Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

no sound after installing latest version (104)

I'm running Debian Stretch and the packaged version of Firefox (91) runs fine but seems a bit dated. I installed ver. 104 manually and everything is fine except that the… (διαβάστε περισσότερα)

I'm running Debian Stretch and the packaged version of Firefox (91) runs fine but seems a bit dated. I installed ver. 104 manually and everything is fine except that there is no audio. I changed the setup Privacy and Security Autoplay to 'Allow Audio and Video' -- no audio. I've restarted in troubleshoot mode -- no audio. Other browsers, including ver. 91 of Firefox have no trouble with audio. Any ideas? On quitting I get these messages:

3 /opt/firefox 0 $ firefox [GFX1-]: glxtest: libEGL missing methods for GL test [GFX1-]: glxtest: libEGL missing eglGetDisplayDriverName

3 /opt/firefox 0 $ [GFX1-]: glxtest: libEGL missing methods for GL test 12:03PM Tue 6 [GFX1-]: glxtest: libEGL missing eglGetDisplayDriverName [2022-09-06T19:03:40Z ERROR mp4parse] Found 2 nul bytes in "\0\0" [2022-09-06T19:03:40Z ERROR mp4parse] Found 2 nul bytes in "\0\0" [2022-09-06T19:03:40Z ERROR mp4parse] Found 2 nul bytes in "\0\0" [2022-09-06T19:03:40Z ERROR mp4parse] Found 2 nul bytes in "\0\0" [Child 4452, MediaDecoderStateMachine #1] WARNING: 7f1908378700 OpenCubeb() failed to init cubeb: file /builds/worker/checkouts/gecko/dom/media/AudioStream.cpp:281 [Child 4452, MediaDecoderStateMachine #1] WARNING: Decoder=7f1909b8ac00 [OnMediaSinkAudioError]: file /builds/worker/checkouts/gecko/dom/media/MediaDecoderStateMachine.cpp:3979 [2022-09-06T19:05:39Z ERROR viaduct::backend::ffi] Missing HTTP status [2022-09-06T19:05:39Z ERROR viaduct::backend::ffi] Missing HTTP status

Ερώτηση από rayandrews 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Keyboard errors in news chat rooms only

My keyboard and computer are fine. Every website I visit in Firefox works great...except news chat rooms. If I make a comment on a news site (e.g., foxnews.com) I can t… (διαβάστε περισσότερα)

My keyboard and computer are fine. Every website I visit in Firefox works great...except news chat rooms. If I make a comment on a news site (e.g., foxnews.com) I can type the first word with no problem. I hit the space bar and it spaces correctly. However, when I type the first letter of the second word, the letter appears BUT IT BACKSPACES AND ELIMINATES THE SPACE. If I want to type "That is not..." I get "Thatisnot..." (When I enter the i and n, it backspaced.) As you can see from this post, it's not my keyboard. I can post my thoughts in Word and paste the entry onto the news site just fine.

It's related to Firefox, because if I switch over to that god-awful Edge, it doesn't happen. Any ideas?

Ερώτηση από msgtprolson 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Video link playback

There was an issue with accessing the network for media playback. The sub-error code will contain what specific resource was unable to be accessed over the network. | NET… (διαβάστε περισσότερα)

There was an issue with accessing the network for media playback. The sub-error code will contain what specific resource was unable to be accessed over the network. | NETWORK_ERROR encountered, code: 1400

This is only happening on desktop Firefox. Mobile device works fine.

Ερώτηση από Ifxeyz 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox upgraded to 104.0.2 and reset everything. How can I get back to where I was this morning?

I never saw a prompt or anything but when I tried to open Firefox this morning it updated to 104.0.2 64 bit and did a complete reset. Lost plugins, extensions, and all s… (διαβάστε περισσότερα)

I never saw a prompt or anything but when I tried to open Firefox this morning it updated to 104.0.2 64 bit and did a complete reset. Lost plugins, extensions, and all settings. (I do have my bookmarks, and I never use Firefox for passwords.)

I have a backup program, so I might be able to restore if I knew what files.

Help would be appreciated.

Ερώτηση από royce3 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από wdhc 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

NOT SECURE

SIR, My desktop is windows 7 32bit i allready install mozila fireox but the condition is the that page is not secure and not safety . so kindly slove m… (διαβάστε περισσότερα)

SIR,

  My desktop is windows 7 32bit i allready install mozila fireox but the condition is the that page is not secure and not safety .
       so kindly slove my problem . i want to secure and safety my website. i wish you slove ,my problem .
                                        thank you.

Ερώτηση από MAFIDUR RAHMAN 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I stop the purple Tracker Information pop-ups that appear every time I open a new webpage?

Hi, Since recent updates to Firefox I get a purple pop-up listing Trackers at the bottom right of my screen every time I open a new webpage. I'm happy with my PC securi… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

Since recent updates to Firefox I get a purple pop-up listing Trackers at the bottom right of my screen every time I open a new webpage. I'm happy with my PC security settings and have good protection software running - but this pop-up listing Trackers is becoming a nuisance.

Is there a way to stop Firefox displaying the Tracker notification pop-ups whilst still intercepting and blocking them in accordance with my security settings?

I see that other users have asked the same question, but it does not seem to have been answered yet.

Thanks,

Peter

Ερώτηση από PeterKinloch 1 έτος πριν

Απάντηση από PeterKinloch 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Input languages

In the previous versions of Firefox, when selecting a language of input, all the other languages were unselected. This was a much better option than today's, where they r… (διαβάστε περισσότερα)

In the previous versions of Firefox, when selecting a language of input, all the other languages were unselected. This was a much better option than today's, where they remain selected, allowing to check in several languages simultaneously. The problem with that is that when a word exists in both languages with a small difference (accent, two letters reversed or something like that), if there is a spelling mistake, it may not appear. In the example below, "defense" should be with an accent: "défense".

Ερώτηση από Frenchy 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why do cookies persist after clicking "Clear Data"?

Hi Mozilla community, The Developer Tools -> Storage -> Cookies pane shows cookies currently being stored by Firefox. If I close my browser, these cookies are au… (διαβάστε περισσότερα)

Hi Mozilla community,

The Developer Tools -> Storage -> Cookies pane shows cookies currently being stored by Firefox.

If I close my browser, these cookies are automatically deleted. However, if I follow the steps on [1], the cookies are still there, and don't get deleted. *Why?*

Thanks in advance!

Steps to reproduce:

- Start a new Firefox session
- Open Developer Tools -> Storage -> Cookies and see that the list is empty
- Go to youtube.com and click Accept All on the cookies popup
- Developer Tools -> Storage -> Cookies now shows a cookie from YouTube, as per the attached screenshot
- Go to Settings->Privacy & Security->Cookies and Site Data -> Clear Data -> Clear
- Go back to Developer Tools -> Storage -> Cookies and click on the refresh icon
- The YouTube cookie is still there
- However either of the following actions will correctly delete this cookie:

1) closing firefox (with Always Use Private Browsing Mode enabled) 2) manually deleting the cookie from the list in Developer Tools -> Storage -> Cookies


[1] https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

Ερώτηση από tomchopin 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

chase.com sign in

Reviewed this question from a year ago. I am having problem signing into Chase.com. The issues are the same as many others have written about. I can't believe this can no… (διαβάστε περισσότερα)

Reviewed this question from a year ago. I am having problem signing into Chase.com. The issues are the same as many others have written about. I can't believe this can not be fixed/addressed. If it continues I will be forced to delete Moz://a firefox after many years. Please address and supply personal support options like share screen to help fix issues such as this.

Ερώτηση από macechko 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How to get Downloads to my preffered location

In the last few versions of Firefox the "Always ask you where to save files" does not work properly. Sometimes it asks, sometimes it automatically downloads. The majority… (διαβάστε περισσότερα)

In the last few versions of Firefox the "Always ask you where to save files" does not work properly. Sometimes it asks, sometimes it automatically downloads. The majority of items I download are in PDF. Some I am asked & put on desktop to move later while some are automatically sent to Downloads folder. In Help, it says to go to Settings > General > Applications to get this to happen but under PDF I have it set to "Always ask". And Firefox is not doing this. Will this be fixed in future versions? There seem to be a lot of people that have this problem, which is basically creating work. I understand it only takes seconds to get them but over the course of time it's not efficient. I've been using Firefox for years & do not always agree with some of the changes but this one is really frustrating because it is not consistent. I only want to be able to have the where to/save as box show up when I attempt to download a PDF. Any other or real suggestions would be appreciated. Thank you, JF

Ερώτηση από WTFFire 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 104.0.2 crashes

Supposedly Firefox 104.0.2 fixed a crash issue. I am currently running on Windows 11 Mine crashes about twice a day. They need to revisit their "fix" The browser hang… (διαβάστε περισσότερα)

Supposedly Firefox 104.0.2 fixed a crash issue. I am currently running on Windows 11

Mine crashes about twice a day. They need to revisit their "fix"

The browser hangs, then crashes when I start to do something as simple as switching tabs.

Ερώτηση από mytmoss 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από mytmoss 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

why doesn't firefox grey-out file destination when ask where to save downloads checked

The "ask where to save downloads" option does not work. It always downloads to the default folder. When you check the AWTSD box, it DOES NOT grey-out the "save to" folder… (διαβάστε περισσότερα)

The "ask where to save downloads" option does not work. It always downloads to the default folder. When you check the AWTSD box, it DOES NOT grey-out the "save to" folder destination. So I'm not sure where the error is. Is it because the "save to" folder is not greyed-out that it saves to that folder, or is it because the check box for "ask where to save downloads" doesn't actually enable the "save to" pop-up window? Thank you in advance for any and all assistance with this!

Ερώτηση από rwinans 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Video Image does not appear in my browser

Hi I have devloped a website using Divi. I put a video on a webpage and when the video plays I can only hear the audio and no images. I have removed the extensions and r… (διαβάστε περισσότερα)

Hi

I have devloped a website using Divi. I put a video on a webpage and when the video plays I can only hear the audio and no images. I have removed the extensions and reset firefox. The only way I could get it to work was to run the browser in trouble shoot mode.

The webpage with the video is http://lifecoach-london-com.stackstaging.com/about-me-life-coach-london/

Can you please advise what the issue could be.

Ερώτηση από paul481 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Frequent Firefox crashes

Firefox consistantly crashes on page load interacting with a page before it fully loads dynamic pages adding content on scroll Per the troubleshooting steps, h… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox consistantly crashes on

 • page load
 • interacting with a page before it fully loads
 • dynamic pages adding content on scroll

Per the troubleshooting steps, here are several bug reports I just submitted:

 • bp-94031d7d-e807-400a-914e-22c570220907
 • bp-bd1fe716-1eba-4539-ac01-773710220907
 • bp-29a3c0af-2ee2-49c1-84c9-b0df70220907
 • bp-0b95a462-24b9-4f8e-9c7c-eb5f60220907

Ερώτηση από nhansen 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 1 έτος πριν