Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to disable search from address bar

Since Firefox was last updated, I now no longer have the ability to access some websites such as Google, Wikipedia, and Amazon without Firefox prompting me to type someth… (διαβάστε περισσότερα)

Since Firefox was last updated, I now no longer have the ability to access some websites such as Google, Wikipedia, and Amazon without Firefox prompting me to type something to search within those sites even though all I want to do is go to the home page.

I can still get there by typing http:// in front of it but I shouldn't have to and if I change the settings to add the search in the toolbar and then try going to "amazon.com", for example, I'm still being prompted to use the address bar to search.

Is there a way to fully disable this prompt so I can type in "google.com" or "amazon.com" without getting the search prompt?

Ερώτηση από Mike Van Wormer II 2 έτη πριν

Απάντηση από Mike Van Wormer II 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Facebook

Facebook does not load. Error message: "Sorry, something went wrong. We're working on it and we'll get it fixed as soon as we can. Go Back Facebook © 2020 · Help C… (διαβάστε περισσότερα)

Facebook does not load. Error message: "Sorry, something went wrong. We're working on it and we'll get it fixed as soon as we can. Go Back Facebook © 2020 · Help Center" I know it's not Facebook as works fine on my Android devices. Firefox has been very unstable for months on Windows 10! Fix it!! Egad!! I got locked out of my Banks website. Uninstalled and reinstalled Firefox and problem solved. I am refusing updates cuz I think it was an update that caused the problem.

Ερώτηση από Cappy 2 έτη πριν

Απάντηση από Paul 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Paypal will not load

When choosing Paypal as payment option on website, the Paypal login page loads. But after entering my login info I just get a continuous circle. Message at bottom is "wai… (διαβάστε περισσότερα)

When choosing Paypal as payment option on website, the Paypal login page loads. But after entering my login info I just get a continuous circle. Message at bottom is "waiting for c.paypal.com" then nothing happens. Going in again I sometimes get the verification pictures to prove I am not a robot, but then the same thing occurs. I have cleared cache and data, refreshed Firefox, re-entered Paypal login details, checked Firefox is latest version, disabled AntiVirus, checked tracking protection is standard, turned off AdBlocking extension for that page but nothing works. Using Opera browser Paypal opens immediately. So what's the issue here Mozilla? Any fix?

Ερώτηση από Richard 2 έτη πριν

Απάντηση από Richard 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

NBA Games won't load in firefox . they work fine though in chrome and edge

Hello, I have problem playing nba matches on watch.nba.com (all the videos on the website included) I can play them fine in chrome and edge but firefox seems unable , whe… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I have problem playing nba matches on watch.nba.com (all the videos on the website included) I can play them fine in chrome and edge but firefox seems unable , when I click watch nothing happens. it stays in the same page and the same layout

Ερώτηση από . 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Browser is not supported by Discord web application

I cannot turn on the audio input and the audio output in Discord web application when running Firefox for desktop PC. The advice from Mozilla Support knowledge base regar… (διαβάστε περισσότερα)

I cannot turn on the audio input and the audio output in Discord web application when running Firefox for desktop PC. The advice from Mozilla Support knowledge base regarding how to enable microphone did not help, since there is always no access request from discord.com detected in "Preferences" -> "Privacy & Security" -> "Permissions".

I am using the latest version of Firefox (94.0.1) on Windows 7 SP 1 and Windows 10 20H2. In Discord Support knowledge base the app is claimed to support Firefox version 80+.

Ερώτηση από MySha_61 2 έτη πριν

Απάντηση από MySha_61 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to log onto Vanguard Account

I am unable to log onto investor.vanguard.com using Firefox. It has worked fine until last week. I confirmed the username/password are correct (they work fine on my pho… (διαβάστε περισσότερα)

I am unable to log onto investor.vanguard.com using Firefox. It has worked fine until last week. I confirmed the username/password are correct (they work fine on my phone app and using the Microsoft browser). I contacted Vanguard and they said they have not had any reported issues on the website.

When I click on the LOGON icon, a blue halo appears around the icon, but I cannot complete the logon. All other icons on the home page work properly on Firefox, but the LOGON does not. Deleting cookies did not help.

Are other Firefox users experiencing this on Vanguard, and if so, is there a fix?

Ερώτηση από K_E_BETSCH 2 έτη πριν

Απάντηση από K_E_BETSCH 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have one web site that will not recognize my pass word and pass code. It used to work untill down loading Firefox updates.

This web site ' cornerstonegrp.securecafe.com/residentservices/carolina-club/userlogin.aspx'. The site tells me that password or pass code incorrect. In the past allowed … (διαβάστε περισσότερα)

This web site ' cornerstonegrp.securecafe.com/residentservices/carolina-club/userlogin.aspx'. The site tells me that password or pass code incorrect. In the past allowed me to continue to the main web page. At this time all of the add-ons are disabled. Cornerstone web site is the only site not recognizing login. Please help.

Ερώτηση από donald 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to log into Vanguard

I am no longer able to log into Vanguard from Firefox. Login page is https://investor.vanguard.com/my-account/log-on. I had no issues until about three weeks ago. I h… (διαβάστε περισσότερα)

I am no longer able to log into Vanguard from Firefox. Login page is https://investor.vanguard.com/my-account/log-on. I had no issues until about three weeks ago. I have no issues when using Edge or Chrome.

Ερώτηση από johnroman552 2 έτη πριν

Απάντηση από jrlind55 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

No audio on any websites

I no longer have sound on any websites after I muted sound for 5 minutes then enabled it again. I have uninstalled and re-installed Firefox, checked the settings and done… (διαβάστε περισσότερα)

I no longer have sound on any websites after I muted sound for 5 minutes then enabled it again. I have uninstalled and re-installed Firefox, checked the settings and done all the tips provided to no avail, I still have no sound

Ερώτηση από dibella_charisma 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

fixed

здравствуйте. обновление браузера до версии 95.0 с трудом запускается сайт пайпал и бендкемп. пофиксите пожалуйста это очень важно.

Ερώτηση από Soa Dreams 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

pages not loading

Hi, Firefox is not responding, not loading pages. It opens, but that is about it. If I start typing, it gives me suggestions, but then fails to load, even if I click on … (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

Firefox is not responding, not loading pages. It opens, but that is about it. If I start typing, it gives me suggestions, but then fails to load, even if I click on my bookmarks, nothing really happens. Even clicking on Settings, nothing happens. I tried with CCcleaner, restarted many times and closed firefox in Task manager. I would be so grateful for some help!

Kind regards, J.

Ερώτηση από Taisho 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Disabling dark theme for websites

After updating Firefox to v95.0 (64 bit) websites start to shown in dark mode. My windows theme is dark, but i don't want to use same for Firefox. I tried to set ui.syst… (διαβάστε περισσότερα)

After updating Firefox to v95.0 (64 bit) websites start to shown in dark mode.

My windows theme is dark, but i don't want to use same for Firefox. I tried to set ui.systemUsesDarkTheme value as 0 in about:config. But problem still remains.

Is this a bug with new version, or a feature :)

Ερώτηση από ahmet-ozde 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Inpage Load with iframe anchor tag

I'm working on a reactJs project where we're running an app in an iframe. The app and the project are interconnected. App has an in-page navigation(in same URL) with an a… (διαβάστε περισσότερα)

I'm working on a reactJs project where we're running an app in an iframe. The app and the project are interconnected. App has an in-page navigation(in same URL) with an anchor tag that allows you to launch a new component in the same tab. It worked and was compatible with all commands prior to the release of the new version of Firefox 95. The click function is not working after the rollout (its not responding in any way). When you use Ctrl + click, a new tab opens with the same URL as the anchor tag with navigated component(and working with target=_blank too). Is this happning beacuse of new security release of RLBox. If this is the case, what other options do I have for resolving the problem?

Ερώτηση από c2 1 έτος πριν

Απάντηση από c2 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

USPS.COM I cannot view my address book in FireFox BUT I CAN using IE or Chrome!!!!!

I have an account on usps.com (the post office). Using FireFox, I am unable to see or use my address book on that site. USPS tech support says it's there and also says … (διαβάστε περισσότερα)

I have an account on usps.com (the post office). Using FireFox, I am unable to see or use my address book on that site. USPS tech support says it's there and also says FireFox is the most problematic web browser of all. USPS tech support says to use ANYTHING but Firefox.

Yes, I have cleared my cache and cookies multiple times in an effort to solve the problem. And doing so does not solve the problem.

I can use IE or Chrome to access USPS.com and I can see my address book!

What the heck, Mozilla?

Ερώτηση από badbob 1 έτος πριν

Απάντηση από jonzn4SUSE 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Facebook fonts/text margins look odd after an update

After a Firefox update, Facebook messenger fonts and/or text margins changed and started to look unpleasant to read (too narrow line spacing, the text is crammed vertical… (διαβάστε περισσότερα)

After a Firefox update, Facebook messenger fonts and/or text margins changed and started to look unpleasant to read (too narrow line spacing, the text is crammed vertically and background text fields are smaller). Chromium displays the font as before.

Ερώτηση από ratratte7 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Mode mobile in Firefox Develop

en-US: My Browser Firefox Developer not enter mode Mobile with CRTL + SHIFT + M. Clicked f12 and click smartphone ok. Comand Allowed, more not apply Version 96.0b3 64bit … (διαβάστε περισσότερα)

en-US: My Browser Firefox Developer not enter mode Mobile with CRTL + SHIFT + M. Clicked f12 and click smartphone ok. Comand Allowed, more not apply Version 96.0b3 64bit

PT-BR: Meu Browser Firefox Developer não entra em modo Mobile com o comando CTRL + SHIFT + M. Clicando f12 e clicando no smartphone funciona modo mobile. O coando está selecionado, mas mesmo assim não funciona. Version 96.0b3 64bit

Ερώτηση από softwarealles 1 έτος πριν

Απάντηση από softwarealles 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Live chat button grayed out

When I go to the Sirius xm website, https://www.siriusxm.com/contact-us?intcmp=Global+Nav_NA_www%3AHome_ContactUs the chat button is grayed out. I turned off enhanced tra… (διαβάστε περισσότερα)

When I go to the Sirius xm website, https://www.siriusxm.com/contact-us?intcmp=Global+Nav_NA_www%3AHome_ContactUs the chat button is grayed out. I turned off enhanced tracking protection and it did not help. If I use Google Chrome there is no problem.

Ερώτηση από ccpjr 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot connect to Microsoft Communty or Microsoft Account

All of a sudden today I am unable to connect to the Microsoft Community https://answers.microsoft.com/en-us/ and to my Microsoft Account https://account.microsoft.com/pri… (διαβάστε περισσότερα)

All of a sudden today I am unable to connect to the Microsoft Community https://answers.microsoft.com/en-us/ and to my Microsoft Account https://account.microsoft.com/privacy/. I can connect with Edge but not FF 95.0. It seems according to the MS Forum that I am not the only one with this problem. Please see screenshots of what I and others are getting.

Ερώτηση από new_aged2perfection 1 έτος πριν

Απάντηση από Paul 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Downloads broken in v95.0

Downloading files has broken in one of my Firefox installations. It coincidentally happened at the time that Firefox 94.0.2 had download the 95.0 update but I had not yet… (διαβάστε περισσότερα)

Downloading files has broken in one of my Firefox installations. It coincidentally happened at the time that Firefox 94.0.2 had download the 95.0 update but I had not yet restarted. I don't know if this is relevant because I've updated Firefox on another PC and I don't have the same problem.

Clicking on any download link fails where I would expect the browser to give me a choice of Opening/Saving the file. The actual file is download correctly into AppData\Local\Temp but with a .part suffix. It just never appears in the download manager. The temporary file just sits there.

If I right-click and Save Link As, this works fine. However this doesn't always work when some sites implement a redirect that points to the actual file.It's the same if I try in a private window. I disabled all add-ons but that didn't help.

Ερώτηση από dafyddt 1 έτος πριν

Απάντηση από dafyddt 1 έτος πριν