Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Preventing addons from automatically opening tabs

Hi, I would like to know how to control whether my add-ons should open their tabs automatically. I have alot of add-ons, and once in a while, probably after updating betw… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I would like to know how to control whether my add-ons should open their tabs automatically. I have alot of add-ons, and once in a while, probably after updating between two periods of time when using Firefox, add-ons would open their about pages, settings, home pages, etc. Can you please tell me how to assign what add-ons can open their pages automatically? That should save me from some lags and also a bit of time spent. Thanks!

Ερώτηση από Chang Li 2 ημέρες πριν