Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

Firefox crashes while using Windows magnifier

Hello: I must use the magnifier that came with Windows or I cannot read the screen. All was fine until Firefox updated. Now, when I try to use the magnifier, Firefox and… (διαβάστε περισσότερα)

Hello:

I must use the magnifier that came with Windows or I cannot read the screen. All was fine until Firefox updated. Now, when I try to use the magnifier, Firefox and all the sites I am using freeze. The entire screen fades out, and an hour glass shows up. But nothing happens after that. I have to go to the task manager and close Firefox, then start it up again.

I checked for Windows updates and everything is current. I am using Windows 10.

How can I fix this?

Ερώτηση από Virginia Small 5 μήνες πριν

Απάντηση από zeroknight 5 μήνες πριν

Getting NS_ERROR_NET_RESET -- but only in Firefox (Septemer 2023)

I type "http://localhost:30001" into Firefox, then I see the connection reset error. In my web developer tools, under networking, I see NS_ERROR_NET_RESET. This only … (διαβάστε περισσότερα)

I type "http://localhost:30001" into Firefox, then I see the connection reset error. In my web developer tools, under networking, I see NS_ERROR_NET_RESET.

This only happens in Firefox. http://localhost:30001 will resolve correctly in Chrome and Edge.

To troubleshoot, I have:

 1. Tried visiting the site in Troubleshooting Mode
 2. Cleared everything (history, cache, offline data, etc)
 3. Disabled http3 (based on a StackOverflow.com recommendation)
 4. Disconnected from my VPN
 5. I am not using a proxy

What can I do to stop this misbehavior?

Ερώτηση από rob93 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από rob93 5 μήνες πριν

Delete Bing completely and forever

HELP!! Every time I open Firefox Bing comes up. How can I get rid of Bing completely and forever? I hate it ! I don't want it! I've tried going through add-ons, I… (διαβάστε περισσότερα)

HELP!!

Every time I open Firefox Bing comes up. How can I get rid of Bing completely and forever? I hate it ! I don't want it!

I've tried going through add-ons, I've tried deleting all of the Bing files that I can find.

HELP!!

PLEASE!!!

Ερώτηση από Hofer Family 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 5 μήνες πριν

Not able to use DuckDuckGo, all other sites and search engines work well

using ver 117.0.1 on LinuxMint 21.2 all website and search engines work well, only can't use DuckDuckGo, get error message: "Firefox has detected that the server is redi… (διαβάστε περισσότερα)

using ver 117.0.1 on LinuxMint 21.2 all website and search engines work well, only can't use DuckDuckGo, get error message: "Firefox has detected that the server is redirecting the request for this address in a way that will never complete

Please help

Ερώτηση από danost 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από danost 5 μήνες πριν

a particular Website does not open on browser

1 particular https website does not open on my desktop- just a blank screen - no 404. The site is working as I can open it on my Laptop (firefox) and it opens on my deskt… (διαβάστε περισσότερα)

1 particular https website does not open on my desktop- just a blank screen - no 404. The site is working as I can open it on my Laptop (firefox) and it opens on my desktop in Edge. Any ideas. Worried it may be subject to a virus etc. It's the only site that does not respond

Ερώτηση από kencarver51 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 5 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Double scrolling since v117.0

Since v117 update I noticed pages scroll way more. With one scroll they do double the amount of lines then previously. I thought I was seeing things, so I reinstalled Fir… (διαβάστε περισσότερα)

Since v117 update I noticed pages scroll way more. With one scroll they do double the amount of lines then previously. I thought I was seeing things, so I reinstalled Firefox v116.0 to make sure and confirmed it was scrolling less with the previous version. I found a setting "mousewheel.system_scroll_override.enabled" set to 'true' by default. Switching to 'false' fixes the scroll amount, but when I was back on v116.0 I checked that setting there and it was also set to 'true' by default, yet no double scrolling. So I have no idea what could cause this issue. Maybe something was 'fixed' with this setting and now it's applied correctly? Or should nothing change with scroll amount when updating from 116 to 117?

Ερώτηση από guniu 5 μήνες πριν

Απάντηση από zeroknight 5 μήνες πριν

Restore previous tabs stopped working after updating to 117.0.1

Restore previous tabs stopped working after updating to 117.0.1, browser launches the home page instead. Settings unchanged since previous install (see screenshot). OS Wi… (διαβάστε περισσότερα)

Restore previous tabs stopped working after updating to 117.0.1, browser launches the home page instead. Settings unchanged since previous install (see screenshot). OS Win10.

Ερώτηση από peternadori11 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από peternadori11 5 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Bypass Microsoft Teams block

I'm trying to use Microsoft Teams in Firefox because the native app for Linux is abandoned and crashes, and at first sight the app is blocking Firefox on purpose. Buttons… (διαβάστε περισσότερα)

I'm trying to use Microsoft Teams in Firefox because the native app for Linux is abandoned and crashes, and at first sight the app is blocking Firefox on purpose. Buttons to make calls are disabled, stating that audio and video are not supported in my browser, but everything works normally if join to existing calls using e.g. links.

Is it possible to trick Teams to think I'm using Chrome? I found the "User-Agent Switcher and Manager" add-on, but I can't figure out how to possibly use it.

Ερώτηση από Álvaro González 5 μήνες πριν

Απάντηση από TyDraniu 5 μήνες πριν

How can I disable that stupid new website translation feature?

Recently, firefox added an annoying feature that throws unwanted popups into my face: Website translation. I want it gone. I can't seem to find any switch to get rid of … (διαβάστε περισσότερα)

Recently, firefox added an annoying feature that throws unwanted popups into my face: Website translation.

I want it gone. I can't seem to find any switch to get rid of that garbage in the preferences. I'm not scared of about:config but the best I could find was a list of languages to never translate.

How do I globally and eternally disable website translations?

Ερώτηση από Dominic 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 5 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

XUL Runner Error

Possibly there was an auto update of MOZILLA FIREFOX on our DELL LAPTOP (Windows 11). Now, we cannot get a Mozilla window to open - due to error message: XUL Runner Erro… (διαβάστε περισσότερα)

Possibly there was an auto update of MOZILLA FIREFOX on our DELL LAPTOP (Windows 11). Now, we cannot get a Mozilla window to open - due to error message:

XUL Runner Error: Platform version '118.0.1' is not compatible with minVersion >= 118.0 maxVersion <=118.0

Can someone please help us get back to a previous version of Mozilla Fire. Perhaps it is a Windows error. I have no way of knowing. Please help me. My email is: [removed email from public] Thank you.

Ερώτηση από raem.kauai 5 μήνες πριν

Απάντηση από raem.kauai 5 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Cannot upload files or add attachments in Firefox

This is the same problem listed below. Recently upgraded to Ubuntu 22.04.3 LTS and Firefox 117.0 a few weeks ago and can't get the files to attach. In fact it won't open … (διαβάστε περισσότερα)

This is the same problem listed below. Recently upgraded to Ubuntu 22.04.3 LTS and Firefox 117.0 a few weeks ago and can't get the files to attach. In fact it won't open the file system. Tried removing all extensions as suggested and rebooting, but nothing changed.

Ερώτηση από apolglaze 5 μήνες πριν

Απάντηση από zeroknight 5 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How to completely disable all translations globally

With a recent update of Firefox Developer Edition to version 117.0b9 i keep getting extremely annoying popups on all sites, asking me if I want to translate stuff. I don… (διαβάστε περισσότερα)

With a recent update of Firefox Developer Edition to version 117.0b9 i keep getting extremely annoying popups on all sites, asking me if I want to translate stuff.

I don't want to store unnecessary settings in my browser, related to exceptions to websites/languages that I want vs. does not want to translate.

I want to completely disable translations, globally. Forever. Two questions:

- Why there is no "disable translations globally" checkbox in the newly added popup? - Is there an about:config hack to do disable translations globally, for all languages, for all websites, and forever?

thanks in advance

Ερώτηση από leonixyz 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Not able to "paste" text on Whatsapp web on Firefox Developer

Good day. Im having an issue with my Firefox developer Eidition (v 117.0b9 -64bit), where im not able to "paste" text on whatsapp web since 18th Aug 2023. (pasting imgs … (διαβάστε περισσότερα)

Good day.

Im having an issue with my Firefox developer Eidition (v 117.0b9 -64bit), where im not able to "paste" text on whatsapp web since 18th Aug 2023. (pasting imgs is fine though)

Tested other ways to paste using right click / Ctrl+V but it didnt work.. and if i copy something from same whatsapp and re-apply paste, also does not work (again to remind, only pasting text does not work) !

Checking though other browsers "Edge" seems to be ok and i was able to "paste" text normally. I hv yet to check on the issue on normal Firefox Browser.

Using Windows 10. Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz 1.99 GHz RAM 32.0 GB


Since other browsers did not have this issue, i thought of raising this for Firefox devs to hv a look at it. Maybe some update done recently caused this glitch. So im doing my part in sharing feedback to improve an open source software which i use.

Thank you for the amazing browser.

Ερώτηση από Abdulaziz_10101 6 μήνες πριν

Απάντηση από Paul 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Hanging on text box input

I'm having an issue with a particular text field. When entering any text into said text field, my CPU will shoot to 100% usage on some cores, hang for a bit and then prin… (διαβάστε περισσότερα)

I'm having an issue with a particular text field. When entering any text into said text field, my CPU will shoot to 100% usage on some cores, hang for a bit and then print the text after a few seconds. I have an Intel 13900k @ 5.5ghz.

I can't provide a link to the text box as it's a WordPress CMS on my local machine. This issue does not present itself on the competitor browser.

A few troubleshooting steps I've taken:

 • Re-install Firefox
 • New profile
 • Disable all extensions
 • PC safemode + Firefox safe mode
 • Tested dev/nightly/stable (I'm using BETA daily)
 • Disabled accel

Hopefully I'm able to have an expert look at my profiler to help determine what the issue is. I'm not knowledgeable in this area unfortunately. https://share.firefox.dev/3s60ISV

Thank you.

Ερώτηση από mattskiiau 6 μήνες πριν

Απάντηση από mattskiiau 5 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Opening devtools make tab unresponsive

I am developing a website (using AstroJS, but i don't think that's the problem) and since yesterday I am experiencing issues when opening devtools. Once I open devtools t… (διαβάστε περισσότερα)

I am developing a website (using AstroJS, but i don't think that's the problem) and since yesterday I am experiencing issues when opening devtools. Once I open devtools the whole FF tab becomes unresponsive, I cannot even refresh the page until they are done loading. I can change devtool tabs from 'inspector' to 'console' to 'network' etc but especially 'network' and 'debug' tabs are blank.

I run a 'performance' capture and got these results. In the test I have only opened the devtools and switched to the inspector tab which is unresponsive. The CPU usage is at around 90% however, I don't really know how to read the finding and understand what the problem is.

So anyone that can help me understand what is going on here?

Ερώτηση από cgeopapa 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Russian to English translation [beta] suddenly no longer available in FF 117.0b8. Why?

For several weeks now I have been using the beta Firefox Translate fuction. As from todays beta update 117.0b8 the option to translate Russian to English has been remove… (διαβάστε περισσότερα)

For several weeks now I have been using the beta Firefox Translate fuction. As from todays beta update 117.0b8 the option to translate Russian to English has been removed. Is there any specific reason for this removal? I have had to go back to Chrome and Edge to use atuomatic translation. Even Brave offers Russian language translation!

Ερώτηση από Richard Law Bijster 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Richard Law Bijster 6 μήνες πριν