Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Restore previous session

I lost a session with many tabs. Unfortunately "Restore previous session" was not available. I found a upgrade.jsonlz4 file with a date and time which would have the ta… (διαβάστε περισσότερα)

I lost a session with many tabs.

Unfortunately "Restore previous session" was not available. I found a upgrade.jsonlz4 file with a date and time which would have the tabs on it. The size is larger than other ones so I figured this was the best option. I coppied this and pasted it into profiles. Renamed it sessionstore.jsonlz4... Renamed the sessionstore that was in there already to sessionstoreOLD Restarted firefox and when I click on restore previous session button I just get 2 blank tabs.

I then tried the other files which are significantly smaller but still no dice.

I tried the jefferson scrounger and it just gets stuck on "processing"

Any help would be much appreciated.

Please see screenshot of the files I had available to me and saved to a usb.

Ερώτηση από roland.dubek 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 4 ημέρες πριν

Image links open in foreground tab when open in new tab is selected from right click menu

browser.tabs.loadinbackground is set to true already. Non-image links usually open in background tabs. I tried setting browser.tabs.loadDivertedInBackground to true but… (διαβάστε περισσότερα)

browser.tabs.loadinbackground is set to true already. Non-image links usually open in background tabs. I tried setting browser.tabs.loadDivertedInBackground to true but it didn't resolve the issue for me. (I've since set it back to the default false).

Ερώτηση από timwf11 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 6 ημέρες πριν

Pasting an IP into the address bar and pressing ENTER/Return from either the keypad or (sometimes) keys area changes the address bar to [Google search]

Pasting an IP into the address bar (from Excel) and pressing ENTER/Return from either the keypad or (sometimes) keys area changes the address bar to [Google search] (empt… (διαβάστε περισσότερα)

Pasting an IP into the address bar (from Excel) and pressing ENTER/Return from either the keypad or (sometimes) keys area changes the address bar to [Google search] (empty) - my IP that I've pasted is gone and the website from the IP is not open.

This is happening since the last update. I have not 88.0 version.

I don't have google as search engine! I have Foxy Gestures and uBlock Origin add-ons.

Ερώτηση από firefox.com31 6 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 5 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Why always a new tab?

Why must a new tab/window open when I click a link? In settings I see to "open new tab instead of new window" but instead of having a bunch of tabs I am done using (like … (διαβάστε περισσότερα)

Why must a new tab/window open when I click a link? In settings I see to "open new tab instead of new window" but instead of having a bunch of tabs I am done using (like from a google search to an actual webpage) I would rather just have my current tab switch to the link I am choosing. Am I missing a setting?

Ερώτηση από pastorrittmiller 5 ημέρες πριν

Απάντηση από TerryN21 5 ημέρες πριν

Lost tabs after refresh

Recently having problems with very slow running and freezing so performed a refresh. Now I seem to have lost all my tabs that automatically opened when starting Firefox. … (διαβάστε περισσότερα)

Recently having problems with very slow running and freezing so performed a refresh. Now I seem to have lost all my tabs that automatically opened when starting Firefox. Can I get them back from the Old Firefox Data folder that the Refresh process created on my Desktop or do I have to start again and remember all 78 tabs that used to be on my Home Page?

Ερώτηση από MarkHowes 5 ημέρες πριν

Replace hourglass icon without changing ui.prefersReducedMotion

How can I replace the hourglass icon in the url bar, without setting the the ui.prefersReducedMotion to 1, which will then increase the url bar enlarging when opening a … (διαβάστε περισσότερα)

How can I replace the hourglass icon in the url bar, without setting the the ui.prefersReducedMotion to 1, which will then increase the url bar enlarging when opening a new tab?

Bottom line: I want no hourglass icon while loading and disable the "expanding/enlarging" URL bar

Any help will be much appreciated!

Ερώτηση από anca.suciu 5 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 1 ημέρα πριν

surven tab overlapping

I desperately miss a forward/backward button that allows me to surf back and forth across tabs in my entire survival history. The current system is completely overloaded … (διαβάστε περισσότερα)

I desperately miss a forward/backward button that allows me to surf back and forth across tabs in my entire survival history. The current system is completely overloaded and you can't find the last tab again.

Thanks

bodo

Ερώτηση από bo8000 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από TerryN21 2 ημέρες πριν

Pop up within a tab, changes my tab view?

For a long time this scenario has worked fine.... I have multiple tabs open, we'll just say A & B. In Tab A I click something I know will generate a pop up on this pa… (διαβάστε περισσότερα)

For a long time this scenario has worked fine.... I have multiple tabs open, we'll just say A & B. In Tab A I click something I know will generate a pop up on this page in a while, but I manually swap to Tab B to start working on something else. When the pop up appears in Tab A, I can see the text of the tab go bold, and my view remains on Tab B so I can continue as I want.

But now suddenly, when I switch to Tab B, once that pop up appears in Tab A my view is forcibly changed to Tab A instantly. Pretty inconvenient since it interrupts what I'm doing in Tab B.

How can I go back to the original behavior?

Ερώτηση από tyler11 3 ημέρες πριν

Lost 1200 tabs! Please please help!

My tabs failed to open after a Firefox crash. There is nothing else than a 2 kb file in sessionstore backups. Is there anything else I can do, or is all lost? 1200 is a l… (διαβάστε περισσότερα)

My tabs failed to open after a Firefox crash. There is nothing else than a 2 kb file in sessionstore backups. Is there anything else I can do, or is all lost? 1200 is a lot, and those tabs hold great value to me. So I'm kind of desperate right now. Any help would be immensely valued! (I will start using a session backup plugin for sure.)

Ερώτηση από Naviana 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

iCloud email tabs stay hidden behind main tab display

I use iCloud.com for my email. A couple days ago my launched message windows (such as opening or replying to a message) will not come forward of the main screen. The tabs… (διαβάστε περισσότερα)

I use iCloud.com for my email. A couple days ago my launched message windows (such as opening or replying to a message) will not come forward of the main screen. The tabs appear as thumbnail previews (see attached), but will not display on top. They stay behind the main window screen and cannot be used.

I am on current Firefox version (88.0.1), and did several refreshes which would fix it temporarily, but then it reverts back. I did a complete uninstall and re-installed, but this still has not fixed the problem.

This appears to be only on this PC: I have another almost identical box where Firefox displays the iCloud tabs correctly.

I'm now having to use MS Edge to send or reply to messages from iCloud.

Ερώτηση από Mel 2 ημέρες πριν

Απάντηση από cor-el 2 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

unable to use more than 1 tab at a time,

In Firefox, when I need to use more than 1 tab at a time - for example filling in an official form, when I have to go to my email to retrieve a code sent, when I go back … (διαβάστε περισσότερα)

In Firefox, when I need to use more than 1 tab at a time - for example filling in an official form, when I have to go to my email to retrieve a code sent, when I go back to find the original form I was working on, it has closed or gone. It is proving impossible for me to fillout out forms on offcial sites or for some services becsue when I leave to go to my email, I have to restart the form filling from the start?!! I would be grateful for an VERY easy to follow, jargon free (assume I am very simple - it's OK, I do not mind) solution. becasue i am unable to work when the site i am working on closes everytime I have to go somewhere elase for info.

Ερώτηση από YD 2 ημέρες πριν

Απάντηση από hongyy 8 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

re unable to keep and work with more than 1 tab open at a time

Nnother issue is, if more than one tab is open, can I just click backwards and forwards onto different sites/pieces of work? I used to be able to do this in Google, but i… (διαβάστε περισσότερα)

Nnother issue is, if more than one tab is open, can I just click backwards and forwards onto different sites/pieces of work? I used to be able to do this in Google, but in Firefox it has proved impossible. If more than one tab is open, where would the other tabs be? On top, or at the bottom of the screen?

Ερώτηση από YD 2 ημέρες πριν

Απάντηση από TerryN21 9 ώρες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

"Warn me when closing multiple tabs" doesn't work

Bug report. After upgrade to Firefox 16 this morning. Any time I close multiple tabs I get a Confirm Close dialog box. Checked or unchecked the "Warn me when closing mu… (διαβάστε περισσότερα)

Bug report.

After upgrade to Firefox 16 this morning. Any time I close multiple tabs I get a Confirm Close dialog box. Checked or unchecked the "Warn me when closing multiple tabs" under General in the Options has no effect. It always prompts me to confirm close.

Ερώτηση από nlinecomputers 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από StanislavShevchenko 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I automatically have a new tab always be a copy of the current active tab?

The add-on extension "NewTabURL" (by "sogame") provided the option I want and used for a number of years. But it stopped working when Firefox was updated to version 16.0.… (διαβάστε περισσότερα)

The add-on extension "NewTabURL" (by "sogame") provided the option I want and used for a number of years. But it stopped working when Firefox was updated to version 16.0. When I click for a new tab, all I get is a completely blank tab. How can I automatically have the new tab always be a copy of the current active tab?

Can the extension "NewTabURL" be revised to work in version 16 and/or version 17? If not, how else can I get the new tab functionality that I desire? I can't seem to find any other extension that provides that functionality.

Milt Beychok

Ερώτηση από Milt Beychok 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

A lot of addons are not compatible with latest versiosn of Firefox! It has become unbearable!

I have just updated to Firefox 17; I have used it back from version 3, and I feel it's time to say goodbye to Mozilla Firefox! I have used a lot of other programs, and I … (διαβάστε περισσότερα)

I have just updated to Firefox 17; I have used it back from version 3, and I feel it's time to say goodbye to Mozilla Firefox!

I have used a lot of other programs, and I don't think there is any other program that updates as frequently as Firefox - every couple of months there is a new version!

It's not bad thing itself, but very, very bad thing is that, each time I update Firefox, one third of my plugins and addons are not compatible with new version! That completely ruins my joy of surfing the internet; since updating from Firefox 14 to current Firefox 17, I have lost at least five addons that were very important for me; the last one, now, is Tab Mix Plus, it's not compatible with Firefox 17, and my Firefox now looks completely different from what I'm used to, I cannot use it!

This has become unbearable any longer: I cannot cope with constant updates of program and addons, and finding replacements for addons that became incompatible! I want to browse internet, and not always to maintain something within Firefox!

You offered me some half of dozen years of excellent experience of browsing the web, but you've become too user enemy for my liking; , so bye, bye, Firefox!

Ερώτηση από Saputnik 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 17.0 doesn't warn me when closing multiple tabs any more

hi all Having updated to Firefox 17.0 (from 16.0.2), for some reason I don't get warned when closing multiple tabs any more. I've confirmed the relevant options are selec… (διαβάστε περισσότερα)

hi all

Having updated to Firefox 17.0 (from 16.0.2), for some reason I don't get warned when closing multiple tabs any more.

I've confirmed the relevant options are selected and am 100% certain this was working fine before updating Firefox today.

I've replicated the problem on my vista 32bit platform and on XP 32 bit too.

I also looked at the changelog for Firefox 17 but can't see any explanation for this change in behaviour, although I wonder whether this might have something to do with it "772319 No option to disable the "Close other tabs" prompt."

As I use Tab Mix Plus (add-on), I've also checked Firefox in safemode and have found the native tab warnings not working, so have concluded it's an issue with Firefox (rather than something to do with an extension).

I've checked "about:config" and "browser.tabs.warnOnClose" is set to true, as is "browser.tabs.warnOnCloseOtherTabs".

Any help would be appreciated.


Thanks,

Gary

Ερώτηση από gazzawazza 8 έτη πριν

Απάντηση από NekoNekoMew 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I change the tab colours?

Since updating to Firefox v.17, my tabs have returned to the default grey color (I assume it's the default color). I can't remember how I customized the colors before. Ca… (διαβάστε περισσότερα)

Since updating to Firefox v.17, my tabs have returned to the default grey color (I assume it's the default color). I can't remember how I customized the colors before. Can someone help?

Ερώτηση από Mahombi 8 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Ash 8 έτη πριν