Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

The page isn’t redirecting properly

All of a sudden I can no longer access a website that I have visited a million times before. I get an error message stating... The page isn’t redirecting properly Fir… (διαβάστε περισσότερα)

All of a sudden I can no longer access a website that I have visited a million times before. I get an error message stating...

The page isn’t redirecting properly

Firefox has detected that the server is redirecting the request for this address in a way that will never complete.

  This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies.

I have cleared cookies/cache and all that achieves is that I can get to the website's log in page but then straight back to the same error message. I'm so frustrated as this is a website I need to access for my work.

I can get to it no problem on my phone so it appears to be a Firefox issue. I don't want to use another browser as I get on well with firefox but I fear I may have to as this is too important a website to be without.

Any help would be appreciated - thank you, Nat

Ερώτηση από natbamforth 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Merlin1951 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Dark screen and menus

My current Theme is Dark Fox. But, previously my backgrounds and menus were all white and easy to read. Now for some reason they're black and difficult for me to deal wit… (διαβάστε περισσότερα)

My current Theme is Dark Fox. But, previously my backgrounds and menus were all white and easy to read. Now for some reason they're black and difficult for me to deal with.

How do I reset to white and sync them on all my devices?

Ερώτηση από tmw46 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από kentuckywoman2 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Multiple language spellcheck

Hello! I am multilingual and write in multiple different languages, and the red markings from spellcheck underneath non-English sentences get annoying when they are so f… (διαβάστε περισσότερα)

Hello!

I am multilingual and write in multiple different languages, and the red markings from spellcheck underneath non-English sentences get annoying when they are so frequent. I understand that I can install multiple dictionaries, but that does not allow me to use more than one language's spellcheck at a time.

Is it possible to activate 2+ language dictionaries in Firefox?

Thanks for the help, Sylvan

Ερώτηση από Sylvan 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

New Login Issue using Firefox only

I continue to get message "Sorry, invalid login. Please verify the User ID and/or Password you entered." while trying to login to Altra Federal Credit Union. Never had t… (διαβάστε περισσότερα)

I continue to get message "Sorry, invalid login. Please verify the User ID and/or Password you entered." while trying to login to Altra Federal Credit Union. Never had the issue before on Firefox. I am able to login using other browsers. Altra has indicated to me an update glitch involving Firefox browser. Any help?

Ερώτηση από martingaul3378 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Google calendar reminders don't automatically display by default

When my Google calendar loads in Firefox the reminder entries don't display by default. All other calendar entries such as appointments, birthdays, etc. display just fine… (διαβάστε περισσότερα)

When my Google calendar loads in Firefox the reminder entries don't display by default. All other calendar entries such as appointments, birthdays, etc. display just fine. To make the reminders display, I have to click on the calendar main menu (the three lines) and check the box next to reminders. Then the reminders display fine. However, the next time I start Firefox the reminders once again don't display. Once I have the reminders set I save the settings, but that doesn't help. I don't have this issue with Edge or Chrome. Has anyone else run into this, and if so, have they been able to fix it? Richard

Ερώτηση από Richard 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Separation of the address bar and search bar

You have very practical option for the address bar to separate it for the search bar. See the attached screen shot. We have many local url addresses to the local web ser… (διαβάστε περισσότερα)

You have very practical option for the address bar to separate it for the search bar. See the attached screen shot.

We have many local url addresses to the local web server, which the Firefox does not recognize as URL addresses and redirects to the search engine.

So I said in the option, that for the search purposes a separate bar should be used. But the address bar still redirects to the search engine although I said that that the address bar should be used only for the navigation.

Please make the address bar working for the navigation only if the option "Add search bar in toolbar" is selected. Otherwise there is no sense in the separate search bar.

Ερώτηση από oleg.schildt 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Even if I register a Google domain as an exception, Google login information will be deleted

First, check "DeIete cookies and sitedata when Firefox is closed" from Privacy & Security in the settings. After that, register the Google domain as an exception wit… (διαβάστε περισσότερα)

First, check "DeIete cookies and sitedata when Firefox is closed" from Privacy & Security in the settings.

After that, register the Google domain as an exception with "Manage Exceptions".

When I restart Firefox after logging in to Google once, the Google registration information disappears even though I registered the exception, and I have to log in again.

However, there are some sites where my login information will not disappear if I register as an exception.

How can I prevent my Google login information from disappearing even if I restart with the above settings?

Thank you.

Ερώτηση από lsdoll02 2 έτη πριν

Απάντηση από lsdoll02 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do you format the download destination path?

Say, for example, I want the download path to be "MyDownloadDirectory/%yyyy/%yyyy.%mm" which means "Change the download path every month to a folder named after the curre… (διαβάστε περισσότερα)

Say, for example, I want the download path to be "MyDownloadDirectory/%yyyy/%yyyy.%mm" which means "Change the download path every month to a folder named after the current year and the current month inside a folder named after the current year".

Many non-browser applications allow me to do this, but for some reason browsers generally don't have that option. I was thinking that there was a way to do this in Firefox.

What is a way to do this? If it's not possible in vanilla Firefox, is there an extension available for this?

Ερώτηση από mister.gt771 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox and FaceBook

When I open Facebook with Firefox all of the images in the FB session are blank, and they will not open in the usual manner. Also only about 1/4 of the FB session is disp… (διαβάστε περισσότερα)

When I open Facebook with Firefox all of the images in the FB session are blank, and they will not open in the usual manner. Also only about 1/4 of the FB session is displayed.

When I use Edge I have no problems at all, so I have to assume that it is FF and not my computer that is at fault.
Please advise.
Bob Burns

Ερώτηση από choppbobby 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από choppbobby 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How to enable text prediction on Firefox?

On Microsoft Edge, whenever i type the first letter of a word it will suggest automatically the recent words that i have use. How to enable it on Firefox, i already brow… (διαβάστε περισσότερα)

On Microsoft Edge, whenever i type the first letter of a word it will suggest automatically the recent words that i have use. How to enable it on Firefox, i already browse the settings? I really need it on my job specially doing reports. We can only use Firefox to access our websites.

Ερώτηση από Will Reed 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 96.03 on Mac Monterey doesn't display Cyrillic fonts correctly

When visiting sites such as the Russian Wikipedia, characters that are in the Cyrillic Times New Roman font display as blocks (shown in image). Safari does not have this … (διαβάστε περισσότερα)

When visiting sites such as the Russian Wikipedia, characters that are in the Cyrillic Times New Roman font display as blocks (shown in image). Safari does not have this problem.

Ερώτηση από six10 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από gevangasteren 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to review or rate add-ons

When I display the review page for any installed add-on, I'm unable to submit a review. A few details: 1) I do not see the expected, "Rate Your Experience" link 2) I'm … (διαβάστε περισσότερα)

When I display the review page for any installed add-on, I'm unable to submit a review. A few details:

1) I do not see the expected, "Rate Your Experience" link 2) I'm logged onto my Firefox account 3) I'm aware it uses different credentials than Mozilla Support 4) I've tried clicking on the yellow stars but it doesn't allow me to rate the plug in or display any new links 5) I've read other forum posts from other users who've experienced the same symptoms

Ideas, anyone? Thanks,

- Fido

Ερώτηση από FidoFidoFido 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από JJ 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

2 internet Service providers

I had a service provider in Montreal Quebec citenet.net , My firefoxe account was with them , I would like to move my account using my google email on an other internet s… (διαβάστε περισσότερα)

I had a service provider in Montreal Quebec citenet.net , My firefoxe account was with them , I would like to move my account using my google email on an other internet service provider in ste-Marguerite du Lac Masson Quebec how can I do that ?

Ερώτηση από Georges 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Help please! Bookmarks lost and no restore file of bookmarks kept

Please let me know how I can get my old bookmarks as I do not have any on file in the restore area the only ones I have are five teen year old ones, Can you please help m… (διαβάστε περισσότερα)

Please let me know how I can get my old bookmarks as I do not have any on file in the restore area the only ones I have are five teen year old ones, Can you please help me restore them to the my original ones?

Ερώτηση από filipsali 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Missing Bookmarks

An automatic update of Firefox which resulted in a "quit/create new profile" choice has removed all my bookmarks Of the four profiles stored in "about:profile" three are… (διαβάστε περισσότερα)

An automatic update of Firefox which resulted in a "quit/create new profile" choice has removed all my bookmarks

Of the four profiles stored in "about:profile" three are identical (ie. have only the default bookmarks stored) and one, generates a "quit/create new profile" message.

The "bookmarksbackup" folder (in /home/user/.Mozilla/Firefox/zs1jki8t.default) is empty.

The "import/backup" option (in Manage Bookmarks) offers nothing to choose. There is no 'list of dated automatic backups.'

Firefox did not create an "Old Firefox Data" folder on the desktop.

Browser privacy "strict". "Never remember history" was selected.

Running Firefox in Manjaro (Linux)

Help.

Ερώτηση από Wayn58 1 έτος πριν

Απάντηση από Terry 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Edit a word in the name field of the bookmark library

I open "Manage Bookmarks." I open "Library." In "Search Bookmarks," I enter what I'm searching for, assume NY Times.' All the Times links are displayed. I see in the "Nam… (διαβάστε περισσότερα)

I open "Manage Bookmarks." I open "Library." In "Search Bookmarks," I enter what I'm searching for, assume NY Times.' All the Times links are displayed. I see in the "Name" field at the bottom that I misspelled a word in a displayed link; e.g., "Pul" instead of "Paul." I go to the "Name" field, add the missing "a", then click on an adjoining link. The edit does not take place - like it used to.

How do I edit the "Name" field in the library?

(NB: Firefox 96.0.2)

Ερώτηση από amurray3217 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 1 έτος πριν