Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Κλειδωμένο
  • Αρχειοθετήθηκε

Be descriptive. Saying “playing video on YouTube is always choppy” will help us understand the issue better than saying “something is wrong” or “the app is broken”.

Be descriptive. Saying “playing video on YouTube is always choppy” will help us understand the issue better than saying “something is wrong” or “the app is broken”. … (διαβάστε περισσότερα)

Be descriptive. Saying “playing video on YouTube is always choppy” will help us understand the issue better than saying “something is wrong” or “the app is broken”.

Ερώτηση από baljeetkhandakheri926 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από baljeetkhandakheri926 1 έτος πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Google.com Results screen looks totally different in Firefox on this machine only

Hi, when I go to google.com and search for a result it looks totally different than normal. (See picture). It should look like the 2nd Picture. I have restored from mult… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, when I go to google.com and search for a result it looks totally different than normal. (See picture). It should look like the 2nd Picture. I have restored from multiple backups yet it still shows up like the first picture? on other machines when I use firefox I dont have this issue and I dont have the issue if I use another browser to call up something from google.

Any help someone could give would be appreciated. Thank you

Ερώτηση από VaughnMNY1 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

blocked JavaScript

hy! I'm using XP-x86, so the latest version is Firefox 52.0esr A few days ago, I can't use Google search normally, because the search result is displayed as if JavaScript… (διαβάστε περισσότερα)

hy! I'm using XP-x86, so the latest version is Firefox 52.0esr A few days ago, I can't use Google search normally, because the search result is displayed as if JavaScript is blocked. Also, I can't change my search settings, the arrow isn't active. I started FF in safe mode, but no change. Any help is appreciated.

Ερώτηση από csengh 1 έτος πριν

Απάντηση από csengh 1 έτος πριν