Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

6/7/21 Firefox Update made tabs and tool bar at top all same color.

6/7/21 Firefox just did an update on my computer. Before, the tool bar at the top was dark gray and the tabs were easily distinguishable. Now the entire area above the… (διαβάστε περισσότερα)

6/7/21 Firefox just did an update on my computer. Before, the tool bar at the top was dark gray and the tabs were easily distinguishable. Now the entire area above the URL is light gray. I would prefer more contrast between the tool bar and the tabs. What happened? Thank you.

Ερώτηση από ozarkslandscaper 2 έτη πριν

Απάντηση από Chris Ilias 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Proton Tabs Are Undistinguishable! Please Fix!

Please, PLEASE put back the space between the tabs in the Proton version of Firefox. As a web designer, I don't understand how any designer on your staff or any superviso… (διαβάστε περισσότερα)

Please, PLEASE put back the space between the tabs in the Proton version of Firefox. As a web designer, I don't understand how any designer on your staff or any supervisor would okay what looks like a seamless tab bar. The UX is horrible.

I've temporarily changed the about:config to mimic Photon. But I understand you are going to get rid of that ability in the about:config file.

Why do you tweak a decent UI into an unusable one? This is becoming an epidemic. Similar things happen on Facebook and with Photoshop (where "upgrades" make parts of the application unusable—that is, they no longer work).

Ερώτηση από JeffGates 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Chris Ilias 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Tabs New look

Is there any chance to see old GUI look again on next update? Or at least an option to revert its look to old version? Personally I don't like the new TAB buttons locate… (διαβάστε περισσότερα)

Is there any chance to see old GUI look again on next update? Or at least an option to revert its look to old version? Personally I don't like the new TAB buttons located on top. I think its annoying and wasting the space for exactly nothing..

Ερώτηση από delphi_coder 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 88 | Fat toolbar | Fat tabs | Fat menu | Fat everything (compare screenshots with FF 88)

subject: After update to Firefox 88 we got fat toolbar, fat tabs, fat menu, fat spaces between icons (compare screenshots with FF 87...88) in attach! Why did you do that?… (διαβάστε περισσότερα)

subject: After update to Firefox 88 we got fat toolbar, fat tabs, fat menu, fat spaces between icons (compare screenshots with FF 87...88) in attach! Why did you do that? WHY? Why don't realize that there are many people sit with laptop/notebooks with screens HD 1366 * 768 new thick menus and tabs look terribly, half the content slides down, a third of the screen takes your non-sense fatty tabs and spaces!

Ερώτηση από zemixboy 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I restore a previous session after splitting firefox in 2 windows

I use the session restore option, but when I open a new firefox window (by detaching a tab) and forget to close last the window with most tabs, the restored session is th… (διαβάστε περισσότερα)

I use the session restore option, but when I open a new firefox window (by detaching a tab) and forget to close last the window with most tabs, the restored session is the single tab that I detached. This has happened a couple of times, but I can't remember exactly how to solve it, just that there was an action that would 'pop out' the previous session, like opening a new window and closing the last tab there. any tips?

Ερώτηση από lucas.mendes.macnicadhw 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Hard to see active tab after Firefox update

Is there a way to change back the look of the tabs to the way they looked before the 89.0 update? I have a hard time to see what tab is active, it was so easy before the … (διαβάστε περισσότερα)

Is there a way to change back the look of the tabs to the way they looked before the 89.0 update? I have a hard time to see what tab is active, it was so easy before the update.


/Stefan

Ερώτηση από ztefan314 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Tabs are gone

Firefox 89.0 recently installed itself. First of all, my option to open all tabs when restarting is not on. I reloaded all tabs from History. The tabs started opening o… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 89.0 recently installed itself. First of all, my option to open all tabs when restarting is not on. I reloaded all tabs from History. The tabs started opening on the bottom of the screen. Why???

Now I have only one tab visible. I can only get to one tab. I feel like I'm back in the days of Netscape Navigator. How do I get the old look back?

Ερώτηση από lynncaraher 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Forwarding tab / url to others

I used to have "three dots" in the url location that would allow me to forward urls to others. Those "3 dots" are no longer available for me to forward/send locations to… (διαβάστε περισσότερα)

I used to have "three dots" in the url location that would allow me to forward urls to others. Those "3 dots" are no longer available for me to forward/send locations to others. What can I do?

Ερώτηση από Alan H 1 έτος πριν

Απάντηση από Franz_von_Suppe 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

links and tabs

Is it just me or is it impossible to click on links and stay on the same tab? Or am I now doomed to have 20 tabs open while searching for stuff on ebay, ect? Did firefox … (διαβάστε περισσότερα)

Is it just me or is it impossible to click on links and stay on the same tab? Or am I now doomed to have 20 tabs open while searching for stuff on ebay, ect? Did firefox just make the forward and back navigation buttons useless because firefox is going to open a new page or tab every time we click on anything?

Ερώτηση από bth731 1 έτος πριν

Απάντηση από bth731 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Search bars in a New tab

When I create a New Tab it no longer comes with an active search bar in the centre of the screen in addition to the one at the top of screen. How can I get it back? … (διαβάστε περισσότερα)

When I create a New Tab it no longer comes with an active search bar in the centre of the screen in addition to the one at the top of screen. How can I get it back?

Ερώτηση από jhillmore00 1 έτος πριν

Απάντηση από Franz_von_Suppe 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Remove the "New Tab" option on Right Click Tab

How can we remove the "New Tab" option when right clicking a tab? I find this feature absolutely useless as there's already and "+" tab button to create a new tab. I use… (διαβάστε περισσότερα)

How can we remove the "New Tab" option when right clicking a tab? I find this feature absolutely useless as there's already and "+" tab button to create a new tab. I used to be able to reload tabs easily and quickly by Right-Click tab, Left-Click and the Reload option was selected. NOW, I have to move the mouse down to the Reload option, or press the "R" key on the keyboard. Simple things, yes, but something that is easily annoying if it's added when it's not needed and having to change the way we use the browser. What would of been nicer is that "Pinned" tabs would always be pinned, regardless if that window was the last to be closed or not.

Ερώτηση από Korishan 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Session not restored

Hi, I'm using Firefox 89.0 (64 bit) on Lubuntu OS via Mozilla Firefox for Ubuntu Canonical - 1.0. Despite selecting Restore previous session in settings, and quitting f… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I'm using Firefox 89.0 (64 bit) on Lubuntu OS via Mozilla Firefox for Ubuntu Canonical - 1.0.

Despite selecting Restore previous session in settings, and quitting firefox using Ctrl-Q, firefox does not restore the previously open tabs. I have to click on history -> Restore previous session for the tabs to load.

This issue started recently. Please fix the bug.

Thanks, Ajit

Ερώτηση από Ajit 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Inexplicable black line appearing over my tab?

My firefox updated to the (horrible) new tabs, and now there's an incredibly annoying black line that appears over my Facebook tab that I can't find any way to get rid of… (διαβάστε περισσότερα)

My firefox updated to the (horrible) new tabs, and now there's an incredibly annoying black line that appears over my Facebook tab that I can't find any way to get rid of. What does this mean? What is it for? How do I kill this stupid thing? With the (terrible) way the new tabs distinguish between the active tab and the inactive tabs (basically just a slightly different, nearly indistinguishable shade of off-white), this black bar is the most striking visual element on my row of tabs, so it grabs the eye the way the active tab should, and it's confusing and distracting.

Ερώτηση από sparksinthesoftware 1 έτος πριν

Απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

New Tab

In the Menu Bar I used to get a Plus sign (+) next to the open tab to click and get a new tab. Now I have to right click and select "New Tab". Why?

Ερώτηση από Neilgg42 1 έτος πριν

Απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox not restoring previous tabs even though "Restore Previous Session" is selected

I run FF on both a Windows machine and a MacBook Pro. On the MBP the browser does not save my tabs, despite "restore previous session" being selected. I do not have this … (διαβάστε περισσότερα)

I run FF on both a Windows machine and a MacBook Pro. On the MBP the browser does not save my tabs, despite "restore previous session" being selected. I do not have this problem on the Windows machine.

I have tried uninstalling and reinstalling the browser but it has not made a difference.

I'm running the latest version of the browser and the OS is Big Sur.

Ερώτηση από peterjahn1979 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can no longer rearrange tabs

With several tabs available, I used to be able to put my cursor on a tab (of course it opens) but holding the cursor on the tab, I could drag it right or left to rearrang… (διαβάστε περισσότερα)

With several tabs available, I used to be able to put my cursor on a tab (of course it opens) but holding the cursor on the tab, I could drag it right or left to rearrange the order of tabs. Now that doesn't work any more. I have to assume it is because of a recent upgrade in Firefox version. I have version 89.0.1 and I also miss the box around each tab, which more distinctly visually identifies the tab. Now the only one with a box around it is the one selected. The loss of surrounding box and the inability of dragging the tabs is probably connected. Suffice to say I do not like this "improvement" and would like to go back to the previous tab system....

Ερώτηση από c_nye99 1 έτος πριν

Απάντηση από Terry 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I open Firefox from a historic session back up file?

My tabs have been lost and I have a previous historic set before they went. Problem is how to get them to open FF? When I use the profile folder (with FF closed) to re… (διαβάστε περισσότερα)

My tabs have been lost and I have a previous historic set before they went. Problem is how to get them to open FF?

When I use the profile folder (with FF closed) to remove the last and useless previous session and back up files, and replace them with the historic session files, when I reopen FF it still reverts to the session with no tabs. What can I do? Thank you.

Ερώτηση από exasperatedagain 1 έτος πριν

Απάντηση από exasperatedagain 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Title bar and tab colour

In most standard Windows applications, the title bar and tab colour follows the default Windows settings, e.g. (in my case) the title bar and tab colour of active applica… (διαβάστε περισσότερα)

In most standard Windows applications, the title bar and tab colour follows the default Windows settings, e.g. (in my case) the title bar and tab colour of active application windows is blue. This is true even in Thunderbird. Since FF 89, title bar and tabs are something between white and light gray, which is extremely user-un-friendly. FF developer team should return to the previous colour scheme. Yes, I know the circumstances of free software but this is NO excuse to alienate millions of users. Developers that change fully functionable software just, well, just to CHANGE it should consider that they are doing WRONG. Could anyone tell them? I am just user, not developer and I am not willing to learn developer tools like BugZilla just for this simple guiding principle.

Ερώτηση από Semilynx 1 έτος πριν

Απάντηση από Semilynx 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

property function is no more available in tabs?

Hi! Years before I got accustomed to use the very useful function of "properties" of the tabs. Within its' windows I was able to annotate handy, personal informations, su… (διαβάστε περισσότερα)

Hi! Years before I got accustomed to use the very useful function of "properties" of the tabs. Within its' windows I was able to annotate handy, personal informations, such as IDs, passwords and also some short summaries. Then, after recent updates - (my current version is 89.0.2 - 64 bits) - surprisingly this function is no more available! My question is : why was this funtion taken away ? And also : how is that possible to annotate tabs henceforth ? Thanks for your attention.

Ερώτηση από vikimi 1 έτος πριν

Απάντηση από vikimi 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

No Restore Previous Session Button

Hi, since (I think) one of the latest mozilla updates changed the browser's scheme, I can't find the Restore Previous Session Button. I have checked in my preferences tha… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, since (I think) one of the latest mozilla updates changed the browser's scheme, I can't find the Restore Previous Session Button. I have checked in my preferences that the Restore previous session on startup setting isn't checked, and it isn't, but the button is still not appearing. Can someone help me please? I don't want to use the auto-restore session setting because I don't always want to restore my previous session, the button used to be in the "three horizontal lines menu" but it isn't there anymore. Thanks in advance.

Ερώτηση από elpifiador 1 έτος πριν

Απάντηση από elpifiador 1 έτος πριν