Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Show new window as Tab, like Google Chrome

Hi, Imaging that, firefox is open, I clicked on a button that opening new window, how I can merge this 2 window in 1, in fact I wanna have that new window as a tab. Googl… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, Imaging that, firefox is open, I clicked on a button that opening new window, how I can merge this 2 window in 1, in fact I wanna have that new window as a tab.

Google Chrome have this already.

Thanks !

Ερώτηση από Mehdi 6 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I open a new tab how to remove the cursor focused on the address bar by default

Hi, I have updated to the latest verson 75.0, and I am a little uncomfortable for the default action when I open a new tab, the cursor focused on the address bar , and th… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I have updated to the latest verson 75.0, and I am a little uncomfortable for the default action when I open a new tab, the cursor focused on the address bar , and the address bar was widened and made a little shadow to the bookmarks bar which caused discomfort for me, because I always open website by bookmarks bar, no need for typing the full address in the adress bar. I have searched the config options but none is effective and also tried about:config, is there anyway not to widen the address bar or is there a configuration when I click the bookmark in current tab,it will open in new tab not replace the current tab .If it is possible by not downloading a lower verson,please let me know how to config it,thank you.

Ερώτηση από hellowd 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Close Multiple Tabs sub-menu in context menu

In the new version of the Developer Edition the options "close tabs to the right" and "close other tabs" are in a sub-menu named "Close Multiple Tabs" inside the context … (διαβάστε περισσότερα)

In the new version of the Developer Edition the options "close tabs to the right" and "close other tabs" are in a sub-menu named "Close Multiple Tabs" inside the context menu. Is there's a way to change this so that they will appear directly in the main context menu? I use "close tabs to the right" often and I find this very annoying.

Ερώτηση από gershonido 2 έτη πριν

Απάντηση από gershonido 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Pinned tabs disappear

If I open two windows of Firefox, pin tabs in the first, close it and then close the second window, my tabs disappear. In order to use this feature one must work with onl… (διαβάστε περισσότερα)

If I open two windows of Firefox, pin tabs in the first, close it and then close the second window, my tabs disappear. In order to use this feature one must work with only one instance of Firefox?

Ερώτηση από soljeni 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

tabs are superimposed on bookmark folders

Problem began with not being able to open a new tab. I updated to FF 78.0.2. Now I still cannot open a new tab and my tabs are superimposed on my bookmark folders. Clicki… (διαβάστε περισσότερα)

Problem began with not being able to open a new tab. I updated to FF 78.0.2.

Now I still cannot open a new tab and my tabs are superimposed on my bookmark folders. Clicking on that menu bar opens a folder, not a tab. FF is unusable.

Also, the three coloured buttons, appear down on the webpage rather than in the menu bar. In order to get them out of there, I have to create a title bar that holds only them and the title of the page I'm on which seems a waste of space. Can I get them on the bar next to the search box?

Image attached.

Thanks for any help. Greatly appreciated.

Ερώτηση από annieyoung1001 2 έτη πριν

Απάντηση από Wesley Branton 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Allowing a new tab to open from a web page link

This past week when I right click on an article on MSN.com and select the open in a new tab item the new tab appears to the right of the active tab briefly and then disap… (διαβάστε περισσότερα)

This past week when I right click on an article on MSN.com and select the open in a new tab item the new tab appears to the right of the active tab briefly and then disappears. This happens very quickly and I have not found a way to allow the new tab to open. Any thoughts and ideas are greatly appreciated.

Ερώτηση από Michael 2 έτη πριν

Απάντηση από Michael 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"+" button to open new tabs

Somehow that little "+" symbol (open new tab) has disappeared from the end of my tabs bar. Can i get it back? .

Ερώτηση από ewillms 2 έτη πριν

Απάντηση από Fran 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

list open tabs / lister les onglets ouverts

In English : Hello, I use several hundred tabs (don't judge me ^^). And I would like to be able to list open tabs like you can do with bookmarks and history. You can inde… (διαβάστε περισσότερα)

In English : Hello, I use several hundred tabs (don't judge me ^^). And I would like to be able to list open tabs like you can do with bookmarks and history. You can indeed filter and select in bookmarks and history. For example, I would like to filter all open tabs containing "foo", and select the ones I want to close among those. And not to do it one by one. Is it possible ? Thank you.

En Français : Bonjour, J'utilise plusieurs centaines d'onglets (ne me jugez pas ^^). Et j'aimerais pouvoir lister les onglets ouverts comme on peut le faire avec les marque-pages et l'historique. On peut en effet filtrer et sélectionner dans les marque-pages et l'historique. Par exemple, j'aimerais filtrer tous les onglets ouverts contenant "toto", et sélectionner ceux que je souhaite fermer parmi ceux-là. Et non pas de le faire un à un. Est-ce possible ? Merci.

Ερώτηση από toto753 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to auto download 20 tabs on startup?

When I start Firefox only the focused page is loaded. All other pages are blank as I set 'Clear history when Firefox closes' to 'automatically clear' the cache on exit. … (διαβάστε περισσότερα)

When I start Firefox only the focused page is loaded. All other pages are blank as I set 'Clear history when Firefox closes' to 'automatically clear' the cache on exit. If I click on another tab it refreshs it. How do I to get every page to load on startup? Firefox treats pinned and normal tabs differently. On restart I have to 'Select all Tabs', then 'Reload page' every time. It used to load all pages automatically but now it doesn't. | Is there an extension? Or an About:Config entry I can change or insert? Private browsing is not used. Pages are open in tabs not windows. I have 20+ tabs open all the time. About half are pinned. Side Note - I would be happy to see the "Reload All Tabs" menu option reinstated.

Ερώτηση από Colin 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Hard to hit the "right spot" on the X icon when closing a tab - only a very small area gets a response

When I try to close a tab, if I place my cursor over the X icon and click, nothing happens. If I carefully hover the tip of my cursor over the very bottom of the (invisib… (διαβάστε περισσότερα)

When I try to close a tab, if I place my cursor over the X icon and click, nothing happens. If I carefully hover the tip of my cursor over the very bottom of the (invisible) box around the X, the box will turn darker grey and I can finally click and close the tab. I'd estimate the grey box around the X is 1cmx1cm, but only the bottom 1-2mm elicit a response.

I have restarted Firefox and my computer. My browser version is up to date. I am not using any extensions. I am on a 2009 Mac running Yosemite.

Ερώτηση από courtneykean 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Unknown icon on opening a new tab

Good day, Can anyone tell me what the icon means on opening a new tab? I have included a screen shot. The icon changes in the one representing the currently visited webs… (διαβάστε περισσότερα)

Good day,

Can anyone tell me what the icon means on opening a new tab?

I have included a screen shot. The icon changes in the one representing the currently visited website after a second or so.

Many thanks in advance,

Karsten

Ερώτηση από karsten71 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I can no longer drag tabs to a different position.

I recently updated to version 80.0 and now I can't drag the tabs to a new position. I also can't drag a tab down to open it in a new window. Is there something I need to … (διαβάστε περισσότερα)

I recently updated to version 80.0 and now I can't drag the tabs to a new position. I also can't drag a tab down to open it in a new window. Is there something I need to do differently now?

Ερώτηση από Taxlady 1 έτος πριν

Απάντηση από Taxlady 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Change "tab" font size for older users of firefox

I need to change the font size that displays on the TAB in firefox browser. I am able to change the display size of the page, just need to change the font on the TAB. … (διαβάστε περισσότερα)

I need to change the font size that displays on the TAB in firefox browser. I am able to change the display size of the page, just need to change the font on the TAB.

I am using the current Firefox Browser for Windows.

Thank you.

Ερώτηση από rweith 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Restore previous session before upgrade

I'm lost, I tried countless of different "solutions" on the web to restore the previous session before I updated my old Firefox. When I update from version 54 to the newe… (διαβάστε περισσότερα)

I'm lost, I tried countless of different "solutions" on the web to restore the previous session before I updated my old Firefox. When I update from version 54 to the newest one, all my open tabs are gone, or FF opens tabs from YEARS ago. I have a full backup of the original V54 instalation including the Mozilla folders in LocalLow, Local and Roaming. So swapping files is no problem.

I badly need all the open tabs again for productivity reasons alone. I hope someone knows how to restore the previous session before the upgrade.

Ερώτηση από Dunothar 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

shortcut for close other/right tabs

Hi, I have updated to the latest version and I found out that the close other/right tabs with right click on the tab has been folded,so I need wait for it to show then I`… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I have updated to the latest version and I found out that the close other/right tabs with right click on the tab has been folded,so I need wait for it to show then I`m able to click close other/right tabs which is inconvenient for me. Is there any way to config the shortcut keys, like ctrl+shift+T will recovery the last tab. Thank you!

Ερώτηση από hellowd 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox, open pdf in new tab, not showing url of source

This refers to Firefox version 80.01.1 (64 bit), on a Windows 10 platform, OS build 19041.450. I tend to open pdf files in a new tab. Later if I choose to download that f… (διαβάστε περισσότερα)

This refers to Firefox version 80.01.1 (64 bit), on a Windows 10 platform, OS build 19041.450.

I tend to open pdf files in a new tab.

Later if I choose to download that file, I will paste the URL in the file as record.

Now with this version of Firefox, the URL is not shown with the pdf file, but rather a local drive temporary location! (e.g. file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/recycling-02-00003.pdf)

This does not happen all the time, but at some sites, e.g. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjWlPex8trrAhUh6XMBHf5bAbQQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F2313-4321%2F2%2F1%2F3%2Fpdf&usg=AOvVaw3fTZswGqS5KjqCNjFbe2HE

How can I force Firefox to stop doing this? Thanks!

Ερώτηση από HK 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Tab Issues and closing Tabs

Hi all, Super frustrating!! I have a few tabs open in Firefox, cant click the X to close them you have to really really be super accurate with the pointer to be able to … (διαβάστε περισσότερα)

Hi all, Super frustrating!! I have a few tabs open in Firefox, cant click the X to close them you have to really really be super accurate with the pointer to be able to click to close, same when I am trying to click on a tab bar, it wont move to another tab option unless I am really accurate and click on it right in the sweet spot, really annoying and only had this issue for the last couple days Latest update and running a Mac latest OSX Any help would be appreciated before I switch browsers again

Thank you

Ερώτηση από Welshie 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox tab icon no longer spinning :(

Hi, I am using FF v80.0.1 on ubuntu 18.04. I noticed that whenever a tab is loading there is now a static (non-spinning) icon. Previously it was spinning. I want it to sp… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I am using FF v80.0.1 on ubuntu 18.04.

I noticed that whenever a tab is loading there is now a static (non-spinning) icon. Previously it was spinning. I want it to spin.

In changelog for 80.0 it says:

> For users with reduced motion settings, we’ve reduced a number of animations such as tab loading to reduce motion for users with migraines and epilepsy.

Is there a way to disable this feature?

Ερώτηση από visgean 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν