Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox open tweeter's tabs only in private window

Firefox open tweeter's tabs only in private window, can i so something to fix this and be able to open it even in standard window please ? im on mac os X 10,9,5 wit… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox open tweeter's tabs only in private window, can i so something to fix this and be able to open it even in standard window please ?

im on mac os X 10,9,5 with firefox 78,15,0esr

Ερώτηση από FUSOMUCHFIREFOX 1 έτος πριν

Απάντηση από FUSOMUCHFIREFOX 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Cant Play AmazonPrime videos in Firefox on my mac desktop?

Cant Play AmazonPrime videos on my mac desktop (its an admittedly old desktop, cant afford a new one just yet. using Firefox 78.15.0esr (64-bit). Today, when i tried to… (διαβάστε περισσότερα)

Cant Play AmazonPrime videos on my mac desktop (its an admittedly old desktop, cant afford a new one just yet. using Firefox 78.15.0esr (64-bit).

Today, when i tried to watch a videos on Amazon Prime, im getting messages that say "WidevineCdm plugin has crashed" when i try to play.

Is it due to discontinued Flash? Are there any solutions??

thanks in advance!

Ερώτηση από DB 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox browser available for Mac OS X 10.9.5 ?

Hello folks, I'm looking to upgrade my FF browser as much as possible, but I need to run Mac OS X 10.9.5 (for legacy software) on my older iMac. Currently running "78.… (διαβάστε περισσότερα)

Hello folks,

I'm looking to upgrade my FF browser as much as possible, but I need to run Mac OS X 10.9.5 (for legacy software) on my older iMac.

Currently running "78.15.0esr (64-bit)" and the "About" window says "Firefox is up to date" and "You are currently running on the esr update channel" (Not sure what that means)

Any help would be greatly appreciated! Thank you.

TJ

Ερώτηση από westernart778 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από westernart778 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

I want to change my search engine from norton to firefox

change my search engine to firefox duplicate. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1365638 … (διαβάστε περισσότερα)

change my search engine to firefox

duplicate. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1365638

Ερώτηση από eddie 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Shashank Shekhar 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Pocket

My pocket stopped working , it has big black arrows & lines and black boxes, i am not very tech savoy

Ερώτηση από Farmerken79 1 έτος πριν

Απάντηση από Paul 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Updates

Hello, I am trying to update Firefox on my mac, despite following instructions, not able to, Cannot see all the areas to click Menu - yes Help - yes About Firefox - no … (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I am trying to update Firefox on my mac, despite following instructions, not able to, Cannot see all the areas to click

Menu - yes Help - yes About Firefox - no

Thank you Andrea

Ερώτηση από anickles 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από James 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox version 10.9.5 cannot be restored

I had to restart my MACOS10.12 and tried to restore Firefox but could not due to new version (91.8) which is unavailable on my MAC. I restored 78.5, however all of my bo… (διαβάστε περισσότερα)

I had to restart my MACOS10.12 and tried to restore Firefox but could not due to new version (91.8) which is unavailable on my MAC. I restored 78.5, however all of my bookmarks have been lost. Can you let me know how I can restore them?

Ερώτηση από lindawilliams717 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmark dropdown submenus won't open

Version: 78.15.0esr (64-bit) The bookmark dropdown submenus won't open any more. I can click Bookmarks>next random menu>next menu and it won't show the bookmarks. … (διαβάστε περισσότερα)

Version: 78.15.0esr (64-bit)

The bookmark dropdown submenus won't open any more. I can click Bookmarks>next random menu>next menu and it won't show the bookmarks. To be clear, I am going to a folder bookmark and then a sub-folder bookmark which won't show what is inside this sub-folder.

Any idea why this is happening?

TIA

Ερώτηση από drewwilliamson86 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox shuts down after displaying "Error while installing..."

I get this error message and then it shuts down if I don't stop it by deleting it.... “Error while installing” :Expecting value: line 1 column 1 (char 0) Fire Fox t… (διαβάστε περισσότερα)

I get this error message and then it shuts down if I don't stop it by deleting it....

“Error while installing” :Expecting value: line 1 column 1 (char 0) Fire Fox then shuts down if I don’t delete it.

Ερώτηση από ssiegner3 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Awsmy 8 μήνες πριν

Google Meets No Longer works?

Hi Guys, I am using an older OSx version which I am happily using Firefox 78.15 with no issues. Last week I easily attended meetings via Google Meets with no problems t… (διαβάστε περισσότερα)

Hi Guys,

I am using an older OSx version which I am happily using Firefox 78.15 with no issues. Last week I easily attended meetings via Google Meets with no problems to date, until today.

All of a sudden it states that my browser doesnt support it. I have tried all workaround, uninstalled add-ons etc.

Was there a sudden change? This will affact my day to day work if meets no longer works.

Any information please help

Ερώτηση από noeler81 2 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 2 εβδομάδες πριν