Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox (and other Browsers) will always crash on specific websites and pages, such as Youtube History.

Just started Crashing one day after startup. Ive tried a full fresh install of Firefox and still keeps happening. Ive updated my graphics driver for my graphics card and … (διαβάστε περισσότερα)

Just started Crashing one day after startup. Ive tried a full fresh install of Firefox and still keeps happening. Ive updated my graphics driver for my graphics card and updated firefox to last updated.

bp-e743b9a2-b08c-410e-bcc8-811970210610 6/10/2021, 3:00 PM View bp-4248c041-8701-4141-a53b-9f3bf0210610 6/10/2021, 3:00 PM View bp-30875c3e-4f56-4434-aa37-a55380210610 6/10/2021, 3:00 PM View bp-6253aac0-3823-4c95-b7fa-79fb80210602 6/2/2021, 2:04 PM View

Ερώτηση από Dragonhatch1 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Issue with this symbol "⠀"

Hello, dear Mozilla Team, I have an issue with this symbol "⠀". It was invisible and usable before an update, but now I can see it and it is very sad and inconvinient. H… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, dear Mozilla Team,

I have an issue with this symbol "⠀". It was invisible and usable before an update, but now I can see it and it is very sad and inconvinient. How can I fix this problem?

In the attached pictures you can see examples (1 - safari view (how it should be), 2 - firefox view)

Ερώτηση από Masha 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Masha 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox is unable to display Ä Ö Ü

Hello there. I have a 'funny' problem since last night. Fierfox in default mode is unable to display Ä Ö Ü on certain websites. It's a fresh installation without any Add… (διαβάστε περισσότερα)

Hello there. I have a 'funny' problem since last night. Fierfox in default mode is unable to display Ä Ö Ü on certain websites. It's a fresh installation without any Add-Ons. When entering troubleshooting mode it can display it. So the thing is: something is altering the displaymode of websites betwine modes.

where do I find the variables that do this in the config - or worse in the registry?

Ερώτηση από Yijare 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Yijare 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Symbols not displayed correctly

When I open a website using special symbols, the symbols are replaced by a sign with 6 hex symbols in it. It even happens when the symbol is used in the page title (see … (διαβάστε περισσότερα)

When I open a website using special symbols, the symbols are replaced by a sign with 6 hex symbols in it.

It even happens when the symbol is used in the page title (see image). Site used: https://emojipedia.org/yawning-face/).

Interestingly, other emojis from the same site are displayed correctly (means the '01F971'-type symbol is replaced by the emoji, in all occurrences on the site and title)

I have seen multiple threads about this, even on this site. However, I could not solve it with the suggested solutions. What I have tried so far:

1. Disable addons 2. Make sure fonts are downloaded through settings 3. about:config -> gfx.downloadable_fonts.enabled -> make sure its true (4. no-script is not installed)


Any ideas?

Ερώτηση από holzweg 1 έτος πριν

Απάντηση από holzweg 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Displays Strange Characters on some websites

On SOME websites firefox displays characters strangely while other browsers work fine. Screenshot attached. Sites are allowed to choose a font. Refreshing and deleting c… (διαβάστε περισσότερα)

On SOME websites firefox displays characters strangely while other browsers work fine. Screenshot attached. Sites are allowed to choose a font. Refreshing and deleting cache don't help. Any ideas?

Ερώτηση από borismaximov 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

the names of sites have black dots

as shown in the image attached , the name of the sites is displayed in a strange ways and even when i search in the the search bar in main page words don't show up proper… (διαβάστε περισσότερα)

as shown in the image attached , the name of the sites is displayed in a strange ways and even when i search in the the search bar in main page words don't show up properly

any fix please i checked my other browsers they are all displaying fine

Ερώτηση από z2max06 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Numbers displaying sideways

So recently, when I open web pages, any numbers will display sideways. I reinstalled firefox, but this did not resolve. They appear correctly in other browsers (i.e., c… (διαβάστε περισσότερα)

So recently, when I open web pages, any numbers will display sideways. I reinstalled firefox, but this did not resolve. They appear correctly in other browsers (i.e., chrome). Does anyone know what I can do to resolve this? Thanks!

Ερώτηση από rdaufan 1 έτος πριν

Απάντηση από rdaufan 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox browser 89.0 64-bit font

the new 89.0 firefox browser has changed the font to be thinner & lighter. although it is elegant & attractive, it is much harder to read. how do i make the font … (διαβάστε περισσότερα)

the new 89.0 firefox browser has changed the font to be thinner & lighter. although it is elegant & attractive, it is much harder to read. how do i make the font thicker & darker?

Ερώτηση από Linda on Firefox 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Linda on Firefox 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Title bar near Mozilla Firefox has strange symbol

My title bar has a weird symbol in front of where it says Mozilla Firefox Sort of looks like a yen symbol and the m of the Mozilla Firefox looks weird as well Posting o… (διαβάστε περισσότερα)

My title bar has a weird symbol in front of where it says Mozilla Firefox

Sort of looks like a yen symbol and the m of the Mozilla Firefox looks weird as well

Posting on mobile devices other wise would attach photo

Ερώτηση από Kobra 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Fonts on certain sites are odd

Certain websites font's have gone weird in Firefox, it's not reproducable on other computers just my own. I have looked through this community and run through: Set g… (διαβάστε περισσότερα)

Certain websites font's have gone weird in Firefox, it's not reproducable on other computers just my own.

I have looked through this community and run through:

  Set gfx.canvas.azure.backends & gfx.content.azure.backends to direct2d1.1,skia,cairo
  Set gfx.font_rendering.cleartype_params.rendering_mode to 0
  Set gfx.downloadable_fonts.otl_validation to true
  Disabled hardware acceleration

Firefox Version is: 90.0.2 64-bit Windows 10 21H1 All drivers are up to date

Attached are screenshots from Chrome (what the website is meant to look like) & Firefox - I prefer Firefox over Chrome so I would rather not move.

Ερώτηση από kris0089 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Font rendering broken for some fonts - 78.12.0esr/MacOS 110.11

Noticed a weird problem - some sites don't render their fonts, just empty space in place of text. Tried to debug it: 1. Safe mode and disabling hardware acceleration doe… (διαβάστε περισσότερα)

Noticed a weird problem - some sites don't render their fonts, just empty space in place of text.

Tried to debug it: 1. Safe mode and disabling hardware acceleration doesn't fix it 2. Sandbox values don't change anything 3. Tried other Mac with the same Firefox version and macOS version - same issue 4. Experimented with CSS in dev tools - issue is related to the specific font (InterVariable in this case, also saw it with OpenSans before).

As you can see on screenshots - we have InterVariable font for this specific block. If I change CSS and remove this font, replacing it with some other one like Roboto - font starts rendering fine. Interestingly enough - font preview in the dev tools works completely fine - font renders, it just is not rendering in the page itself.

As it is a Variable font and me having older MacOS 10.11 - I was suspecting that it is a bug with Variable font support, but why does it render in dev tools and why doesn't it fall back to the other supported font, if this one is not rendered?

Disallowing pages 'to use their fonts' obviously fixes it - as it activates fallback to fixed fonts, but it is not a proper fix, as it obviously messes up designs for sites and their custom fonts.

This side renders completely fine in Chrome, so it must be a Firefox issue. Upgrading macOS is not an option, so I would be fine with a fixed ESR version that works correctly.

Attaching screenshots showing debug info.

Ερώτηση από nkth 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από nkth 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Caracter with accent does not appear on specific websites

Hello, since quite some time now, I've got a problem with some websites, https://www.20minutes.fr/ among them. With other website, it's all good. In safe mode, the displ… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, since quite some time now, I've got a problem with some websites, https://www.20minutes.fr/ among them. With other website, it's all good.

In safe mode, the display is good, but I can't seem to find the responsible for this problem. Here's two picture to show you the problem. It's the same article, one in safe mode, the other one in normal mode

I've tried to run Firefox without any add-on, but, it's the same. My é and è, and à are gone... And it's not on every website, just a few ones.

I've also tried to clean firefox, the problem remains.


Thanks in advance for your time.

Ερώτηση από Chipou 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Fonts incorrectly displaying in all bold text on some websites

On some websites the fonts are all displaying in a large bold text instead of whatever font that page is meant to use. It will revert to a default font if i turn off the … (διαβάστε περισσότερα)

On some websites the fonts are all displaying in a large bold text instead of whatever font that page is meant to use. It will revert to a default font if i turn off the ability for sites to choose their own fonts, but this interferes with the functionality of a lot of sites' icons so its not a great solution. This also stops when i go into troubleshooting mode, but when i went through hardware acceleration and my extensions one by one, none of them were the cause.

images in order: my roll20 homepage with the incorrect font display, the same page with fonts disabled (note the notification icons in the upper right are broken now though), the same page in troubleshoot mode with the correct font display

Ερώτηση από Arthur 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Numbers are not properly showing.

I've been browsing some coding sites to learn a bit and I've noticed that the text boxes they use to display the code or the way they format it, is not showing the number… (διαβάστε περισσότερα)

I've been browsing some coding sites to learn a bit and I've noticed that the text boxes they use to display the code or the way they format it, is not showing the numbers properly. Like how sometimes instead of 3 it'll just be A and zeros don't show. Commented code seems to fine.

Ερώτηση από ChikenMilk 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I'm getting two lines of print (one on top of the other) on many (not all) lines on most websites

It's probably something I did to myself. I never had it before, but I did a clean install of the latest version and now I have a layer of type on top of a layer of type (… (διαβάστε περισσότερα)

It's probably something I did to myself. I never had it before, but I did a clean install of the latest version and now I have a layer of type on top of a layer of type (see attached screen shot). Now I already have slight double vision in my right eye, so this new phenomena isn't helpful, but it's not my eye,. both eyes see the two fonts in use overlaid.

It probably is caused something I did wrong???

I've looked around and I can't find it; it may be hiding in front of me, but I've looked through settings several times and nothing pops out as something that would result in this. Any suggestions?

To me it looks like two different fonts and sizes. It does make it more difficult to surf.

Thanks in advance, Dean

Ερώτηση από Dean 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Strange look

Hi, To start with I love your browser been using and recommending it for many years. I am a service provider and have a customer that started getting this in her Firefox … (διαβάστε περισσότερα)

Hi, To start with I love your browser been using and recommending it for many years. I am a service provider and have a customer that started getting this in her Firefox browser. Started a few weeks ago. Hard to describe the attachment will show more. There is a image box link. No image shows in any of them but clicked on it does go to the url. The url address is right after it. They are partially imposed over part of the description of the web site. Now my Firefox browser on my machine does not look like this. Is this a setting I need to disable to return it to normal and remove this little image box at the beginning? Or is there a problem with the browser? Thank you for your time and help. SEBassman

Ερώτηση από SERocks 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Text suddenly gets replaced with solid coloured boxes

Hi. Text on my Firefox suddenly turns into solid coloured boxes. This problem has started only recently and is happening only of Firefox. I have not made any changes to m… (διαβάστε περισσότερα)

Hi. Text on my Firefox suddenly turns into solid coloured boxes. This problem has started only recently and is happening only of Firefox. I have not made any changes to my PC recently.

Ερώτηση από yash 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Master password problem.

Can anyone help me with a master password issue? The box appears at the appropriate time but I am unable to enter any text into the box. I point and click in the text sp… (διαβάστε περισσότερα)

Can anyone help me with a master password issue?

The box appears at the appropriate time but I am unable to enter any text into the box. I point and click in the text space but the cursor does not appear and nothing happens when I start typing.

The sign in button is grey although I can click on it and the box briefly disappears then reappears asking for the password again. The cancel button works and closes the box.

I do not have the same problem on my Android mobile and I can access my passwords on my phone but not on my Windows laptop.

Thanks in advance, Grant.

Ερώτηση από Mr G 1 έτος πριν

Απάντηση από Mr G 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Font problem on FireFox for windows (windows 11)

Hello, I have a problem displaying fonts in FireFox. At some websites they are badly readable. In Chrome I do not have this issue. I already browsed several solutions. I… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

I have a problem displaying fonts in FireFox. At some websites they are badly readable. In Chrome I do not have this issue. I already browsed several solutions. If I switch off "llow Web Sites To Choose Their Own" it works for the website in the screenshot that is then correct (same as chrome) but other website (like ads.google.com) then have problems.

Safe Mode did not make a difference.

Also I tried this "exe" file to set windows font, which I forgot the whole file name. Also did not work. I have it not only at one website but it happens more often.

I use the most recent FireFox for windows 93.0 (64-bits) The website as an example is https://www.retourplaza.nl/152006-broodbakmachine.html And then any PDP (product detail page)

Image FireFox with bad readable font on top. The chrome one is the bottom picture.

https://imgur.com/a/MM4x63e

As written I have it on more websites.

Thanks for helping out.

Ερώτηση από lantaarnpaal 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν