Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

wrong characters are displayed in firefox when too many tabs are open

Hi, I'm an avid Firefox fan for many years. A noticed that when I have several screens of Firefox tabs open. The characters I type are not the ones that are displayed. … (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I'm an avid Firefox fan for many years. A noticed that when I have several screens of Firefox tabs open. The characters I type are not the ones that are displayed. If I type them in, for example, notepad, and cut and paste to Firefox it works. The issue also kills an application on my PC and we have to restart it. Is this a known issue?

Please help. Joe

Ερώτηση από Joe 6 μήνες πριν

Απάντηση από Joe 6 μήνες πριν