Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

How do I turn off lazy loading for tabs definitely and irrevocably?

I can't turn off lazy loading. I set the following about:config settings to "false": browser.sessionstore.restore_on_demand browser.sessionstore.restore_tabs_lazily brow… (διαβάστε περισσότερα)

I can't turn off lazy loading. I set the following about:config settings to "false":

browser.sessionstore.restore_on_demand browser.sessionstore.restore_tabs_lazily browser.sessionstore.restore_pinned_tabs_on_demand

Nothing changes. When I start Firefox, it simply won't load all tabs. How do I fix this?

Ερώτηση από Lunger 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 14 ώρες πριν