)

Hello. Is there a way for a fellow gmail user to tell if another recipient who also uses gmail ,if a message they have sent has been opened,and/or forwarded to another gmail user? Thankyou.

Ερώτηση από cs999 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox printing with System print dialog

Since the last update to Firefox I have not been able to print using the system dialog. Only the new Firefox print screen comes up. How can I return to system printing … (διαβάστε περισσότερα)

Since the last update to Firefox I have not been able to print using the system dialog. Only the new Firefox print screen comes up. How can I return to system printing dialog?

Also the ability to set print quality in the Firefox print screen does not exist. I can do copies, black or color, duplex printing, etc but not set the print quality like draft, text, photo, etc.

I also have many forms I've setup for printing and I can't access these.

Thanks, Pat

Ερώτηση από patbarrmail 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 98.0.1 "always open similar files" not shown

The option "always open similar files" is not shown in the downloaded file context menu. This occurs on 2 machines running Windows 7 64 bit. A third machine also runnin… (διαβάστε περισσότερα)

The option "always open similar files" is not shown in the downloaded file context menu. This occurs on 2 machines running Windows 7 64 bit. A third machine also running Windows 7 64 bit shows it correctly. All three machines have Firefox 98.0.1 installed.

Please advise how to resolve this.

Ερώτηση από graham72 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how do I move bookmarks to the right side

as per my title: how do I move bookmarks to the right side? ps - migrated today from chrome... and amazed you haven't yet realised how MASSIVELY important customising … (διαβάστε περισσότερα)

as per my title: how do I move bookmarks to the right side?

ps - migrated today from chrome... and amazed you haven't yet realised how MASSIVELY important customising options are. This place is our virtual home!

stay safe !

Ερώτηση από alexandre pruykemaker 1 έτος πριν

Απάντηση από alexandre pruykemaker 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 98.0.1 upgrade causing problems.

After the automatic upgrade to 98.0.1 I have 2 problems: 1. In a window with an image that I zoom in on I can no longer drag the image around to view. 2. I can no longer … (διαβάστε περισσότερα)

After the automatic upgrade to 98.0.1 I have 2 problems: 1. In a window with an image that I zoom in on I can no longer drag the image around to view. 2. I can no longer minimize or close a window with the + -. This part works fine until I open a second window. If I go into troubleshoot mode the + and - are bright (not as a background window) but they still don't work.

Ερώτηση από JPCaveman 1 έτος πριν

Απάντηση από JPCaveman 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't Open .tiff in Firefox Browser

I could have sworn a week or two ago I was able to open .tiff files in the Firefox browser. But this week, when I click on a file, it goes straight to saving them to my c… (διαβάστε περισσότερα)

I could have sworn a week or two ago I was able to open .tiff files in the Firefox browser. But this week, when I click on a file, it goes straight to saving them to my computer. Is there a way to change this setting? I checked in my options, but did not see .tiff.

Ερώτηση από FireFoxFan1 1 έτος πριν

Απάντηση από Terry 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

unable to visit http site

Hello, I'm not sure if I chose the right topic above. I'm trying to visit a site which is still using http. But Firefox is automatically redirecting to https, where of … (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I'm not sure if I chose the right topic above.

I'm trying to visit a site which is still using http. But Firefox is automatically redirecting to https, where of course it cannot resolve the site.

In settings, I have it set for "Don’t enable HTTPS-Only Mode". But still, Ff is redirecting.

I don't know. Maybe I should set for https only, and then enter an exception??

I have searched for a solution, but for every solution I find, when I look up how to do it, it says, before you try this, try that first. After about 5 rounds of that, I got too confused and gave up.

Oh, I also cleared the cache, but no help.

I've enabled all the extra info below. But let me know if you need any other specific info. Do you need the address of the website?

Thank you very much.

Ερώτηση από brynn2 1 έτος πριν

Απάντηση από brynn2 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox update

Why TF do you keep introducing small small updates and irritating us by keeping on asking us to update update update update update. WHO CARES A S++T whether you changed a… (διαβάστε περισσότερα)

Why TF do you keep introducing small small updates and irritating us by keeping on asking us to update update update update update. WHO CARES A S++T whether you changed a comma to a semi colon? Why can't you just intro some larger updates say ONCE A MONTH ????

Ερώτηση από pkholla 1 έτος πριν

Απάντηση από Paul 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Avast flags prefs.js as Gamaredon malware

Anyone seen an issue where Avast flags the Mozilla prefs.js as Gamaredon malware? First time I've seen this, could be a false positive but will avoid Mozilla 'til sure wh… (διαβάστε περισσότερα)

Anyone seen an issue where Avast flags the Mozilla prefs.js as Gamaredon malware? First time I've seen this, could be a false positive but will avoid Mozilla 'til sure what is going on?

P.

Ερώτηση από Oceanclub to 1 έτος πριν

Απάντηση από James 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

email attachments fail to download

Downloading email attachments fails with Firefox. OK with Explorer 11. This problem began four days ago. Please tell me how to fix this. Lee Ransom - [removed phone# … (διαβάστε περισσότερα)

Downloading email attachments fails with Firefox. OK with Explorer 11. This problem began four days ago. Please tell me how to fix this.

Lee Ransom - [removed phone# from public]

Ερώτηση από leeransom 1 έτος πριν

Απάντηση από jonzn4SUSE 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Belgian eID don't work with FF 98.0.2 !!!

Hello, From the version 89... we have a non solutioned problem with Firefox... In Belgium, we use a "electronic Identification card" to access differents officials web s… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

From the version 89... we have a non solutioned problem with Firefox... In Belgium, we use a "electronic Identification card" to access differents officials web site. but with Firefox I (We!!!) have a problem... the identification process loop with a message "Please insert the smart card" ??? After I receive the message: "Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to certif.iamfas.belgium.be. A PKCS #11 module returned CKR_GENERAL_ERROR, indicating that an unrecoverable error has occurred.

Error code: SEC_ERROR_PKCS11_GENERAL_ERROR"

I restart, I reinstall FF, I reinstall the eID software... no way!!! But it's work fine with Chrome, Edge,... Why not with Firefox 98.0.2 ?!? It's very important to find a solution for the belgian users, without this support, the users go to Chrome, Edge,... Have a nice day, Philippe

Ερώτηση από philippe.smets 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

PDFs for "open with" are saved to desktop

Hi, for the long time when I have opened an PDF with external application, it was downloaded into system %TEMP%, then deleted after ext. app was closed. Very fine and exp… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, for the long time when I have opened an PDF with external application, it was downloaded into system %TEMP%, then deleted after ext. app was closed. Very fine and expected.

Since ca. few weeks such PDFs are now downloaded to Desktop - and not removed afterwards! It's quite annoying to clear them again and again. I've checked, my %TEMP% and %TMP% are set correctly and writeable.

Ερώτηση από vvk 1 έτος πριν

Απάντηση από vvk 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My pass word

Dear Sir I went to an organization on 21/03/2022 for assistant on an issue, in processing the matter I need to open my yahoo mail box for the relate documents within my m… (διαβάστε περισσότερα)

Dear Sir I went to an organization on 21/03/2022 for assistant on an issue, in processing the matter I need to open my yahoo mail box for the relate documents within my mail. A lady who assistant me use her lap top computer to open my mail box - I enter my pass word, then a window camp up to asked if I want to save my pass word (with dark color) or not,(with gray color) I was in a stage of rush I just click on right top Conner 'x' she took her computer to other room ( in where I can not see ) I was too naive and don't know if all of my mails had been read by them? - It is my privacy. When I got home I was worried and at next day I changed my yahoo mail pass word. As my pass words are saved within Firefox when I want to open a site it is auto fill the pass word. 1: Is my pass word will saved in that lady's computer? 2: Although I have changed my yahoo mail pass word is it safe? Can that lady able to get to Firefox to see my saved pass word and open my email box? - explore all my emails? Please help I am really worried. I look forward to hearing form you soon. Thank you. Kind regards.

Louise

Ερώτηση από louiseloren 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν