Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Ctrl+R

I'm uploading changed webpages to the internet on a daily basis, using Firefox. I'm Using Firefox version 100.0 now and I have discoverd a problem with version 100.0 . Fr… (διαβάστε περισσότερα)

I'm uploading changed webpages to the internet on a daily basis, using Firefox. I'm Using Firefox version 100.0 now and I have discoverd a problem with version 100.0 . From Firefox version 99.01 and downwards, this problem never existed before. The refresh button in Firefox 100.0 ( Ctrl+R ) no longer works good anymore! Sometimes it works good, the other time it's not working correct anymore, you will not see the latest uploaded webpage on the internet. The only solution to this problem is bij closing Firefox and restarting it. Only then you will see the latest uploaded webpage on the internet. Please have a serious look at this annoying problem in version 100.0. This problem can only be discoverd by people who are uploading new webpages to the internet, not bij the regular internet-users/visitors.

Ερώτηση από webmaster101 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από webmaster101 3 ημέρες πριν

Digital signature stopped working

Digital signature was working properly since yesterday ie 20th May 2022, but now its stopped working, what will be the reason, Digital signature process stuck and not pr… (διαβάστε περισσότερα)

Digital signature was working properly since yesterday ie 20th May 2022, but now its stopped working, what will be the reason, Digital signature process stuck and not proceed further, if you kindly send me setting of firefox for DSC i will always be greatful to you. thank you.

Ερώτηση από robsangkc 14 λεπτά πριν

Ubuntu Firefox 100.0 all downloads fail immediately

Starting around v98.x, every attempt to download a file (eg with "Save Link as") immediately result in a Failed message in the download list. This happens despite the set… (διαβάστε περισσότερα)

Starting around v98.x, every attempt to download a file (eg with "Save Link as") immediately result in a Failed message in the download list.

This happens despite the setting "Always ask where to save files", though it doesn't matter. The Failed message appears before I am asked where the file should be saved.

Downloads work if I log in as another user.

If I restart firefox with "-safe-mode", I can do downloads. But not if I then start in regular mode.

The problem started in late March or early April 2022.

Extensions: Facebook Container, GNOME Shell integration, Hide Private Mode, IP Address and Domain Information, NoScript, TreeStyle Tab, uBlock Origin

Ερώτηση από pld2 3 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 6 λεπτά πριν

Facebook sound alerts

On the messenger thing on facebook I'm not getting sound alerts when someone sends me a message. It works with the chrome browser though, so it won't be settings on face… (διαβάστε περισσότερα)

On the messenger thing on facebook I'm not getting sound alerts when someone sends me a message. It works with the chrome browser though, so it won't be settings on facebook. Any settings anywhere I can change?

Ερώτηση από EyesShiningAngrily 10 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από EyesShiningAngrily 9 ώρες πριν

Concentration mode or 2 tabs Firefox mode for Windows.

Dear Community, (developers) A question for concentration. For a long time now I have lacked, and I am sure I'm not alone, one important function. It is to support the m… (διαβάστε περισσότερα)

Dear Community, (developers)

A question for concentration. For a long time now I have lacked, and I am sure I'm not alone, one important function. It is to support the mode (browser version) with just 2 tabs.

You can develop products based on marketing analysis or you can be humanly and make good design for people.

Be more human, browser and product developers. You need to help users today. Be one of the first to provide a reasonable palette of solutions to maintain focus. This is the future.

Either Mozilla will do it, or someone else will.

Respectfully to Mozilla, your faithful, patiently waiting for real solutions user.


PS. Needs official solutions that will be under the control of all the private settings, good graphics and that I will trust. No one wants little-known apps from the store.

Ερώτηση από wanderer457 11 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 11 ώρες πριν

Downloading a file in gmail will automatically get saved in downloads instead of specified location

In Firefox I set my download settings to "Always ask you where to save file", and for most of the websites that still works. Unfortunately, since a recent update, gmail d… (διαβάστε περισσότερα)

In Firefox I set my download settings to "Always ask you where to save file", and for most of the websites that still works. Unfortunately, since a recent update, gmail does not do that anymore. It gets immediately saved in my downloads folder without any prompt of where to save it. Any solution how to fix this? Thanks!

Ερώτηση από edejong05 13 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 3 ώρες πριν

FireFox is schizophrenic

I am an a US citizen, living in Europe! How do I keep Mozilla from changing languages on me? I just connected my Laptop PC and everything is in the German language. Why… (διαβάστε περισσότερα)

I am an a US citizen, living in Europe! How do I keep Mozilla from changing languages on me? I just connected my Laptop PC and everything is in the German language. Why? I'm sorry, but I must insist that Mozilla stop doing this. My mother tongue is American English, and when I keep getting your communications in a foreign language, there is a good possibility that I might misinterpret what has been written by Mozilla to me. Or is the problem with me living in Europe?

Ερώτηση από warp4dennis 15 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 4 ώρες πριν

My Amazon saved password changed to huge random letters numbers

My Amazon saved password in Firefox was changed to this, I did not change it... AYAAFIwbbsHulukAsp9nmonLDTYAAAABAAZzaTptZDUAIDU2ZDE0ZWRjZThlMmNiNmM2ODQyYzU5ZGRhZWU0MjZlAQ… (διαβάστε περισσότερα)

My Amazon saved password in Firefox was changed to this, I did not change it...

AYAAFIwbbsHulukAsp9nmonLDTYAAAABAAZzaTptZDUAIDU2ZDE0ZWRjZThlMmNiNmM2ODQyYzU5ZGRhZWU0MjZlAQALgvrCglB2+5Oqb4cGDqMH4GwkMnHYKkY0ybmrrevxTocnv1iLASU72HPYj+S8ikoYhVMWqzyI7nPTSoMdZG39mKXaEWdCfyyxor6T+o+GTb7FmQ+a3PWID3KzpDil0Dbuw8kcUj/61HZwKGItetIecQmN/OEYBeYnIMHR9LibLLGUEhfhl32NF73Sh5sumpCc5mdf5JL5yIyWSPtEbnnVX3iHDe6pgDaoiXWVeJp9TbRTo0ZLE1YUOuA5R14fCu+hgxrhK02AZG3Hb3OO/NppbKxsZJmRtvNw6IutUG/PzT4BoUQJqTHlY8Nhd4KNUiVuhRA46MJGlZ7ZL0K48rGFAgAAAAAMAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAHLNFSOU15TV00QmULsKw3X/////AAAAAQAAAAAAAAAAAAA

Ερώτηση από stan738 16 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από stan738 7 ώρες πριν

new 100.0.1 browser issues

I can't sing in to banking accounts with newest version of Firefox. no problem with Microsoft Edge. I keep getting this message. System Unavailable warning System is unav… (διαβάστε περισσότερα)

I can't sing in to banking accounts with newest version of Firefox. no problem with Microsoft Edge. I keep getting this message.

System Unavailable warning System is unavailable at this time. Please try again or contact Member Services at 315-894-9924 for assistance.

Ερώτηση από robwilloughby 18 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 17 ώρες πριν

unable to post with V 100.0.1 (64 bit)

After updating to V 100.0.1 I have discovered that I am unable to post to 2 different message boards that I had no issues with before. Is there some parameter that has ch… (διαβάστε περισσότερα)

After updating to V 100.0.1 I have discovered that I am unable to post to 2 different message boards that I had no issues with before. Is there some parameter that has changed that is prohibiting me from uploading text and/or images? I am having no problem if I use Microsoft Edge but I much prefer working with Firefox.

Ερώτηση από sp5001 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 23 ώρες πριν

Search by Image has a new update - the permissions seem offensively excessive & an invasion of privacy.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/permission-request-messages-firefox-extensions?as=u&utm_source=inproduct The long list of permissions here seem incredibly excess… (διαβάστε περισσότερα)

https://support.mozilla.org/en-US/kb/permission-request-messages-firefox-extensions?as=u&utm_source=inproduct The long list of permissions here seem incredibly excessive, completely irrelevant to the task and therefore an invasion of privacy. Some examples: ''Extend developer tools to access your data in open tabs "Download files and read and modify the browser’s download history" "Open files downloaded to your computer" "Read the text of all open tabs" "Access recently closed tabs" "Access your location" "Access browsing history" "Monitor extension usage and manage themes" "Exchange messages with programs other than Firefox" "Read and modify privacy settings" "Control browser proxy settings" "Store unlimited amount of client-side data" Seriously? All I want the browser to do is search for an image, not hand over all my personal information to you. You can't find an image without checking where I am, what else I've been doing, modifying my privacy and browser proxy settings, storing unlimited data, reading everything on my open and recently closed tabs? Is this to be used for commercial purposes? What's going on here? I think it's time to find a new browser. Please explain.

Ερώτηση από brettcpierce 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 10 ώρες πριν

  • Επιλύθηκε

Completely broken profiles

Hello team, I'm not sure what happened, but I was not able to open Firefox after restarting my PC. I currently run Windows 11 on a fully upgraded rig. Up until today, I h… (διαβάστε περισσότερα)

Hello team,

I'm not sure what happened, but I was not able to open Firefox after restarting my PC. I currently run Windows 11 on a fully upgraded rig.

Up until today, I have been trouble free. Error 1: "Firefox is already running, but is not responding. The old Firefox process must be closed to open a new window."

I tried several options - and have been googling/trying several steps for a couple of hours (after each step, I restarted the PC):

1. Uninstalled and then Reinstalled a fresh copy of Mozilla 2. Attempted to use Command Lines to open Firefox https://wiki.mozilla.org/Firefox/CommandLineOptions 3. Opened Profile Manager and attempted to create a new profile - when I did this the new profile would not display in the Profile Manager, but it would display in the Profiles folder under Appdata [I tried this multiple times] 4. Deleted the profiles.ini file

After deleting the .ini file Error 2: "Your Firefox profile cannot be loaded. It may be missing or inaccessible." 1. Uninstalled and then Reinstalled a fresh copy of Mozilla 2. Opened Profile Manager and attempted to create a new profile. After following the Profile Wizard, another error pops up: "An unexpected error has prevented your changes from being saved."

I am completely stumped. I hope you can help, Sean

Ερώτηση από sean.oneill.29 1 ημέρα πριν

Απάντηση από cor-el 11 ώρες πριν

outlook email links to firefox don't work anymore

Up to today if I click on a link in Outlook email it would open in Firefox (both set as default) If I change browser default to Chrome, links work. I'm at latest update i… (διαβάστε περισσότερα)

Up to today if I click on a link in Outlook email it would open in Firefox (both set as default) If I change browser default to Chrome, links work. I'm at latest update in Firefox. If I right click on email link, copy, paste into Firefox, links work OK. Mouse icon will spin for a few seconds and there are no error messages. Not aware of any changes. Restarts of PC, Outlook, and Firefox (even tried troubleshoot mode) = no help.

Ερώτηση από drschafer 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 ημέρα πριν