Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

I paid $28 to Firefox

I paid Firefox $28 for unmarked videos. Now the mark, the stamp in the corner of the video, is back. I would like my money back or the non-stamped videos back. Who do I s… (διαβάστε περισσότερα)

I paid Firefox $28 for unmarked videos. Now the mark, the stamp in the corner of the video, is back. I would like my money back or the non-stamped videos back. Who do I see about that?

Ερώτηση από miketimpiz 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

missing options on Firefox [help] expand/pull-down menu

before, on the pull-down menu on Help, there was the option to "Restart with Add-on Disabled", which now I cannot find... can someone guide me to its location, if, it is … (διαβάστε περισσότερα)

before, on the pull-down menu on Help, there was the option to "Restart with Add-on Disabled", which now I cannot find... can someone guide me to its location, if, it is still possible to do... thanks in advance.

Ερώτηση από Hyperstriker 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Using Lighthouse

I added the Lighthouse extension, but cannot find any icon/link anywhere in FF so I can use it. What did I fail to do when adding the extension?

Ερώτηση από mmerlinn 1 έτος πριν

Απάντηση από Vanessa0504 1 έτος πριν

  • Κλειδωμένο
  • Αρχειοθετήθηκε

Updates disabled by"my organization" how to enable?

How can I access line 5046 where update is disabled. How to change value. I have Firefox 80. I may have to abandon the Mozilla browser on this my only desktop.

Ερώτηση από Garyg 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν