Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Αρχειοθετήθηκε

Importing old browser history and bookmarks

I have downloaded Firefox 117. I am currently on Firefox 102.15. So I want to transfer my bookmarks to the new version, as well as some recent history. I am unable to fin… (διαβάστε περισσότερα)

I have downloaded Firefox 117. I am currently on Firefox 102.15. So I want to transfer my bookmarks to the new version, as well as some recent history. I am unable to find these files to import when using Firefox 117. Also I says that version 102.15 is the most up to date version of Firefox. So this is confusing.

Ερώτηση από jlymaneric 10 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 10 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

unable to remove check mark in use of primary password

hi As title,it's unable to remove check mark in use of primary password. and not able to disable the primary password. could you please help it out? thanks. … (διαβάστε περισσότερα)

hi

As title,it's unable to remove check mark in use of primary password. and not able to disable the primary password. could you please help it out? thanks.

Ερώτηση από toby 10 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

dictionary.com not working

Dear Sir/Madam: I am using Firefox Browser 102.15.1esr (64-bit) on a MacBook Pro Ventura 13.5.2. I have been using the www.dictionary.com website for a long time, but r… (διαβάστε περισσότερα)

Dear Sir/Madam:

I am using Firefox Browser 102.15.1esr (64-bit) on a MacBook Pro Ventura 13.5.2.

I have been using the www.dictionary.com website for a long time, but recently when I attempt to go there, I keep getting the error message as follows:

Unexpected Application Error! FM.findLast is not a function

WM@https://www.dictionary.com/client.e12a2de6.js:36:305976 $o@https://www.dictionary.com/client.e12a2de6.js:1:26519 ka@https://www.dictionary.com/vendor.60d89d9a.js:1:864941 xu@https://www.dictionary.com/vendor.60d89d9a.js:1:921923 bc@https://www.dictionary.com/vendor.60d89d9a.js:1:910907 yc@https://www.dictionary.com/vendor.60d89d9a.js:1:910835 vc@https://www.dictionary.com/vendor.60d89d9a.js:1:910696 ic@https://www.dictionary.com/vendor.60d89d9a.js:1:907503 oc@https://www.dictionary.com/vendor.60d89d9a.js:1:906055 E@https://www.dictionary.com/vendor.60d89d9a.js:1:996565 P@https://www.dictionary.com/vendor.60d89d9a.js:1:997096

I tried clearing caches under Privacy & Security, but the problem persists.

(Meanwhile, I can visit www.dictionary.com on Safari and Google Chrome.)

Could you please let me know what is going on?

Thank you,

Roland

Ερώτηση από rolandlongbow 10 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από rolandlongbow 10 μήνες πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

firefox shortcut keys problem

Hello, I need help i'm using polish language always on many websites. When i typing letter "ó" which using key combination Right ALT+O always my brower opening "Open f… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

I need help i'm using polish language always on many websites.

When i typing letter "ó" which using key combination Right ALT+O always my brower opening "Open file" dialog window. this is annoying always.

Many sites write that it can not be changed?

Why does the browser open this dialog with this shortcut when there is another shortcut for it? Ctrl+O. Why two another shortcut doing te same job?

Ερώτηση από mati5000 10 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Lost Bookmarks

Hey, Something went wrong today, i got logged out and lost all my bookmarks. I've tried logging-in from every possible email and phone number i have, somehow cannot find … (διαβάστε περισσότερα)

Hey, Something went wrong today, i got logged out and lost all my bookmarks. I've tried logging-in from every possible email and phone number i have, somehow cannot find my bookmarks. They are very important to my work and career path.

Please help with recovery soon!

Ερώτηση από Chandan Ahuja 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 9 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

the new update sucks!

i do not want the new update of firefox, and theres no way to shut off the updates. i can only switch to ask me when to install and manually install, not that i do NOT wa… (διαβάστε περισσότερα)

i do not want the new update of firefox, and theres no way to shut off the updates. i can only switch to ask me when to install and manually install, not that i do NOT want to EVER install the latest firefox, because it truly SUCKS. it screwed up all the fonts everywhere on the web, somethings are huge and others are too small to read. i woke up a couple of days ago to an unreadable internet. i had to reinstall the last update before this one, start from scratch with all my passwords and a lot of hours of messing with my computer just to have it bearable and able to read my emails. now it keeps prompting me to install the latest. like every few hours i get an annoying pop up to install the latest. then to get it to go away i had to click on something, that downloaded it even though i dont want it. i seriously may have to switch browsers and abanadon you all completely because thats how bad your latest update is, and thats how much it sucks to not be able to stop it form harassing me every few hours to instal it....with no way to turn it off completely that i do not ever want the latest crap update.

Ερώτηση από Leila Hamaya 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Matsky 7 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Sept 2023 firefox update not compatible with W10 display and resizes constantly. I had to restore and will stop updating until fixed.

Sept 2023 firefox update not compatible with W10 display and resizes constantly. I had to restore and will stop updating until fixed.

Ερώτηση από wdhc 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 9 μήνες πριν

Logging in using my Gmail account

I just got a new Mac Powerbook so I'm starting over getting all my old stuff transferred here. I've been trying to sync my account and every time I ask for the code to b… (διαβάστε περισσότερα)

I just got a new Mac Powerbook so I'm starting over getting all my old stuff transferred here.

I've been trying to sync my account and every time I ask for the code to be sent to my email address, it is NOT sending the code for me to use to log in!

HELP!

Ερώτηση από 8gzbfr27sk 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 2 ημέρες πριν