Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

FireFox won't play youtube videos but Internet Explorer and Apple Safari will. Keep seeing two links saying Download & Play Now and neither work

also I keep seeing this pop-up in the corner..... http://i1253.photobucket.com/albums/h.../5f03a931.jpg … (διαβάστε περισσότερα)

also I keep seeing this pop-up in the corner.....
http://i1253.photobucket.com/albums/h.../5f03a931.jpg

Ερώτηση από bloodypandahachiroku 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Theme reverts to Default on every start since 14.0.1 upgrade (set theme is compatible with 14)

This did not happen in 13. It happens with multiple Themes, none of which show as "incompatible with Firefox 14.0.1". Also, if I make a change with "Customize..." on… (διαβάστε περισσότερα)

This did not happen in 13. It happens with multiple Themes, none of which show as "incompatible with Firefox 14.0.1".

  Also, if I make a change with "Customize..." on the Navigation bar, it reverts to the layout I had last in 13.

Ερώτηση από habilis 8 έτη πριν

Απάντηση από dumdidadida 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

The latest update to Firefox (14.0.1) has added something called "easy inline" which is very, very annoying. Please, anyone, how do I TURN IT OFF???

"Easy online" underlines random words on webpages and links them to unrelated articles or advertisements.

Ερώτηση από dmahoney 8 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

netflix wont restart in 32 bit mode since firefox update

I woke one morning to find a new version of firefox on my mac. Since then I have not been able to get Netflix to work since it asks me to restart in 32bit mode. Prior t… (διαβάστε περισσότερα)

I woke one morning to find a new version of firefox on my mac. Since then I have not been able to get Netflix to work since it asks me to restart in 32bit mode. Prior to the update the yellow bar restarted Netflix with no issues now it just cycles back with no change.

Ερώτηση από bbs1 8 έτη πριν

Απάντηση από chrisasco 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

after updating FF, all websites say "this website does not supply identity information" - why?

previous versions of firefox have either shown the firefox logo or the company's logo to the left of the address. now there is a grayed out globe. is this safe to use/how… (διαβάστε περισσότερα)

previous versions of firefox have either shown the firefox logo or the company's logo to the left of the address. now there is a grayed out globe. is this safe to use/how do i fix this?

Ερώτηση από grayd 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

YouTube HTML5 Unresponsive Script Error

With YouTube HTML5 mode (http://www.youtube.com/html5 ) enabled, any video played with the HTML5 player will give me a unresponsive script error on "Script: http://s.ytim… (διαβάστε περισσότερα)

With YouTube HTML5 mode (http://www.youtube.com/html5 ) enabled, any video played with the HTML5 player will give me a unresponsive script error on "Script: http://s.ytimg.com/yt/jsbin/html5player-vflGWJljH.js:58"

Note that not all videos play on the HTML5 player. Try this video: http://www.youtube.com/watch?v=cdgQpa1pUUE

Howard Forum Wiki gives me unresponsive script error as well. Go to http://www.howardforums.com/showwiki.php?title=Android+Wiki:About and click on the Discussion tab and I get an error from "Script: http://www.howardforums.com/clientscript/vault/reset.js?v=3014:285" script.

Ερώτηση από OuHiroshi 8 έτη πριν

Απάντηση από Chris Ilias 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Edit->Preferences->Advanced->Update dialog doesn't display fully

I am trying to turn off automatic updates. When I choose Edit->Preferences from the menu and select the Advanced button followed by the Updates tab, I do not get the … (διαβάστε περισσότερα)

I am trying to turn off automatic updates. When I choose Edit->Preferences from the menu and select the Advanced button followed by the Updates tab, I do not get the full dialog box that is displayed in the help on this website.

Instead, I get a dialog tab with only one option:

Automatically update Search Engines

I can check or uncheck the Search Engines checkbox, but there is no way to disable updates for Firefox itself.

I am currently running 14.0.1, but this problem also existed in version 13.

Ερώτηση από ladynoname 8 έτη πριν

Απάντηση από James 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Remove Plugin Container

I've upgraded to the latest firefox, and now Plugin Container is back :( Please help me put it back to just the one "firefox.exe" process that i've had it set to since Ve… (διαβάστε περισσότερα)

I've upgraded to the latest firefox, and now Plugin Container is back :(

Please help me put it back to just the one "firefox.exe" process that i've had it set to since Version 3.

Ερώτηση από goodiesguy 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I press my left control button, the bookmark menu appears. Obviously this is hugely frustrating for numerous reason. Never heard of this before.

I can't find anything online about it. It only started today, when firefox updated (I think, there was an additional tab open when I opened firefox this morning). This … (διαβάστε περισσότερα)

I can't find anything online about it. It only started today, when firefox updated (I think, there was an additional tab open when I opened firefox this morning). This is the first time I've ever experienced this. As the title says, only my left control button opens the bookmark menu, not the right control button.

Ερώτηση από KnightOIce 8 έτη πριν

Απάντηση από KnightOIce 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Just upgraded to 14.0.1 and all my bookmarks have stopped working (they are there)

The bookmarks are all there. When I click one (from the bookmarks menu), the URL is visible both as a "tooltip" and it appears in the lower left of the screen, but nothin… (διαβάστε περισσότερα)

The bookmarks are all there. When I click one (from the bookmarks menu), the URL is visible both as a "tooltip" and it appears in the lower left of the screen, but nothing happens - I stay on the same page. I have recovered lost book marks before (some years ago) but this is quite different All the clickable links on any webpage are active and functional, it's just my stored bookmarks that fail. I am running NIS2012 .. never had an issue with that before though. Win XP SP3 Many thanks

Ερώτηση από PhilofMacc 8 έτη πριν

Απάντηση από PhilofMacc 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I restore the background color Firefox 13 used for displaying images?

I preferred the darker background color introduced in Firefox 13 for when images were displayed standalone, as opposed to the glaring white. How can I restore that behav… (διαβάστε περισσότερα)

I preferred the darker background color introduced in Firefox 13 for when images were displayed standalone, as opposed to the glaring white. How can I restore that behavior?

Ερώτηση από WCityMike 8 έτη πριν

Απάντηση από WCityMike 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

i customized my ff and edited some stripes here and there but after each restart ff replaces them!!! and my homepage/arrow/refresh buttons are really becomeugly

Hi, I use FF for years but now it begins to dissapoint me!! I customized my FF and added some stripes here and there and normally everything stays like i want/set but.. t… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I use FF for years but now it begins to dissapoint me!! I customized my FF and added some stripes here and there and normally everything stays like i want/set but.. till a few days.. everytime i restart FF it replaces some stripes from left to right and vice versa!!! Very annoying!!

Another problem is that my "homepage/arrow(back)/refresh" buttons are become so ugly and small and no i didn't thick "small buttons" in the options.

I really don't know what the problem is but now it begins to be very annoying!!!

Here's a printscreen BEFORE FF was messing it up: look how beautiful the buttons are and stuff!!

[img]http://i3.lulzimg.com/1919c1d2a9.jpg/img


And here is the ugly FF with the ugly buttons and in the right uppercorner the stripes left of the adblockplus should be on the right but it replaces it by his self after i restart FF each time!!!

I admit when i saw it replaces the stripes i un-and/reinstalled FF and after that the buttons became ugly too.. .

What could be the problem???

Ερώτηση από Windows7 8 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I email a purchased game to a friend?

I purchased a game from big fish games and would like to send a copy to a friend via e-mail. I can't find out how to do that. Can someone help? I am a beginner at this… (διαβάστε περισσότερα)

I purchased a game from big fish games and would like to send a copy to a friend via e-mail. I can't find out how to do that. Can someone help? I am a beginner at this PC stuff, so please be clear.

Ερώτηση από freece 8 έτη πριν

Απάντηση από user633449 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

New tab button now goes to a website's search screen (babylon.com), and does not show me my old websites. How do I restore this Firefox feature?

I somehow unintentionally downloaded something from babylon.com, and it took over both my homepage and the "New Tab" feature from Firefox. Now, instead of opening the no… (διαβάστε περισσότερα)

I somehow unintentionally downloaded something from babylon.com, and it took over both my homepage and the "New Tab" feature from Firefox. Now, instead of opening the normal page with thumbnails of my favorite sites, it goes to a babylon.com search screen. Do Not Want. How can I restore Firefox's New Tab feature?

ETA: I've deleted all babylon.com programs I can find on my computer and cleared all history, even updated Firefox.

Ερώτηση από kantonelli68 8 έτη πριν

Απάντηση από user633449 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Upgrade to 14.0.1 Now font-family settings ignored for certain fonts e.g. Expert Sans

Accepts {font-family: Arial, sans-serif, verdana} etc. But {font-family: Expert Sans, Arial, sans-serif, verdana} will fall back to Arial even though Expert Sans is inst… (διαβάστε περισσότερα)

Accepts {font-family: Arial, sans-serif, verdana} etc. But {font-family: Expert Sans, Arial, sans-serif, verdana} will fall back to Arial even though Expert Sans is installed on client PC. Works pre 14.0.1 and on Safari, Chrome, IE6/7/8 etc, so this is a feature of 14.0.1 release.

Ερώτηση από GMCross 8 έτη πριν

Απάντηση από GMCross 8 έτη πριν