Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Some components of this app require you to sign in to continue.

Some components of this app require you to sign in to continue. How to resolve this issue "Some components of this app require you to sign in to continue."

Ερώτηση από sujatakumari95238 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Lost bookmarks where to put the places.sqlite-wal file

I messed up. After downloading the latest version an erroer [failed to read config file came up each time I started. So I googled and the common answer was to reinstall. … (διαβάστε περισσότερα)

I messed up. After downloading the latest version an erroer [failed to read config file came up each time I started. So I googled and the common answer was to reinstall. Idiot that I am I did notg back up bookmarks etc and so lost them all. I uised Recuva to retrieve deleted files and found 2 files places.sqlite-wal and places.sqlite.shm Is there any way to put these in the new Mozilla somewhere? I write now and all my research links were in there. Would be great to get them back somehow.

Ερώτηση από jake6257 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

What are the units for font size in the setttings page?

The settings page just shows a number, but no units as on my laptop's default font settings page. I think that they are pixels, but I'm not sure. I want to set my font si… (διαβάστε περισσότερα)

The settings page just shows a number, but no units as on my laptop's default font settings page. I think that they are pixels, but I'm not sure. I want to set my font sizes in points, so that the text will appear the same size on my laptop's screen as on my much larger external monitor.

Ερώτηση από rparkins 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Is there a way to block all non-scrolling sidebars?

I have a neuro issue where these trigger my migraines. And they've become standard web design. I currently reduce layout.frame_rate to 1, which *helps* unsmooth scrolli… (διαβάστε περισσότερα)

I have a neuro issue where these trigger my migraines.

And they've become standard web design.

I currently reduce layout.frame_rate to 1, which *helps* unsmooth scrolling animation. That's often enough to navigate pages with narrow sidebars, or with good visual contrast between the sidebar and the content. But it's not enough on pages with extra-wide sadobars and no visual contrast, such as Wikipedia's "Vector" redesign, or the Internet Archive's latest redesign:

https://en.wikipedia.org

https://archive.org/details/texts?tab=collection

I can force Wikipedia into mobile, which helps, but I'm not aware of a similar fix for the Internet Archive, and really need a global fix.

I can get reasonable behavior from the Internet Archive if I reduce the window to about 640 pixels, ... but instead of a non-scrolling sidebar taking 1/3 of the screen, I end up with a non-scrolling desktop taking up 2/3 of the screen!

Ερώτηση από MarjaE 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από MarjaE 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Update 115 (installed today) has caused connection problems

Hi, I have spent hours this morning trying to diagnose a problem with Firefox Update 115. It is Unstable and I can't Stream Music from Youtube or even Amazon Music. Web p… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I have spent hours this morning trying to diagnose a problem with Firefox Update 115. It is Unstable and I can't Stream Music from Youtube or even Amazon Music. Web pages from sites I use everyday are out of order when displaying text as well. It's a real mess. Now, here's the kicker, I haven't been able to stream my music from both aforementioned websites, but get this, if I use the Incognito Browser, Music streams No Problem. Seems like you guys broke something in the main FF browser. I have spent hours trying to debug this and have concluded that your most recent Update has broken streaming links. I can't rollback the Update and that is even more frustrating. Please Fix This. BTW, your Help Pages really stink. Sorry, but they offer no help when the problem is clearly FF. Kind Regards, Joe White

Ερώτηση από seeekerman 6 μήνες πριν

Απάντηση από seeekerman 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Blocked website

Hi I have a website that is being blocked on my friends computer. When I go to the same website it is blocked as well. I have updated the Firefox software but still cant … (διαβάστε περισσότερα)

Hi I have a website that is being blocked on my friends computer. When I go to the same website it is blocked as well. I have updated the Firefox software but still cant get to the website. It does work on google chrome but I want to use it on Firefox. any help on this?

Here is the website: https://www.microminimus.com

Ερώτηση από buzzme 6 μήνες πριν

Απάντηση από buzzme 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

can't delete Adobe Acrobat extension?

I can't figure out how to delete this extension: Adobe Acrobat. It's disabled, but I want to delete it. I can't remove it in Firefox using the Add-ons Manager, and when… (διαβάστε περισσότερα)

I can't figure out how to delete this extension: Adobe Acrobat. It's disabled, but I want to delete it.

I can't remove it in Firefox using the Add-ons Manager, and when I try to follow the manual uninstallation steps by going to Firefox

Ερώτηση από hannakelsie 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Linux 115.1esr popup/ephemeral windows not working correctly under TWM window manager

Just being a 'user' , this is simply to report (and hopefully get it all working again) to the greater good on here and at Mozilla, that popup/ephemeral windows , or what… (διαβάστε περισσότερα)

Just being a 'user' , this is simply to report (and hopefully get it all working again) to the greater good on here and at Mozilla, that popup/ephemeral windows , or whatever they are called, in the 115esr release no longer function correctly (they did with the previous versions) with TWM window manager in this experience.

When clicking on a tool bar icon that launches a 'popup' type window, or in forms using 'drop down' controls for example, as soon as mouse moves over the popup or the popup gets focus, the popup gets closed immediately; it does not stay around to enough to allow a selection or whatever, as it should.

If one can 'tab' into a popup and use the keyboard (keyboard focus so to speak), then it is possible to access some options. The keyboard focus does not seem to cause an immediate close like the mouse does (as above).

As an aside, Chromium suffers the same now

It is something mouse related it seems and with how it all works with TWM - which is old, but as said, there was not a problem previously so whats changed in this version of Firefox browser to introduce this 'bug'.

Peace and best wishes to all Habs

Ερώτηση από habsbc 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από habsbc 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

confirmation email code

I have been trying for several days to sync a new computer to my account. I have followed all the suggestions including adding accounts@firefox.com to my email client onl… (διαβάστε περισσότερα)

I have been trying for several days to sync a new computer to my account. I have followed all the suggestions including adding accounts@firefox.com to my email client online. Still never receive confirmation code email.

Ερώτηση από agg482 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

chs_intelligence.json files

The Firefox file "chs_intelligence.json" appears in the main hard drive of my Macbook Pro laptop, along with more of these files with names such as "chs_intelligence.json… (διαβάστε περισσότερα)

The Firefox file "chs_intelligence.json" appears in the main hard drive of my Macbook Pro laptop, along with more of these files with names such as "chs_intelligence.json.15q0fp" etc. What is the function of these files, and can I delete them without disrupting the functioning of the browser? I am using Firefox version 115.1.0esr (64-bit), Mac OS x 10.14. Thank you.

Ερώτηση από wilddonnn 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

forgetting extra usernames

When I start to log into one of my online accounts Firefox suggests several usernames. How do I tell Firefox to forget the extra/wrong ones? TIA, Paul … (διαβάστε περισσότερα)

When I start to log into one of my online accounts Firefox suggests several usernames. How do I tell Firefox to forget the extra/wrong ones?

TIA,

Paul

Ερώτηση από Paul Scott 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Using Canva with Firefox and WebGL Nigthmare

Greetings: When I enter Canva with Firefox 115.1 / W7 everything is perfect until I get to use the image editor of this platform. Since I was getting an error message f… (διαβάστε περισσότερα)

Greetings:

When I enter Canva with Firefox 115.1 / W7 everything is perfect until I get to use the image editor of this platform.

Since I was getting an error message from Canva I have investigated, this has to do with WebGL

Doing a test on the page with WebGl 1, this is working.

Doing a test on the page with WebGl2, it seemed to me that it was limited.

I read the settings in config to disable performance and not overclock the hardware (I have an old Nvidia graphics card)

I enter the page again, perform the test again with WebGl2, and it appears to be working.

So far so good.

I enter Canva and now when I try to edit a photo (I previously cleared the cache and restarted Firefox) I don't even get an error message anymore and Firefox freezes.

Now (and that's why I'm writing this report) if I log into Canva with Google Chrome on the same PC, I don't have any kind of problem editing a photo. That is to say; there is not a problem with my graphics card but with Firefox.

Does anyone know how to fix this issue?

I don't want to use Google Chrome!

Thank you.

Ερώτηση από JC 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από JC 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Website Searchs No Longer Working

At some recent point searches on companys' websites do not function in firefox where they used to and do using other browsers. I did not change settings in Firefox. Here… (διαβάστε περισσότερα)

At some recent point searches on companys' websites do not function in firefox where they used to and do using other browsers. I did not change settings in Firefox. Here is an example website: https://www.petsuppliesplus.com/ Their item search box appears to be disabled in Firefox.

I read an older thread on a similar issue and my Firefox Settings for Privacy and Security regarding History are set to Remember All History, so not set to private browsing.

Ερώτηση από EddieC43 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Can't Delete Firefox Account

I've been trying to delete this very account for about 20 minutes now to no avail. I have a separate account, but want to associate it with this email and can't do that w… (διαβάστε περισσότερα)

I've been trying to delete this very account for about 20 minutes now to no avail. I have a separate account, but want to associate it with this email and can't do that while this account exists. Every time I try to delete this account, it tells me that I've entered the wrong password. I have changed the password twice now with the same results, even given an extremely simple password. I'm hoping there's a nuclear option or something.

Furthermore, I'd like to express how displeased I am that this is my only recourse. Really wish I could get help from Mozilla staff instead of posting on a forum and hoping. That would probably get this solved much more quickly.

Ερώτηση από qscubillo 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Sending email

I cannot send to anyone but myself. I receive just fine. The problem is recent, a few days, but I can't be exact. I have rebooted and verified my address that I'm usin… (διαβάστε περισσότερα)

I cannot send to anyone but myself. I receive just fine. The problem is recent, a few days, but I can't be exact. I have rebooted and verified my address that I'm using. AHHHH!

Ερώτηση από ChristopherErickson 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 6 μήνες πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Sending email

Remote server returned '550 5.7.705 Service unavailable. Access denied, tenant has exceeded threshold. For more information please go to http://go.microsoft.com/fwlink/?L… (διαβάστε περισσότερα)

Remote server returned '550 5.7.705 Service unavailable. Access denied, tenant has exceeded threshold. For more information please go to http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=526653 S(7136) [PH7PR22MB3987.namprd22.prod.outlook.com 2023-08-14T19:36:41.239Z 08DB9C99E27B1A5D]'

Every send address does this.

Ερώτηση από ChristopherErickson 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks gone. Backup is empty.

Firefox did some update and bookmarks disappeared. So I tried to restore the backup and it is also empty. In fact all the backups seem to not populate any bookmarks. I ha… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox did some update and bookmarks disappeared. So I tried to restore the backup and it is also empty. In fact all the backups seem to not populate any bookmarks. I have another laptop and airdropped the backup file to that laptop to see if I could get the bookmarks back on firefox on there. It worth pointing out that firefox was not updated on my other laptop. When I tried to restore on the other laptop is erased the few bookmarks I had there but didnt give me the missing ones. So now I have 2 computers with no bookmarks.

Please help! Tried to restart , shut down, multiple times and nothing is working.

MacOS 10.13.6

Firefox updated to : 115.1.0esr (64-bit)

Ερώτηση από nohocondo 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από nohocondo 6 μήνες πριν