Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

Getting 'new user' sing in warnings using Firefox

Hello, Ever since I used 'Refresh' to solve a problem, I now have to sign into all my regular sites, like YouTube, FaceBook and especially Twitter, where I receive a warn… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

Ever since I used 'Refresh' to solve a problem, I now have to sign into all my regular sites, like YouTube, FaceBook and especially Twitter, where I receive a warning every time I sign in. (See attachment).

To clarify: before the Refresh, I could just bring up these sites and be automatically signed in. My computer remembers the sign in names and passwords, but I still have to go through the process, and with Twitter, I'm getting these warnings, which has caused that site to ask for more info to verify my identity.

So: why am I coming up as a 'new user' every time I want to go to sites I've been going to for years?

Thank you,

John

Ερώτηση από yohejohn 2 ημέρες πριν

Απάντηση από yohejohn 2 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

I deleted all my information, data and the Firefox Browser app last year, but my passwords were still leaked

I deleted all my information, data and the Firefox Browser app last year, but my passwords were still leaked. Some passwords I had already changed since the last data bre… (διαβάστε περισσότερα)

I deleted all my information, data and the Firefox Browser app last year, but my passwords were still leaked. Some passwords I had already changed since the last data breach.

Does anyone know why or how this happened? Is there a way to contact Firefox to delete all of my information permanently from their system to prevent this from happening again?

Ερώτηση από jameslalynch89 2 ημέρες πριν

Απάντηση από jscher2000 2 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Session and session backups corrupted

I had a crash on firefox, I easily fix lost sessions, when I got updates or crash that lose my active session. When I try to retrieve my sessions by copying recovery.bakl… (διαβάστε περισσότερα)

I had a crash on firefox, I easily fix lost sessions, when I got updates or crash that lose my active session.

When I try to retrieve my sessions by copying recovery.baklz4 or recovery.jsonlz4 both of them does not work. When clicking on restore previous session, firefox rezzes a few seconds, and then the restore session tab stays blank.

I tried: https://www.jeffersonscher.com/ffu/scrounger.html but the website does not succesfully recovers my firefox session and the tab just crashes, I did manage to convert it to a JSON file.

I did some work on the JSON file myself, through regex and jq tool. I extracted the urls from it. I scrapped my json to make it lighter (I think the problem is from the size of my session), I scrapped the "image", "scp", json objects, trimming the size of the file, it's size was divided by almost 20.

Is there a way to recreate a sane jsonzl4 file? I have the data.

What seems weird is that backups from a few weeks is only around 20MB and by adding a few tabs, it went from 20MB to 80-90MB it's freaking huge.

Is there a way to fix this? recreate a json file and then encrypt it to jsonzl4? What can I scrape safely from my session?

I have been trying to fix this for hours, please help!

Ερώτηση από Itsuki 2 ημέρες πριν

Απάντηση από Itsuki 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Can't sign in to Firefox Account

I switched from Chrome to Firefox recently, but am unable to sign in to my Firefox Account (whilst using Firefox). I'm on 88.0 (64-bit) on the latest public release of ma… (διαβάστε περισσότερα)

I switched from Chrome to Firefox recently, but am unable to sign in to my Firefox Account (whilst using Firefox). I'm on 88.0 (64-bit) on the latest public release of macOS.

Whether I try to sign into Firefox Sync using Firfox's menu or Preferences screen, or try to load accounts.firefox.com — just nothing happens: in the browser, the Sign In button doesn't do anything, and trying to load the URL I just get a blank screen. If I go to https://support.mozilla.org/en-US/fxa/authenticate, and click the 'Continue with Firefox Accounts' button, again - nothing happens.

I've rebooted my machine, disabled my VPN, and disabled any add-ons which might conflict. I'm posting this question having signed in via Safari, so I know my account works and my network connection is okay.

I couldn't find any Help articles. Does anyone have some suggestions I could try please

Ερώτηση από accs 2 ημέρες πριν

Απάντηση από accs 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Load website, tab/table perfomance

Hi, firefox don't load correctly tab performace and graph. v88.0 64bits https://pvpoke.com/rankings/commander/1500/overall/noctowl/ … (διαβάστε περισσότερα)

Hi, firefox don't load correctly tab performace and graph. v88.0 64bits https://pvpoke.com/rankings/commander/1500/overall/noctowl/

Ερώτηση από Gilberto Tunon 2 ημέρες πριν

Απάντηση από cor-el 2 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox Invisible Window

I'm honestly now sure how best to explain this because it's kind of weird, but I will try my best. Basically, Firefox thinks there's two windows open, when really there i… (διαβάστε περισσότερα)

I'm honestly now sure how best to explain this because it's kind of weird, but I will try my best. Basically, Firefox thinks there's two windows open, when really there is only one. When I right click on the Firefox logo in my Dock (I'm on Mac), it tells me I have two windows open, the main window I use and then a second "What's new with Firefox" window (see screenshot). This is the "invisible" window. I have tried many things to get Firefox to realize that window doesn't exist. I've quit Firefox many times, tried to get my Mac to display all windows (it says there are no open windows when I close out of my main window), restarted my Mac, cleared cache and cookies, removed from Dock, etc. At this point, I don't know what's left to do other than remove Firefox entirely and re-install it and I would hate to do that. I hope I've provided enough detail to get the gist of the issue. If you need any more info, I'm happy to provide it! Thanks in advance for your help.

Ερώτηση από ren 2 ημέρες πριν

Απάντηση από FredMcD 2 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Screen Shot option missing in version 88.0 (64 bit)

Suddenly, the screen shot option is missing from the "page options" menu. There are numerous "solutions" out there, but none of them work. I type about:config in the add… (διαβάστε περισσότερα)

Suddenly, the screen shot option is missing from the "page options" menu. There are numerous "solutions" out there, but none of them work. I type about:config in the address bar and the browser takes me to the search results, not the config screens shown in the solutions. Selecting any of the search results just makes things worse. My version of FireFox is 88.0 (64 bit).

Ερώτηση από Roger 2 ημέρες πριν

Απάντηση από TyDraniu 2 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Customize built-in PDF viewer

Is it possible to remove the printer button and download button in built-in PDF viewer by userContent.css?

Ερώτηση από wyt94yx 3 ημέρες πριν

Απάντηση από jscher2000 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

I want to further increase the maximum reading speed in reader view mode

As shown in the attached image, I manually change max = "100" to max = "300" every time to increase the maximum reading speed in reader view mode. Is there a way to fix t… (διαβάστε περισσότερα)

As shown in the attached image, I manually change max = "100" to max = "300" every time to increase the maximum reading speed in reader view mode. Is there a way to fix this to max = "300"?

Ερώτηση από lsdoll02 3 ημέρες πριν

Απάντηση από jscher2000 3 ημέρες πριν

 • Κλειδωμένο

How do I use the browser - seems not to do anything when I click on the icon?

When I click onto the Mozilla icon, nothing happens - I used to be able to select things to browse. It hasn't been that way for a while. Why should I not think… (διαβάστε περισσότερα)

When I click onto the Mozilla icon, nothing happens - I used to be able to select things to browse. It hasn't been that way for a while. Why should I not think that Mozilla is useless and irrelevant?

Ερώτηση από John D. Winston 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Can't access any google site on Firefox

When I try to access google, youtube or gmail, I get an error saying "www.google.com has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that … (διαβάστε περισσότερα)

When I try to access google, youtube or gmail, I get an error saying "www.google.com has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that Firefox can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.". It only happens when I'm using Firefox. I tried deleting the cookies and even reinstalling, but nothing works. Please help. I miss youtube.

Ερώτηση από lnicofideo 3 ημέρες πριν

Απάντηση από cor-el 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Fonts too bold on certain sites

Introduction So I learned the hard way to never run sudo apt remove python3 on an ubuntu system. I'm running Linuxlite (Ubuntu 20.04.2 LTS) on a dell desktop (unsure of t… (διαβάστε περισσότερα)

Introduction So I learned the hard way to never run sudo apt remove python3 on an ubuntu system. I'm running Linuxlite (Ubuntu 20.04.2 LTS) on a dell desktop (unsure of the model).

The Problem After looking at some guides and upgrading the operating system, I managed to get most of the fonts to display correctly. Sites with certain kinds of text still appear to be "too bold" (see images).

""What I've tried"" The command actually removed Mozilla, so I had to reinstall it. Updating it also didn't fix the problem. I have messed around with the font settings and nothing changed. It seems that only Mozilla is doing this because the Brave browser displays the fonts correctly. Other than that, I haven't really done all that much. Also the font as I write this is normal.

Thanks for your consideration!

Ερώτηση από maximorainwater9 3 ημέρες πριν

Απάντηση από cor-el 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

The ability to "Save As" when downloading from a web page

I really miss the ability to have a "Save As" choice when i download pdf's or pictures from the web I'm always on the latest version of Firefox but only gets 'Open', Open… (διαβάστε περισσότερα)

I really miss the ability to have a "Save As" choice when i download pdf's or pictures from the web I'm always on the latest version of Firefox but only gets 'Open', Open with' and 'Save'...

Often the downloaded files gets lost in the wrong folder or hide itself with a crazy name that 'the web page' has given it.

AS both Google Chrome and Windows Edge offers that possibility and has for long, please include that feature in the next update...??

Thank You

Niels

Ερώτηση από Niels Erik Mogensen-Larsen 3 ημέρες πριν

Απάντηση από Niels Erik Mogensen-Larsen 2 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

cannot search

This is what I get when i try to do a search: https://secure.web-start-page.com/?partner=acer&src=omnibox&brw=ff&q=bbc+news It has been happening for abot 4-… (διαβάστε περισσότερα)

This is what I get when i try to do a search:

https://secure.web-start-page.com/?partner=acer&src=omnibox&brw=ff&q=bbc+news

It has been happening for abot 4-5 days now. Have never had any problems in the past.

Ερώτηση από wls3 3 ημέρες πριν

Απάντηση από jscher2000 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Not opening downloaded files

When marking student scripts, I download and open a large number of files in a day. So I want it to be easy. But Firefox does not deliver what it promises. I want to clic… (διαβάστε περισσότερα)

When marking student scripts, I download and open a large number of files in a day. So I want it to be easy. But Firefox does not deliver what it promises. I want to click on the file link on the teaching website and the file to open automatically. But everytime I have to navigate to click in a dialog box in order to open the file. Is there any way to get Firefox to do what is says "Do this automaticall..."?

As far as I can see, these are bog standard .pdf, .docx and .doc files.

Ερώτηση από cvhorie 4 ημέρες πριν

Απάντηση από TJYOURFRIEND 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

How to remove fixed items from bookmarks menu

The following css used to work to remove items from Bookmarks menu: #bookmarksToolbarSeparator,#bookmarksMenuItemsSeparator{display: none !important;} #bookmarksToolbarS… (διαβάστε περισσότερα)

The following css used to work to remove items from Bookmarks menu:

#bookmarksToolbarSeparator,#bookmarksMenuItemsSeparator{display: none !important;}
#bookmarksToolbarSeparator,#organizeBookmarksSeparator{display: none !important;}
#bookmarksToolbarSeparator,#menu_bookmarkAllTabs{display: none !important;}
#bookmarksToolbarSeparator,#bookmarksShowAll{display: none !important;}

It no longer works in FF88. How to fix?

N.B. There wasn't a way to hide "other bookmarks" from the bookmarks MENU (This has nothing to do with the unrelated TOOLBAR issue, and the settings for that do not affect the menu)

Ερώτηση από james.wilkinson 4 ημέρες πριν

Απάντηση από cor-el 2 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Adobe Flash Player alternative/replacement for windows firefox

I like playing flash games on windows firefox but adobe flash player no longer works, Does anyone know any flash player alternative/replacement for windows firefox? … (διαβάστε περισσότερα)

I like playing flash games on windows firefox but adobe flash player no longer works, Does anyone know any flash player alternative/replacement for windows firefox?

Ερώτηση από mohammadxr8808 4 ημέρες πριν

Απάντηση από cor-el 4 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox vs Chrome

A senior tech specialist employed by my ISP told me that Firefox will soon no longer be available since they can't compete with Chrome. I am mortified since I love Firefo… (διαβάστε περισσότερα)

A senior tech specialist employed by my ISP told me that Firefox will soon no longer be available since they can't compete with Chrome. I am mortified since I love Firefox but I'm wondering if it is true. I've encountered several websites which do not work properly with Firefox but work fine with Chrome. Examples of sites where I can no longer use Firefox and the problem(s) I encounter are the following: shop disney- can't log in; shutterfly - can't log in; my webmail - can read the email but can't send or reply;my local newspaper - can't do anything such as, reading the digital edition or place ads.

Can someone please tell me Firefox is not going to become obsolete? Also, why do I have all of the above problems when I use Firefox?

Thanks!

Ερώτηση από Muffers 5 4 ημέρες πριν

Απάντηση από cor-el 4 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Extensions

Question about extensions. I find myself having to connect and log into my extensions every time I close and reopen Firefox. Please advise.

Ερώτηση από 1APHi 4 ημέρες πριν

Απάντηση από FredMcD 4 ημέρες πριν