Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Αρχειοθετήθηκε

Some sort of Blank pop-up type area on all sites - cant use the mouse in this area.

Please help me remove this blank area section on the web pages. its on all of them on every tab. I have tried restarting and updating. I cant get it to go away. thank yo… (διαβάστε περισσότερα)

Please help me remove this blank area section on the web pages. its on all of them on every tab. I have tried restarting and updating. I cant get it to go away.

thank you Mark

Ερώτηση από Marko 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από vannerwinner 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Browser reduces YouTube volume wen rewinding

A while ago I formatted my computer, and installed FireFox for the first time. Ever since installing FireFox, I noticed an issue which has been a constant source of frus… (διαβάστε περισσότερα)

A while ago I formatted my computer, and installed FireFox for the first time. Ever since installing FireFox, I noticed an issue which has been a constant source of frustration, when I rewind any YouTube video the playback volume changes to a lower value, until I rewind again.

I tried looking online, this is the closest match I've found, but there's no solution there

I tested this issue on different browsers (Edge, and IE), no problems there. I tried disabling extensions, no change. I tried resetting FireFox, no change. I made sure that Windows doesn't automatically adjust system volume. I tested this issue on different Video platforms, no problems there.

I use YouTube when I practice (music), so I rewind a lot.

Any help is very appreciated.

Ερώτηση από Josef Lintz 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από NN 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Microsoft .NET Framework 4.5.2

the web based software requires: "Firefox users must install the Microsoft .NET Framework Assistant add-on." downloading / install: https://www.microsoft.com/en-US/downl… (διαβάστε περισσότερα)

the web based software requires: "Firefox users must install the Microsoft .NET Framework Assistant add-on."

downloading / install: https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=42642

results in: .NET Framework 4.5.2 or a later update is already installed on this computer.

searching Firefox Browser ADD-ONS yields: 0 results found for "Microsoft .NET Framework 4.5.2"


...(help) with appreciation in advance, m

Ερώτηση από Mark Kubicki 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από shopart890 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Issues when composing a hotmail email

When attempting to compose a Hotmail email, without provocation, the email will leave the screen altogether, landing in either 'draft' or 'sent'. If I'm replying to an em… (διαβάστε περισσότερα)

When attempting to compose a Hotmail email, without provocation, the email will leave the screen altogether, landing in either 'draft' or 'sent'. If I'm replying to an email, the reply will disappear into draft or sent folders, and the original gets thrown into the archive folder (or some other folder). The auto-fill option has a tendency to not include vowels. Any help would be appreciated.

Ερώτηση από cjeveringham 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Delenn 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

How can I disable animations in tab titles?

Some websites add some annoying animation effects into their website's title (that shows in the tab title). Example: This website: https://colourpop.com/ If you switch … (διαβάστε περισσότερα)

Some websites add some annoying animation effects into their website's title (that shows in the tab title).

Example: This website: https://colourpop.com/ If you switch to another tab for several seconds, it starts flashing a message, "Hey, where'd you go?". I'd like to be able to disable this and any similar animations that can potentially be added to a website's title. Is this only possible by disabling some scripts and/or using UBlock, etc, or can I do this within Firefox?

Thank you,

Ερώτηση από kattie.white 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 2 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

temporarily disconnect one of my computers from my account

I need to temporarily disconnect one of my computers from my account while it is in for service. I already took it in and realized everything is open and active on that … (διαβάστε περισσότερα)

I need to temporarily disconnect one of my computers from my account while it is in for service. I already took it in and realized everything is open and active on that computer, the technician will have full access to all of my accounts and passwords

Ερώτηση από lucas_eagle 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν