Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Κλειδωμένο

Need Help with Website Rendering Issue on Mozilla Firefox

Hello everyone, I've been experiencing an issue with my website when viewed on Mozilla Firefox. Some elements seem to be rendering incorrectly or not displaying at all. … (διαβάστε περισσότερα)

Hello everyone,

I've been experiencing an issue with my website when viewed on Mozilla Firefox. Some elements seem to be rendering incorrectly or not displaying at all. I've tested the website on other browsers, and it appears to be working fine there. Could someone help me troubleshoot this problem? Any insights or suggestions would be greatly appreciated. Details Website URL: https://greenryenthusiast.com/where-is-the-best-spot-to-spray-starter-fluid-on-a-snowblower/ Description of the Issue: When accessing my website on Mozilla Firefox, certain images and stylesheets are not loading properly. Additionally, the navigation menu appears to be misaligned, overlapping some of the content on the page. This issue is consistent across multiple pages of the website. Steps Taken to Resolve the Issue: I've tried clearing the browser cache and cookies, as well as testing the website on different devices and networks to rule out any local issues. However, the problem persists only on Mozilla Firefox. Browser Version: Mozilla Firefox version 98.0.1 (64-bit) Screenshots or Error Messages: Attached below are screenshots illustrating the rendering issues encountered on Mozilla Firefox. Additionally, there are no specific error messages displayed; the elements simply fail to load or display incorrectly.

Ερώτηση από Terry 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Keith 5 ημέρες πριν

Audio stopped working in Firefox only

Audio has stopped working in Firefox only. Audio is working for Windows/PC system alerts and playback in all apps and browsers except Firefox. Perhaps after a system upda… (διαβάστε περισσότερα)

Audio has stopped working in Firefox only. Audio is working for Windows/PC system alerts and playback in all apps and browsers except Firefox. Perhaps after a system update....I'm supplying the answer to this in replies. I had to re-ask the question because previous versions of it with incomplete solutions have been archived and do no allow more input. So, yes, I'll be answering my own question. Just for you. XXOO

Ερώτηση από clint_gould 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από clint_gould 3 μήνες πριν

Can't pin certain extensions?

So, there's an extension I want to pin, right? It has no menu, meaning that it's grayed out usually. However, the website it's supposed to affect does not get affected. T… (διαβάστε περισσότερα)

So, there's an extension I want to pin, right? It has no menu, meaning that it's grayed out usually. However, the website it's supposed to affect does not get affected. That is, unless I were to refresh the site, then quickly move my mouse to the extensions menu, open it, and show the extension.

Ερώτηση από Elliot VanWormer 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 3 μήνες πριν

How to stop MS Edge opening all web links. I've checked settings to make FF default app for all web links but no improvement.

Very irritating that any link in an email etc opens in MS Edge rather than FF. I've checked settings to make FF default app for all web links but no improvement.

Ερώτηση από Baker59 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 3 μήνες πριν

Why can't Firefox copy text anymore?

Why can't Firefox copy text to the clipboard anymore? It won't copy text from a web page, from a URL, or even from about:support "Copy text to clipboard"!!! I'm using ver… (διαβάστε περισσότερα)

Why can't Firefox copy text to the clipboard anymore? It won't copy text from a web page, from a URL, or even from about:support "Copy text to clipboard"!!! I'm using version 1.22 64 bit on windows 11. I've reinstalled Firefox but it doesn't make a difference. I've tried "Troubleshoot Mode" and it's still broken!!!

I can paste into Firefox but something has broken copy!

Ερώτηση από FirefoxUser73 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 1 μήνα πριν

Recorded webcam video is not playing in firefox

var options = { audioBitsPerSecond : 128000, videoBitsPerSecond : 2500000, mimeType : mime … (διαβάστε περισσότερα)

var options = {

         audioBitsPerSecond : 128000,
         videoBitsPerSecond : 2500000,
         mimeType : mime
       }

Ερώτηση από abdulmajeed.rk 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από abdulmajeed.rk 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Secure Connection Failed, Error Code: PR_END_OF_FILE_ERROR

I have been trying to solve this problem on and off for about a year now, but 99.99% of the time I try to access https://en.wiktionary.org/ , I get the following error: S… (διαβάστε περισσότερα)

I have been trying to solve this problem on and off for about a year now, but 99.99% of the time I try to access https://en.wiktionary.org/ , I get the following error: Secure Connection Failed An error occured during a connection to en.wikitionary.org PR_END_OF_FILE ERROR Error code: PR_END_OF_FILE_ERROR

 • The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
 • Please contact the website owners to inform them of this problem.

Learn more... Try Again

I have NEVER gotten this error message for any other website. And the strangest thing? Sometimes I CAN access Wikitionary with zero problems, but this phenomena tends to only happen when I attempt to access the website very late at night or really early in the morning. I cannot think of a single thing I have done differently when this happens.

By the way, I am able to access Wikitionary from Microsoft Edge just fine, it is ONLY Firefox where I have this problem.

Ερώτηση από lucasp1337 3 μήνες πριν

Απάντηση από lucasp1337 2 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

All Browser Themes Are Off-Center For Seemingly No Reason

What the title says, and unfortunately I'm not sure why. If a theme isn't perfectly looped, it's...really noticeable. And I hate how ugly some themes turn out as a result… (διαβάστε περισσότερα)

What the title says, and unfortunately I'm not sure why. If a theme isn't perfectly looped, it's...really noticeable. And I hate how ugly some themes turn out as a result. I don't want to start sticking my hands directly into firefox's advanced settings, since I don't know much about them and don't want to risk accidentally deleting or messing with something important, but I'd really like to get this fixed somehow... Is it just the themes I'm picking? Are they supposed to all be skewed off to the side? Or is something off with my browser? Maybe my resolution's weird or something...?

Ερώτηση από isshuexplorer101 3 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 3 μήνες πριν

Unlocking about:config Minimum TLS Preference

I need to edit minimum TLS version in order to remotely manage order device that use TLS 1.0. I'm using FireFox 102 and the security.tls.version.min is grayed out and I c… (διαβάστε περισσότερα)

I need to edit minimum TLS version in order to remotely manage order device that use TLS 1.0. I'm using FireFox 102 and the security.tls.version.min is grayed out and I cannot edit.

Ερώτηση από rilo 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Disable New Translation tool

I updated to the latest version of firefox and am not pleased with the translation tool automatically detecting the wrong language on sites. Is there any way to fully dis… (διαβάστε περισσότερα)

I updated to the latest version of firefox and am not pleased with the translation tool automatically detecting the wrong language on sites. Is there any way to fully disable it? I currently have no languages installed yet it pops up offering to "translate".

Ερώτηση από EarlofBirds 5 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 5 μήνες πριν

RESTORE PREVIOUS BROWSING SESSION

Hello there :) Please help me restore my browsing session :( For the past several months I have been using Mozilla, and the feature to restore previous browsi… (διαβάστε περισσότερα)

Hello there :)

Please help me restore my browsing session :(

For the past several months I have been using Mozilla, and the feature to restore previous browsing session has always worked well. Even after I clear the most recent history or remove the most immediate cookies, this feature would still work e.g. after I restart my PC or just restart the browser. It would restore all the tabs I was using previously including the most recent tab I was on before the browser closed or restarted. However, this morning, I tried to clear my immediate browsing history as I usually do and the browser froze while I was in the process of clearing this immediate history (continuously displaying the pop-up window/interface for clearing history and not allowing me to do much else on the browser - I couldn't even click anything on the tab I was on, nor could I navigate to another tab and/or open a new tab; and only the close button, and maximize window button, and minimize window buttons were responding). After waiting for a while for it to start working again, I got frustrated and I closed the browser.

I then opened the browser again, but this time, it didn't restore the previous browsing session and didn't even take me to the last tab I was on.

What could have happened this time around? It has not behaved like that for this whole year.

NB: I have not done anything to the browser after opening it! I am still on the same page it landed on when I opened it (just in case).

Ερώτηση από troymargetsy 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 μήνες πριν

Firefox is Very Slow to Start

Hello! I need some help. Every since 4-6 months ago, Firefox has been extremely slow when I boot it up at first, with some page load times taking more than 10 minutes. So… (διαβάστε περισσότερα)

Hello! I need some help. Every since 4-6 months ago, Firefox has been extremely slow when I boot it up at first, with some page load times taking more than 10 minutes. Some fixes have seemed to work, but they never work permanently. From my testing, it is not the result of any extension and the issue persists in troubleshoot mode. What has not helped my testing is that, after enough restarts of Firefox, the problem goes away and web pages load quickly, so this has caused some false positives. Has anyone else had a similar problem they were able to fix? Should I try uninstalling Firefox and reinstalling it?

Ερώτηση από theebonyduke 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 5 μήνες πριν

Many Websites even don't load any more

Many complex websites that had no problem till the latest version of Firefox don't load any more with the newest version. If this goes on like this I have to change my br… (διαβάστε περισσότερα)

Many complex websites that had no problem till the latest version of Firefox don't load any more with the newest version. If this goes on like this I have to change my browser. I used Firefox now for many years but it looks like I have to change, as there are no problems with other web browsers (Opera, Edge, Chrome, etc).

Aren't there a lot of feedbacks like mine?

SIncerely, Franz

Ερώτηση από xreichart 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 μήνες πριν

Mozilla account in Firefox PC browser always asks to re-login every 1 day

Mozilla account in Firefox PC browser always asks to re-login every 1 day. This problem appeared after updating Firefox from version 119 to 120 and 121. As in the image … (διαβάστε περισσότερα)

Mozilla account in Firefox PC browser always asks to re-login every 1 day. This problem appeared after updating Firefox from version 119 to 120 and 121.

As in the image below, "Account Disconnected" and a triangular warning appears in the Firefox menu bar. I can't access any sync data like passwords, bookmarks, plugins if I don't re-login.

I only use this mozilla account on 1 PC.

Ερώτηση από [] 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Screenshot is not functional

I am using Firefox 120.0.1, and I have difficulty to take screenshot. I tried to press shortcut key and button in toolbar as shown in the attached image, but they didn't… (διαβάστε περισσότερα)

I am using Firefox 120.0.1, and I have difficulty to take screenshot.

I tried to press shortcut key and button in toolbar as shown in the attached image, but they didn't work.

Is there any good way to fix this problem without reinstall firefox app?

Ερώτηση από hayabusa FireFox 5 μήνες πριν

Απάντηση από zeroknight 5 μήνες πριν