Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

No Audio in Firefox only.

There is no audio on any website in Firefox only. I'm using Windows 11 Numbered list item When a video is playing there used to be an audio icon showing the tab is pl… (διαβάστε περισσότερα)

There is no audio on any website in Firefox only. I'm using Windows 11

 1. Numbered list item When a video is playing there used to be an audio icon showing the tab is playing audio, this does not show anymore.
 2. Numbered list item Firefox does not appear in the Windows volume mixer
 3. Numbered list item The Firefox Task Manager Utility 'Windows Media Framework Audio Decoder is always idle.
 4. Numbered list item I've restarted the Windows AudioSrv service and Windows explorer process

Nothing works. Please help.

Ερώτηση από rtwymanjr 4 μήνες πριν

Απάντηση από rtwymanjr 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Can't open Firefox - error re "platform version '120.0.1'

Hello, Clicking to open Firefox gives me the following error message: Error. Platform version '120.0.1' is not compatible with miniVersion >= 120.0 maxVersion <= … (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

Clicking to open Firefox gives me the following error message:

Error. Platform version '120.0.1' is not compatible with miniVersion >= 120.0 maxVersion <= 120.0

Can't open firefox! I'm running Windows 11 version 10.0.22631 Build 22631

Thanks! Julie

Ερώτηση από Julie 1 εβδομάδα πριν

Απάντηση από Terry 1 εβδομάδα πριν

Firefox For Windows 7

I wish to install and use the Firefox browser on my old 64bit Windows 7 laptop. I believe the last v115 will be the last Windows 7 compatible version of Firefox, if th… (διαβάστε περισσότερα)

I wish to install and use the Firefox browser on my old 64bit Windows 7 laptop.

I believe the last v115 will be the last Windows 7 compatible version of Firefox, if this is correct where can I find this or the correct version of Firefox to download and install on my Windows 7 laptop?

The Firefox website only seems to provide v119 now.

Thanks, Graham

Ερώτηση από Graham Roberts 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από James 1 μήνα πριν

The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified. Please contact the website owners to inform them of this problem.

Secure Connection Failed An error occurred during a connection to www.facebook.com. SSL_ERROR_DC_INAPPROPRIATE_VALIDITY_PERIOD Error code: SSL_ERROR_DC_INAPPROPRIATE_VA… (διαβάστε περισσότερα)

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to www.facebook.com. SSL_ERROR_DC_INAPPROPRIATE_VALIDITY_PERIOD

Error code: SSL_ERROR_DC_INAPPROPRIATE_VALIDITY_PERIOD

  The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
  Please contact the website owners to inform them of this problem.

Ερώτηση από mda34302 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Tabs from previous session no longer open on startup.

I'm running version 118.02.2 (64-bit) of Firefox on Windows 12. I *always* have the 'Open previous windows and tabs' checked. Starting yesterday, Firefox opens with nothi… (διαβάστε περισσότερα)

I'm running version 118.02.2 (64-bit) of Firefox on Windows 12. I *always* have the 'Open previous windows and tabs' checked. Starting yesterday, Firefox opens with nothing other than a blank page. Luckily for me, this has happened in the past and I have a Bookmarks Menu folder with my default tabs saved. Even so, it's still frustrating.

Ερώτηση από CdnBookLover 1 μήνα πριν

Απάντηση από cor-el 1 μήνα πριν

 • Επιλύθηκε

bookmark tagging

When a bookmark is made, there is no option anywhere to add tags using windows 11 - I had no problem with tagging bookmarks using Firefox in windows 10, but that option i… (διαβάστε περισσότερα)

When a bookmark is made, there is no option anywhere to add tags using windows 11 - I had no problem with tagging bookmarks using Firefox in windows 10, but that option is not showing up for me in windows 11. I have refreshed Firefox with no success to try to correct this situation - thanks in advance for any help you may provide – del

Ερώτηση από del 2 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 2 μήνες πριν

Clearing cookies/cache data continuously for one domain/website

How to continuously reset history cookies/cache for one website. Is there a way to continuously clear cookies and cache data for one domain or website? Or reworded, a w… (διαβάστε περισσότερα)

How to continuously reset history cookies/cache for one website.

Is there a way to continuously clear cookies and cache data for one domain or website? Or reworded, a way to not record cookies or cache data for one domain or website?

I have managed to find the article to clear cookies and cache data for the domain but have not been able to find out how to do this continuously without having to go into the settings each time to clear this history.

Kind regards

Ερώτηση από alexandrajspence 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 2 μήνες πριν

Bookmarks not syncing from mobile to PC

I can access all my desktop bookmarks on my android phone, but when I bookmark on my phone is doesn't sync to the PC. - I have sync turned on both - Bookmarks toggled on… (διαβάστε περισσότερα)

I can access all my desktop bookmarks on my android phone, but when I bookmark on my phone is doesn't sync to the PC.

- I have sync turned on both - Bookmarks toggled on both - I am signed in - I have clicked "sync now" on both devices multiple times - I have un-bookmarked and re-bookmarked pages multiple times - I open up "search bookmarks" on PC and type the mobile website name and nothing comes up - I try and edit the location of the mobile bookmark into "other" or "toolbar" etc and that doesn't make it appear

Ερώτηση από rcfontaine11 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 μήνες πριν

Firefox opens minimized

When I first open Firefox from my home screen it opens up minimized in the top left corner and I have to click the minimize button and then the un-minimize button to get … (διαβάστε περισσότερα)

When I first open Firefox from my home screen it opens up minimized in the top left corner and I have to click the minimize button and then the un-minimize button to get it to open full screen.

Thanks, Patrik

Ερώτηση από patrik.witzel 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 μήνες πριν

how to enable Notification pop-up from web sites?

Hi, how do I enable notification web sites pop-up message from the corner of my windows taskbar ie; from my screenshot? I want to switch 100% away from Chrome but this on… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, how do I enable notification web sites pop-up message from the corner of my windows taskbar ie; from my screenshot? I want to switch 100% away from Chrome but this one feature I can't figure out how to enable from web sites like Twitter/youtube/reddit/etc...

Thank you.

Ερώτηση από qproject101 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 2 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Tab freezes for about 10 seconds when using google search

When i go to google.com and enter search query the tab "hangs" for about 10 seconds before the next page starts to load Same issue on 2 separate machines (1 intel laptop,… (διαβάστε περισσότερα)

When i go to google.com and enter search query the tab "hangs" for about 10 seconds before the next page starts to load Same issue on 2 separate machines (1 intel laptop, 1 amd pc) both on newly installed windows 11 pro

what i've tried: safe mode, disabling hardware acceleration, disabling antivirus (kaspersky, without any browser plugins or safe browsing) , but the issue persists

here's the video: https://youtu.be/qMY-38z_TC0

Ερώτηση από Kairali 2 μήνες πριν

Απάντηση από zeroknight 2 μήνες πριν

Why is Firefox eating my memory?

Why does Firefox has 13 processes open here and taking 700mb of memory. I went away for 2 minutes and when I left it has 6 processes and was taking about 300mb and then I… (διαβάστε περισσότερα)

Why does Firefox has 13 processes open here and taking 700mb of memory. I went away for 2 minutes and when I left it has 6 processes and was taking about 300mb and then I came back to this.

Ερώτηση από VConfused 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 3 μήνες πριν

addons not shown or working

I've downloaded and installed and updated Firefox on a new windows 11 PC - and I have a perfectly working installation on my (old) windows 10 Machine, so I'm well used to… (διαβάστε περισσότερα)

I've downloaded and installed and updated Firefox on a new windows 11 PC - and I have a perfectly working installation on my (old) windows 10 Machine, so I'm well used to the browser! I've downloaded, installed and enabled three core, up-to-date addons: IDM, Adaware and Internet downlad helper: however NONE of them show on the toolbar and none of them function. And I've tried (I hope) all internet-search-suggested remedies such as reset Firefox etc. ad nauseam. All without success....

Ερώτηση από epjh762 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 2 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Extensions not showing up in toolbar or customize menu

Any extensions I install suddenly don't show up in my toolbar or the customization menu anymore, so I also can't drag them there manually. Deleting the extensions and re… (διαβάστε περισσότερα)

Any extensions I install suddenly don't show up in my toolbar or the customization menu anymore, so I also can't drag them there manually.

Deleting the extensions and re-installing them didn't work, neither did deleting the extensions folder itself.

Does anyone know how I can fix this? I've attached a screenshot of the customization menu and extensions menu below.

Thanks :)

Ερώτηση από Aci 5 μήνες πριν

Απάντηση από Terry 5 μήνες πριν

Firefox could not load any website when DNS over HTTPS is enabled on device, which uses 1.1.1.1 DNS.

However, some websites whose ip addresses have been included in the 'hosts' file could be accessed. Toggling the DoH settings inside firefox doesn't help. Microsoft Edge… (διαβάστε περισσότερα)

However, some websites whose ip addresses have been included in the 'hosts' file could be accessed.

Toggling the DoH settings inside firefox doesn't help. Microsoft Edge and WeChat works seemingly fine.

Ερώτηση από siiwjdjd 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από siiwjdjd 5 μήνες πριν

Youtube thumbnails/videos slowness

Hi I'm experiencing slowness especially in youtube thumbnails scrolling down. when video is playing if I click on settings to choose video quality etc it takes like 2 mi… (διαβάστε περισσότερα)

Hi I'm experiencing slowness especially in youtube thumbnails scrolling down. when video is playing if I click on settings to choose video quality etc it takes like 2 minutes to even open. This slowness not present in edge browser. I want to try older ver but I thought if someone might experiencing same or know what might be the problem

Ερώτηση από fx 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από willjoe24421 5 μήνες πριν

Authenticator App

I have added a two factor authorization and when I sign it it asks me to check my app and enter code. I have no clue as how to do this. I have googled it and it says down… (διαβάστε περισσότερα)

I have added a two factor authorization and when I sign it it asks me to check my app and enter code. I have no clue as how to do this. I have googled it and it says download google authenticator app and that doesn't work so how in the world do I get the code to enter it . I had to disable two factor because your systems makes no sense, usually you send the code to a phone number not an app that doesn't exist.

Ερώτηση από sunketcher1031 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 μήνες πριν