Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I haven't been able to finalize any recent upgrade.

I am currently using version 14.0.1 I haven't been able to finalize any recent upgrade. After I do the update and restart Firefox I get this message “Please make sure the… (διαβάστε περισσότερα)

I am currently using version 14.0.1 I haven't been able to finalize any recent upgrade. After I do the update and restart Firefox I get this message “Please make sure there are no other copies of Firefox running on your computer, and then restart Firefox to try again”. This keeps happening despite having closed Firefox.

Ερώτηση από KeithScott 8 έτη πριν

Απάντηση από KeithScott 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I get Firefox to start downloading pdf's again?

For unknown reason Firefox 17.0.1 has stopped downloading pdf's. This was happening before upgrading to 17.0.1, and before upgrading to Mac OS 10.8.3 from 10.7.4. In orde… (διαβάστε περισσότερα)

For unknown reason Firefox 17.0.1 has stopped downloading pdf's. This was happening before upgrading to 17.0.1, and before upgrading to Mac OS 10.8.3 from 10.7.4. In order to get pdf's printed, I have to copy the links and download them on another browser, such as Safari. On the other hand, browsing with Safari alone won't work because it messes up the various websites' formats, and becomes unreadable. Firefox will also have this problem occasionally, but usually not.

  To overcome the problems I down loaded Chrome and Camino, but they only allow new pages as tabs, instead of fresh windows, so they have just added to the frustration! Since I never had these types of problems before, I can't figure out if it is the browsers, or my OS, but I suspect the latter. Have you had similar reports, and if so, where you able to offer assistance? Thank you.

Ερώτηση από loydeyates 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

If the latest version of Firefox is 17, why did I get prompted to update to 14.0.1 when I am currently running version 12?

I am running Windows 7 64-bit OS, and I currently have version 12 of Firefox installed (updated in May). I am building an OS vs Browser compatibility matrix, so I have be… (διαβάστε περισσότερα)

I am running Windows 7 64-bit OS, and I currently have version 12 of Firefox installed (updated in May). I am building an OS vs Browser compatibility matrix, so I have been doing a bit of 'Googling' today to see what versions of Firefox are currently being supported. When I opened Firefox to see if I was running the latest version, I received a prompt to update to 14.0.1, yet the latest version is 17. This is causing me some confusion. Also, some websites are suggesting the Firefox 64-bit is not supported in WIndows and others are saying that it is in deed supported. Could someone please either confirm or deny this?

Ερώτηση από snuu 8 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

After Firefox updated itself, extension icons no longer show up

Firefox updated itself to 17.0.1 and the toolbars disappeared. The icons for the Noscript & Fireshot do not appear nor can they be found in the menu system, although … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox updated itself to 17.0.1 and the toolbars disappeared. The icons for the Noscript & Fireshot do not appear nor can they be found in the menu system, although they do appear in the Add-ons manager. If they are not compatible, how can I return to the previous version of Firefox?

Ερώτηση από rpitel 8 έτη πριν

Απάντηση από rpitel 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 17.0 updates to 17.0.1 then reverts to 17.0 and on and on forever

I updated v17.0 to v17.0.1 Works fine for a day then next day I bring up Firefox and find it again welcoming me to V17.0. I upgrade to 17.0.1. It works fine for a day … (διαβάστε περισσότερα)

I updated v17.0 to v17.0.1 Works fine for a day then next day I bring up Firefox and find it again welcoming me to V17.0. I upgrade to 17.0.1. It works fine for a day and then the cycle starts again. This has happened once a day for the last several days. I tried completely uninstalling Firefox and reinstalling. No joy; same cycle continues.

Ερώτηση από swood02 8 έτη πριν

Απάντηση από iamjayakumars 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My old computer crashed and the hard drive is non recoverable. Is there a way to recover my saved bookmarks through the Firefox website?

My old computer crashed. I took hard drive to specialist to see if it could be recovered but it can't. I now have a new computer and will be running Firefox. is there a w… (διαβάστε περισσότερα)

My old computer crashed. I took hard drive to specialist to see if it could be recovered but it can't. I now have a new computer and will be running Firefox. is there a way to recover my Firefox bookmarks and files to my new computer through the Firefox website?

Ερώτηση από Richard Lewis 8 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I completely get rid of Babylon which downloaded with Firefox?

Babylon search downloaded with Firefox Download. I have removed the toolbar and altered the search and set Google as my browser but Babylon search comes up first each ti… (διαβάστε περισσότερα)

Babylon search downloaded with Firefox Download. I have removed the toolbar and altered the search and set Google as my browser but Babylon search comes up first each time I open my browser. I have reset all defaults but Babylon still comes up. I have run Malware and Super anti-spyware programs. Nothing shows.

The Babylon "program" is hiding somewhere. I also get underlines in my browser and links that I do not want. Ideas please.

Mark

Ερώτηση από mark33 8 έτη πριν

Απάντηση από PauloL 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Upgrading to the latest version of Firefox would cost me about $2,500 so why am I mad?

I have a Mac G5 with OS 11.4.11. In order for me to upgrade to the latest version of Firefox I would have to install a new system. If I install a new system I have to ins… (διαβάστε περισσότερα)

I have a Mac G5 with OS 11.4.11. In order for me to upgrade to the latest version of Firefox I would have to install a new system. If I install a new system I have to install all new programs. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, GoLive and other CS programs, plus PowerPoint, QuarkXpress , and many others. I can't afford to upgrade. I really like Firefox but what am I suppose to do?

Ερώτηση από Lutefisk 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

does anyone know how to uninstall web2pdf?

On FireFox's sync site, it endorses web2pdf. It doesn't work and it prevents my making PDFs with Adobe. I need to uninstall it, but there is no uninstall, it's not list… (διαβάστε περισσότερα)

On FireFox's sync site, it endorses web2pdf. It doesn't work and it prevents my making PDFs with Adobe. I need to uninstall it, but there is no uninstall, it's not listed as a program, and Revo can't see it. Does anyone know how to uninstall this garbage? I have a Win8 desktop.

Ερώτηση από freethink001 8 έτη πριν

Απάντηση από iamjayakumars 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Java platform and Java Deployment should be updated but there is no other version, always the warning to update but thats not possible

Java Platform 7u9 and Java Deployment Kit plug-ins are yellow and asked to be updated. The problem is that there is no other version than I have already installed. Even i… (διαβάστε περισσότερα)

Java Platform 7u9 and Java Deployment Kit plug-ins are yellow and asked to be updated. The problem is that there is no other version than I have already installed. Even if I try to instal this latest version again I've get the message that I already have the latest version. The same problem was with Flashplayer where I installed the latest version but three days Firefox asked to update the plugin. The last one is now ok but Java Platform and Java Deployment Kit is hopeless. Why it ask for an update if there is none? What should or can I do? I always be careful and patch my pc if necesserry. All my friends who are working with Firefox have the same problem. Can anybody tell me whats going on here? greetings, Mimi321

Ερώτηση από Mimi 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Has the file size of maintenanceservice_installer.exe changed above 157,698 bytes (security sw complains)?

In the past, my Firefox has updated automatically. This (I understand) means the file "maintenanceservice_installer.exe" has been running, allowing the dialog box that wo… (διαβάστε περισσότερα)

In the past, my Firefox has updated automatically. This (I understand) means the file "maintenanceservice_installer.exe" has been running, allowing the dialog box that would ask me permission to update to be avoided. Now, today, my employer's security software complains that this file should be blocked, and do I want to allow it to run. This is consistent with the file signature having been changed (as by malware, such as from a couple on non-standard websites I visited yesterday). The actual file size on my disk is: 192, 768, dated Wed, 12/5/12 9:32:22 AM. But, checking on the Internet, this file has been known, in the past, to be 157, 608 bytes in size. So, has the file been intentially changed by Mozilla, or has my file been corrupted. If the latter, how should I proceed - delete the file, and would that cause that to be loaded again from the source?

Ερώτηση από dave_b 8 έτη πριν

Απάντηση από Gingerbread Man 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Videos will not run on Mozilla. They work fine on IE. How can I fix it or should I simply delete Mozilla.

This is a relatively recent problem. All videos, whether from friends, new casts or U tube show nothing but a blank black screen. I even took it to a repair shop. I can… (διαβάστε περισσότερα)

This is a relatively recent problem. All videos, whether from friends, new casts or U tube show nothing but a blank black screen. I even took it to a repair shop. I can view everything on IE. I am not particularly computer literate and am much more comfortable using Mozilla. This problem exists on both of my PC's and my laptop. Can this be fixed or should I educate myself more on IE and just delete Mozilla Foxfire?

Ερώτηση από gmd43 8 έτη πριν

Απάντηση από user633449 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Mac 10.6.3 Microsoft Sliverlight problem

I am running Mac 10.6.3 and have a problem. when I try to play a video it says you need Sliverlight plug in so I install Sliverlight (it said it was successful install) … (διαβάστε περισσότερα)

I am running Mac 10.6.3 and have a problem. when I try to play a video it says you need Sliverlight plug in so I install Sliverlight (it said it was successful install) . I tried t run the video again and it says to install the plug in?? any ideas. I have tried Mac Safari and the video plays with no problem just will not work with Firefox.

Ερώτηση από mgman71 8 έτη πριν

Απάντηση από user633449 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Choosing a webbrowser in Blue Griffon

I construct a webpage in BlueGriffon (webpage-maker). Then I want to see the result in my webbrowser Firefox (version 17.0.1 under OS Linux Kubuntu version 12.10). A box … (διαβάστε περισσότερα)

I construct a webpage in BlueGriffon (webpage-maker). Then I want to see the result in my webbrowser Firefox (version 17.0.1 under OS Linux Kubuntu version 12.10). A box opens, I have to choose a webbrowser. My question: Where on my harddisk can I find the Firefox executable (So that I can choose that one)??!

Ερώτηση από robverment 8 έτη πριν

Απάντηση από gzgz 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't restore backup folder

I had a problem with my laptop HDD(bad sectors) and I had to format it. Before formatting it, I saved the profile folder in my external HDD. I tried to restore the prof… (διαβάστε περισσότερα)

I had a problem with my laptop HDD(bad sectors) and I had to format it. Before formatting it, I saved the profile folder in my external HDD. I tried to restore the profile but it doesn't work. It only contains the "Cache" folder (12 MB), "mozilla-media-cache" folder (0 KB), "OfflineCache" folder (11KB), "startupCache" folder (1,06 MB), "thumbnails" folder (50 KB), urlclassifier3.sqlite and urlclassifier.pset I can't find cookies.sqlite, formhistory.sqlite, etc. Is it possible to restore everything from "Cache" folder or any other way? My HDD is now low level formatted, so restoring the old data is impossible.

Thank you in advance.

Ερώτηση από florinbrv 8 έτη πριν

Απάντηση από Gingerbread Man 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I get rid of the Android Download invitation screen every time I load Firefox

My home page is Google.com but each time I load Firefox , Mozilla starts another tab and asks if I want to download the latest Android. I cannot seem to get rid of this s… (διαβάστε περισσότερα)

My home page is Google.com but each time I load Firefox , Mozilla starts another tab and asks if I want to download the latest Android. I cannot seem to get rid of this screen and I do not have any android devices

Ερώτηση από Howatharra 8 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how do i minimize microsoft, google and facebook always in my face. I want pure fox.

Bing and Google and facebook are not welcome. They have this huge bluster of entitlement. If i wanted them I would invite. It is like if I sell you a product at your d… (διαβάστε περισσότερα)

Bing and Google and facebook are not welcome. They have this huge bluster of entitlement. If i wanted them I would invite. It is like if I sell you a product at your door and instead of thanking you and leaving I barge in and insist you buy something again and again. To top it off I refuse to leave and apparently the law is on my side. I dig in and sell and push and crush even any attempt for you to just ignore me. I am a one percenter (1%) and I am fully entitled to take and take because life owes me a living. Sorry 4 the soapbox.

What I want is a Firefox browsing experience minus the above. Will I need to learn code to mold my own UI?

I greatly appreciate any consideration.

Rudy

Ερώτηση από tionlighs2 8 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I uninstall browser backgrounds?

When I installed browser backgrounds, when I open a new tab, I get these images that I don't want. I want to go back to my usual websites when I open a new tab. How do … (διαβάστε περισσότερα)

When I installed browser backgrounds, when I open a new tab, I get these images that I don't want. I want to go back to my usual websites when I open a new tab. How do I uninstall this feature that I downloaded?

Ερώτηση από ChrisLW 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I keep getting a message that my version of Firefox is older and not supported. I downloaded the upgrade and I still get the message. I adjusted the firewall se

keep getting error message that server can not be found links will not open cannot display images

Ερώτηση από TinaShaps 8 έτη πριν

Απάντηση από ideato 8 έτη πριν