• Επιλύθηκε

Search.....

One of your recent updates has all searches forced to the address bar..... I use the Google search box on my homepage and from the first letter its moved to the address … (διαβάστε περισσότερα)

One of your recent updates has all searches forced to the address bar..... I use the Google search box on my homepage and from the first letter its moved to the address bar... Go back to the Google box on the homepage.... You've made it useless....

Ερώτηση από koyotee 1 μήνα πριν

Απάντηση από jscher2000 1 μήνα πριν

 • Επιλύθηκε

New Firefox format is visually vague and confusing

I hate the New Firefox- especially blending the tabs into invisibly divisions- maybe this is someone's idea of streamlined- but Firefox' s problem is in retaining the pre… (διαβάστε περισσότερα)

I hate the New Firefox- especially blending the tabs into invisibly divisions- maybe this is someone's idea of streamlined- but Firefox' s problem is in retaining the previous more structured look. The previous look was easier to see at a glance and navigate.

Ερώτηση από bobcatbowen 5 ημέρες πριν

Απάντηση από jscher2000 4 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Showing only a's or e's on websites

Recently a problem appeared in certain websites (Wikipedia for example) since I updated Firefox. It would only show me a's or e's. See attached image. I have already trie… (διαβάστε περισσότερα)

Recently a problem appeared in certain websites (Wikipedia for example) since I updated Firefox. It would only show me a's or e's. See attached image. I have already tried to refresh Firefox, turning off extensions and themes, but to no avail. There is no such problem with Google Chrome. I have shared configuration info. Thank you for the help!

Ερώτηση από viko.dichev 6 ημέρες πριν

Απάντηση από cor-el 6 ημέρες πριν

 • Κλειδωμένο

another new look

any one actually happy withthe new look ff89 ? it has to be the biggest pile of crap i have had to endure so far . maybe its time to switch to google chrome and leave ff… (διαβάστε περισσότερα)

any one actually happy withthe new look ff89 ? it has to be the biggest pile of crap i have had to endure so far . maybe its time to switch to google chrome and leave ff for dead

Ερώτηση από trev 2 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από Chris Ilias 4 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

How can I turn off the searching from address bar .

Every time I go to search from my ecosia , it suddenly started making my search go from the url address bar and I hate it immensely. How can I make it STOP and just act n… (διαβάστε περισσότερα)

Every time I go to search from my ecosia , it suddenly started making my search go from the url address bar and I hate it immensely. How can I make it STOP and just act normal ?

Ερώτηση από r.hutchinson62 6 ημέρες πριν

Απάντηση από Franz_von_Suppe 5 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

HERE is the answer to put "TABS BELOW" which will work with Firefox V90 using the - userChrome.css - file

HERE IS THE ANSWER Here is the answer to get TABS BELOW with Firefox V90 . . copy all of this code below the broken line into your - userChrome.css - file and save it. Yo… (διαβάστε περισσότερα)

HERE IS THE ANSWER Here is the answer to get TABS BELOW with Firefox V90 . . copy all of this code below the broken line into your - userChrome.css - file and save it. You can modify the 45px in this line if you wish to get an appropriate height . . just experiment with different numbers till you get it right --menubar-height: 45px; /*30px|41px=11px; caption buttons on menubar*/

Also to make the tabs wider or narrower, modify the line which is coded width: 50vw !important;

Finally you must enable - css - in Firefox, by typing about:config into your address bar, and search for toolkit. When all the toolkit options appear change the one which says toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets to TRUE by click the icon in the right hand column. Than close Firefox and reopen, and check how it looks This will enable your - css - file to be read, and interpreted and accepted by the Firefox browser.


@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul");

/* TABS: bottom - Firefox 65 and later - updated for 89+ */
/* https://searchfox.org/mozilla-release/source/browser/themes/shared/tabs.inc.css */
/* https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Tools/Browser_Toolbox */

/* ROOT - VARS */
/* you can adjust the CSS variables until it looks correct */
/* you can use the Browser Toolbox to get the toolbar heights */

*|*:root {
 --tab-toolbar-navbar-overlap: 0px !important;

 --tab-min-height: 40px !important;
 --tab-min-width: 60px !important;

 --tab-caption: -5px; /* caption buttons on tab bar */
 --tab-adjust:  3px; /* adjust tab bar */

 --menubar-height: 45px; /*30px|41px=11px; caption buttons on menubar*/
 --navbar-height: 31px; /*31px*/
 --bookmarkbar-height: 26px;

 --tabbar-top: calc(var(--menubar-height) + var(--navbar-height) + var(--bookmarkbar-height) + var(--tab-adjust)); /*89+*/
}

/* in case you enable extra toolbars in full screen mode */
*|*:root[inFullscreen] {
 --tab-adjust: 3px;
 --menubar-height: 0px; /*30px*/
 --navbar-height: 31px; /*31px*/
 --bookmarkbar-height: 0px; /*26px*/
 --tabbar-top: calc(var(--menubar-height) + var(--navbar-height) + var(--bookmarkbar-height) + var(--tab-adjust)); /*89+*/
}

/* TAB BAR - below nav-bar */
#navigator-toolbox toolbar:not(#nav-bar):not(#toolbar-menubar) {-moz-box-ordinal-group:10}
#TabsToolbar {-moz-box-ordinal-group:1000}

#TabsToolbar {
 display: block !important;
 position: absolute !important;
/* bottom: 0 !important; /* 68-88: BOTTOM */
 top: var(--tabbar-top); /* 89+: TOP */
 width: 50vw !important;
}

#tabbrowser-tabs {
 width: 100vw !important;
}

/* navigator-toolbox - PADDING */
*|*:root:not([chromehidden*="toolbar"]) #navigator-toolbox {
 padding-bottom: calc(var(--tab-min-height) + 1px) !important; /*ADJUST*/
 background-color: var(--toolbar-bgcolor) !important;
}

/* TabsToolbar with menubar and titlebar hidden - rules for Firefox 65-73 */
*|*:root[tabsintitlebar]:not([inFullscreen="true"]):not([sizemode="maximized"])
 #toolbar-menubar[autohide="true"] ~ #TabsToolbar{
}

/* TABS: height */
#tabbrowser-tabs,
#tabbrowser-tabs > .tabbrowser-arrowscrollbox,
.tabbrowser-tabs[positionpinnedtabs] > .tabbrowser-tab[pinned] {
 min-height: var(--tab-min-height) !important;
 max-height: var(--tab-min-height) !important;
}

#TabsToolbar {
 height: var(--tab-min-height) !important;
 margin-bottom: 1px !important;
 box-shadow: ThreeDShadow 0 -1px inset, -moz-dialog 0 1px !important; /*OPTIONAL*/
 background-color: var(--toolbar-bgcolor) !important;
 color:      var(--toolbar-color) !important;
 z-index: 1 !important;
}

/* indicators *//*
*|*:root[privatebrowsingmode=temporary] .private-browsing-indicator {
 position: absolute !important;
 display: block !important;
 right: 0px !important;
 bottom: 0px !important;
 width: 14px !important;
 pointer-events: none !important;
}
*/
.private-browsing-indicator {display: none !important;}
.accessibility-indicator  {display: none !important;}

/* Indicators - HIDE *//*
*|*:root:not([accessibilitymode])       .accessibility-indicator  {display: none !important}
*|*:root:not([privatebrowsingmode=temporary]) .private-browsing-indicator {display: none !important}
*/

/* Drag Space */
.titlebar-spacer[type="pre-tabs"],
.titlebar-spacer[type="post-tabs"] {
 width: 20px !important;
}

/* Override vertical shifts when moving a tab */
#navigator-toolbox[movingtab] > #titlebar > #TabsToolbar {
 padding-bottom: unset !important;
}

#navigator-toolbox[movingtab] #tabbrowser-tabs {
 padding-bottom: unset !important;
 margin-bottom: unset !important;
}

#navigator-toolbox[movingtab] > #nav-bar {
 margin-top: unset !important;
}

/* Hide window-controls and caption buttons on Tab Bar */
#TabsToolbar #window-controls {display: none !important;}
#TabsToolbar .titlebar-buttonbox-container {display: none !important;}

Ερώτηση από Trevor George, Bristol, UK 1 εβδομάδα πριν

Απάντηση από Trevor George, Bristol, UK 1 εβδομάδα πριν

 • Επιλύθηκε

How do I disable the floating tabs that come with the 89.0 update

The floating tabs are awful. They all mix together and look like one giant tab which makes it infinitely harder to find what I'm doing when I have many tabs open. The pro… (διαβάστε περισσότερα)

The floating tabs are awful. They all mix together and look like one giant tab which makes it infinitely harder to find what I'm doing when I have many tabs open. The proton design is disappointing all around but these tabs are unacceptable.

Ερώτηση από Sage 2 εβδομάδες πριν

Απάντηση από jscher2000 2 εβδομάδες πριν

 • Επιλύθηκε

89.0b2 Revert new tab design

Today I updated my Firefox Developer Edition to version 89.0b2 and now I just can not look at this browser anymore, "Inspired new tab design" is taking too much space and… (διαβάστε περισσότερα)

Today I updated my Firefox Developer Edition to version 89.0b2 and now I just can not look at this browser anymore, "Inspired new tab design" is taking too much space and now became largest and at the same time least information-dense panel in my entire desktop! I searched around the web for a bit in hopes that I will find a theme or an add-on that will revert this particular change but no luck. I really want to revert to old UI look (at least tabs bar), there should be default theme or option to get back to old style. After some investigation I found userChrome.css but don't really want to install it (maybe this is actually the way of doing this kind of styling). Please help me revert UI design to old one.

Ερώτηση από PepeTheFrog21 1 μήνα πριν

Απάντηση από TerryN21 1 μήνα πριν

 • Επιλύθηκε

Backspace keyboard button not working in Firefox 87

Hello, I just upgraded to Firefox 87 and noticed that I wasn't able to go back to the previous webpage by clicking on the backspace button like what I have done in the pa… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

I just upgraded to Firefox 87 and noticed that I wasn't able to go back to the previous webpage by clicking on the backspace button like what I have done in the past if I'm not using a mouse on my laptop and had to click on the back button in the toolbar with the trackpad. I'm not too sure of why that happened with the upgrade and was a little surprised about that. Hope I can be able to get around this in some way if one of you know anything about this. Thanks.

Ερώτηση από Anduma22 2 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 2 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Restore Previous Session Not Working

Having used Firefox for a decade or more, I have relied on the Restore Previous Session option to open my Firefox and display the same tabs and screens as were displayed … (διαβάστε περισσότερα)

Having used Firefox for a decade or more, I have relied on the Restore Previous Session option to open my Firefox and display the same tabs and screens as were displayed when Firefox was closed. That no longer works. You can see in the screenshot below that the option check box is ticked.

This is a fairly recent phenomenon; however, I cannot say for certain when it started. I think it was when the last ver. 88nnn or the first ver 89 were released and installed.

What, if anything, can I do to return Firefox to Restoring Previous Session?

Ερώτηση από rabbit 10 ώρες πριν

Απάντηση από cor-el 10 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox deletes saved passwords when forgetting a website

Previously I used to use "Forget This Website" from the History panel to quickly clear the history of a specific website. But it was not deleting it's saved passwords. No… (διαβάστε περισσότερα)

Previously I used to use "Forget This Website" from the History panel to quickly clear the history of a specific website. But it was not deleting it's saved passwords. Now I realize, that when I Forget a Website, it actually does delete the saved passwords too. I am confused now. Was this behavior always like this? can it be that because I have Sync on several devices, the deleted password gets restored somehow? I would like to be able to forget a website without loosing it's login details...

Ερώτηση από Danas 13 ώρες πριν

Απάντηση από cor-el 10 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

Missing "Page Actions" button (ellipse, 3 dots)

The "Page Actions" button (the ellipse, or, 3 dots) that was in the row of functions following the address bar is missing. It was really handy and I used it a lot, espec… (διαβάστε περισσότερα)

The "Page Actions" button (the ellipse, or, 3 dots) that was in the row of functions following the address bar is missing. It was really handy and I used it a lot, especially for taking a screen shot. How can I get that button back? Thanks.

Ερώτηση από jabarnas 19 ώρες πριν

Απάντηση από Franz_von_Suppe 19 ώρες πριν

 • Κλειδωμένο

Firefox stops working after a few minutes or open tabs

Locking this thread.Please continue here: [/questions/1340999] I have used Firefox for many years, but last year it started to stop working for no obvious reason and afte… (διαβάστε περισσότερα)

Locking this thread.
Please continue here: [/questions/1340999]
I have used Firefox for many years, but last year it started to stop working for no obvious reason and after playing around with it for a while I started using another browser. However, I am Firefox user at heart and so recently installed the latest version (89). However, the same problem exists. I have:

- started in safe mode - eliminated all extensions - I am using a completely new profile

I can start up Firefox and it works for a few minutes , then with 4+ tabs open (not sure if that is relevant) it stops work - tabs don't load. I can write in the address bar, but nothing will then load up.

When I close the browser down it appears to close down normally, but when I restart (immediately or minutes later) I get a box saying an "Firefox is already running but not responding. The old Firefox process must be closed to open a new window."

Is it a sync problem?

Look forward to getting any help/suggestions.

Rob

Ερώτηση από robdover 20 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

New Tab

In the Menu Bar I used to get a Plus sign (+) next to the open tab to click and get a new tab. Now I have to right click and select "New Tab". Why?

Ερώτηση από Neilgg42 1 ημέρα πριν

Απάντηση από TyDraniu 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Random pages do not load correctly

Random pages do not load correctly. Sometimes pictures are obscured by a series of small green boxes or partially or wholly covered by a green box. The text appears in … (διαβάστε περισσότερα)

Random pages do not load correctly. Sometimes pictures are obscured by a series of small green boxes or partially or wholly covered by a green box. The text appears in these instances as either pink/purple or garbled. I have checked and rechecked all available help in the support section and followed all the suggestions. I have completely removed and reinstalled Firefox three times.

I'd like to keep Firefox as my primary browser. Please help!

Ερώτηση από bb.bubbab 1 ημέρα πριν

Απάντηση από FredMcD 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox access to a company secure customer account

I need to report a situation which may be of interest to Mozilla administration personnel where a major Canadian corporation is stating inflammatory remarks about Firefox… (διαβάστε περισσότερα)

I need to report a situation which may be of interest to Mozilla administration personnel where a major Canadian corporation is stating inflammatory remarks about Firefox security and is restricting Firefox access to customer online accounts. Not knowing a more direct alternative, I am seeking a contact within Mozilla management through this forum with whom I can privately discuss the situation. Any directives would be appreciated.

Ερώτηση από whilohpen 1 ημέρα πριν

Απάντηση από ·´¯`·...¸>-)))º> ~dbben 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Some Sites gets displayed on Black Ground making it useless.

Firefox recently had a update which was set to automatic and it notified that Firefox is updated. And later I found that some sites seems to be blacked making it useless … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox recently had a update which was set to automatic and it notified that Firefox is updated. And later I found that some sites seems to be blacked making it useless just like in the image below. I tried these sites in Chrome, Edge but it seems fine but Firefox seems to have this issue. I've tried all possible configs but nothing help. So, Kindly help me out.

Thanks, Sri.

Ερώτηση από sriram_offcl 1 ημέρα πριν

Απάντηση από FredMcD 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Inexplicable black line appearing over my tab?

My firefox updated to the (horrible) new tabs, and now there's an incredibly annoying black line that appears over my Facebook tab that I can't find any way to get rid of… (διαβάστε περισσότερα)

My firefox updated to the (horrible) new tabs, and now there's an incredibly annoying black line that appears over my Facebook tab that I can't find any way to get rid of. What does this mean? What is it for? How do I kill this stupid thing? With the (terrible) way the new tabs distinguish between the active tab and the inactive tabs (basically just a slightly different, nearly indistinguishable shade of off-white), this black bar is the most striking visual element on my row of tabs, so it grabs the eye the way the active tab should, and it's confusing and distracting.

Ερώτηση από sparksinthesoftware 1 ημέρα πριν

Απάντηση από TyDraniu 1 ημέρα πριν