Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Updates ??{Diabled by my organization} ?? NOT TRUE

I am seeing the message that Updates are being managed by my organization: This my computer and NO Organization manages my updates! I may have paused them while updatin… (διαβάστε περισσότερα)

I am seeing the message that Updates are being managed by my organization: This my computer and NO Organization manages my updates! I may have paused them while updating my OS early this week. Now running Linux Mint 21.3I am seeing the message that Updates are being managed by my organization: This my computer and NO Organization manages my updates

Ερώτηση από B.H.H. 2 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από James 44 λεπτά πριν

"Firefox needs to download font…" sudden request that didn‘t let me skip

Hi, I‘m not sure if I selected the right topic for my question but I can‘t find an answer to my query anywhere, so here goes: When I opened Firefox on my Mac today (all … (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I‘m not sure if I selected the right topic for my question but I can‘t find an answer to my query anywhere, so here goes:

When I opened Firefox on my Mac today (all up-to-date), a pop-up request by Firefox (cf. attached picture) showed up: "Firefox needs to download the font "Weibei SC". "Weibei SC" is 17,4 MB." with the options "Skip" and "Download".

Puzzled by this odd request, I wanted to skip it, but anytime I clicked skip the window would pop up again. I never clicked on download and I actually closed and reopened the browser, without having it show up again. I even restarted my device and reopened Firefox but it didn‘t show up again.

Now, I want ro believe that there is nothing to worry about, that it was a software blunder of some sort and that maybe normally it just installs fonts in the background without me knowing. But for the sake of my own peace of mind, I‘d feel more comfortable if someone who knows the software better than I do, explain to me what this was or might have been, and hopefully that it was nothing harmful.

Thank you!

Ερώτηση από A.V. 13 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 13 ώρες πριν

Firefox does not show up in Windows browser list

Since the latest update Firefox doesn't show up in the browser list. I don't want to uninstall to reinstall because I have too many settings in my browser that I don't wi… (διαβάστε περισσότερα)

Since the latest update Firefox doesn't show up in the browser list. I don't want to uninstall to reinstall because I have too many settings in my browser that I don't wish to reset. Please solve the problem.

Ερώτηση από ninryu 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 ημέρα πριν

How to downgrade a Firefox install on old iMac (late 2009) when I can't open browser?

Hi, the turbotax website forced me to update Firefox and since I did, I am no longer able to open the browser at all. The error message reads, "You can't use this version… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, the turbotax website forced me to update Firefox and since I did, I am no longer able to open the browser at all. The error message reads, "You can't use this version of the application "Firefox" with this version of OS X. You have OS X 10.11.6. The application requires OS X 10.12 or later." Unfortunately, from what I have read, I can't get that update that on my iMac (21.5inch, late 2009) OS X El Capitan Version 10.11.6. Is there any way to downgrade the Firefox install? I can't even see what previous version of Firefox I had before because I can't open the browser anymore. If anyone can help I would be super grateful. Thanks in advance!

Ερώτηση από Ashley KD 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 ημέρες πριν

Unable to restore previous session following power outages & Firefox update

Hi, My computer was on during the week-end and when I came back home I noticed we had a couple of power outages. Computer restarted automatically (Win 10 22h2) and when … (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

My computer was on during the week-end and when I came back home I noticed we had a couple of power outages. Computer restarted automatically (Win 10 22h2) and when I launched Firefox, it started as brand new with all my addons gone and none of the previous session restored (I had 4 Firefox browsers opened with each 20+ tabs opened).

I have tried looking at C:\Users\MYUSER\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles but found nothing of interest. Where is everything and how can I restore everything I had ?

I even tried Troubleshooting mode and downgrading to a former version of Firefox (126.0.1 64 bits).

Thanks,

Ερώτηση από aglaepheryl 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 ημέρες πριν

Seeking Recommendations for Best Browser Extensions to Enhance E-commerce Experience

Hi everyone, I run an online barber supply store called Magnus Supply (https://magnussupply.com/) where we offer a variety of products including clippers, trimmers, shav… (διαβάστε περισσότερα)

Hi everyone,

I run an online barber supply store called Magnus Supply (https://magnussupply.com/) where we offer a variety of products including clippers, trimmers, shavers, grooming products, accessories, and sanitation supplies. I'm always looking for ways to improve the user experience on our website and streamline our e-commerce operations.

Can anyone recommend browser extensions that could help with:

Enhancing website performance and speed. Improving user engagement and retention. Simplifying the checkout process. Better tracking and analyzing customer behavior. Ensuring data security and privacy for our customers. I’m particularly interested in extensions that work well with Firefox, but suggestions for other browsers are also welcome. Your insights and experiences would be greatly appreciated!

Thank you in advance!

Ερώτηση από Ahmad Shehzad 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 2 ημέρες πριν

Change FF browser from MS store version to download version

I want replace firefox Windows Mozilla MSIX 1- 0 package browser from ms store with regular downloaded version but I do not want to lose all my settings. How do I go abo… (διαβάστε περισσότερα)

I want replace firefox Windows Mozilla MSIX 1- 0 package browser from ms store with regular downloaded version but I do not want to lose all my settings.

How do I go about this?

Thank you!

Ερώτηση από Lulu 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 ημέρες πριν

Firefox won't update to version 127 on macOS 10.15.7

I am running macOS 10.15.7 and Firefox won't upgrade past ESR v. 115 to the "regular" version 127. Alternately, downloading the Firefox v. 127 installer and running won… (διαβάστε περισσότερα)

I am running macOS 10.15.7 and Firefox won't upgrade past ESR v. 115 to the "regular" version 127.

Alternately, downloading the Firefox v. 127 installer and running won't update ESR v. 115 nor will it import bookmarks or data from the previous version ESR 115. Firefox v. 127 installs and starts as if I am a new user without any update or import option so that all previous settings, passwords, and data from ESR v. 115 are lost.

Is there a work-around for the upgrade to keep continuity, settings, bookmarks, and data when migrating to v. 127? Thanks!

Ερώτηση από koolerking52 6 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από James 6 ημέρες πριν

Auto-Update Setting Not Honoured

I have chosen to not auto-update the browser because it interferes with my work. The precise setting is called "Allow Firefox to" "Check for updates but let you choose to… (διαβάστε περισσότερα)

I have chosen to not auto-update the browser because it interferes with my work. The precise setting is called "Allow Firefox to" "Check for updates but let you choose to install them" (screenshot attached). However, this setting is not honoured. Every month, the browser auto-updates and forces a browser restart for me to continue working (screenshot attached). For 126->127, there was in fact no notification to update and the update happened automatically in the background with a restart forced upon me. What's the point of having this setting if it's not going to be honoured?

Ερώτηση από ø 6 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 6 ημέρες πριν

Centrum poradenstva a prevencie

Varovanie: možné bezpečnostné riziko Ako to napraviť, ďakujem Aplikácia Firefox rozpoznala problém a stránku poradenstvo-mikulas.lepsiweb.sk nenačítala. Webová stránka je… (διαβάστε περισσότερα)

Varovanie: možné bezpečnostné riziko Ako to napraviť, ďakujem Aplikácia Firefox rozpoznala problém a stránku poradenstvo-mikulas.lepsiweb.sk nenačítala. Webová stránka je buď zle nastavená alebo hodiny na vašom počítači nejdú správne.

Pravdepodobne stránke vypršala platnosť certifikátu, čo bráni aplikácii Firefox bezpečne sa pripojiť. Ak sa napriek tomu rozhodnete stránku navštíviť, útočníci sa môžu pokúsiť ukradnúť vaše informácie, ako sú heslá, e‑mailové adresy alebo čísla platobných kariet.

Čo s tým môžete urobiť?

Tento problém je pravdepodobne na strane webovej stránky a vy ho, bohužiaľ, nedokážete vyriešiť. O probléme môžete informovať správcu webovej stránky.

Ďalšie informácie…

Ερώτηση από frajtova 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 εβδομάδα πριν

installing firefox

I tried installing firefox but microsoft won't let me. an article said to install from firefox website so I tried. How do I install direct from firefox website because st… (διαβάστε περισσότερα)

I tried installing firefox but microsoft won't let me. an article said to install from firefox website so I tried. How do I install direct from firefox website because still goes to microsoft and won't install. I want firefox browser and microsoft so I can do email and internet at same time. besides all microsoft does when searching internet is stick me with bing. I don't like bing. firefox does better more concrete searching not all over the place. How can I install from firefox website and it does not go to microsoft.

Ερώτηση από lagace4206 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από James 1 εβδομάδα πριν

XPCOM error on full install

I started getting "can't load XPCOM" errors when starting Firefox. I did a full uninstall, then attempted to install the new version, I still get the same error during t… (διαβάστε περισσότερα)

I started getting "can't load XPCOM" errors when starting Firefox. I did a full uninstall, then attempted to install the new version, I still get the same error during the install.

Ερώτηση από Armstrong.jeffrey 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 εβδομάδα πριν

Import from Edge after forced migration - Firefox corruped user data after update

Dear fellows, I did lost all history data after a previous update, my user got corrupted data and somehow I did manage to import the info into Edge browser. To my surpri… (διαβάστε περισσότερα)

Dear fellows,

I did lost all history data after a previous update, my user got corrupted data and somehow I did manage to import the info into Edge browser. To my surprise after I reinstalled a clean Firefox, it only imported back 3 months of browsing history. Topically, average user keep a computer 3-4 years.. I don't know from where developers came with the idea of limiting to such a shot interval. I have thousands of browsing history links from more that 10 years kept and I need them all.

Tried to increase the number from about:config, but there is an option only for Chrome which I never used and always hate :)

I did installed Chrome to convince myself about it's ingenuity, even if it was not necessary. It does have import option only from Microsoft Explorer, no Edge.

If there is a solution for importing a longer period and high number of entries, please share it.

I'm not an IT expert, but I can manage consoles if there is an even deeper option to modify config files.

Thank you in advance!

Ερώτηση από cristian.fan 2 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 εβδομάδες πριν