Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

How do you bring up the Context menu in FireFox? (I'm using an Apple MacBook Pro)

I use a MacBook Pro with MacOS 10.11 and the latest version of FireFox (72.0.2) and I'm unable to figure out how to bring up the Context menu. With previous versions of F… (διαβάστε περισσότερα)

I use a MacBook Pro with MacOS 10.11 and the latest version of FireFox (72.0.2) and I'm unable to figure out how to bring up the Context menu. With previous versions of FireFox. I could hold down the Control key and click a tab and that would bring up the Context menu. But with the latest versions of FireFox, that option is no longer available.

I suppose if I bought a two-button mouse, I could bring up the Context menu with the right button, but you should be able to bring up the Context menu with the trackpad that come with Apple's MacBook Pro.

So how do you bring up the Context menu on an Apple MacBook Pro?

Thank you so much.

Ερώτηση από Marina43182 6 μήνες πριν

Απάντηση από Marina43182 6 μήνες πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes because of the fbplugin plugin

I downloaded the newest version of Firefox and it simply crashes before it opens. This is the Crash ID: Crash ID: bp-19c953f3-7fb3-4ba3-9136-06c9d0181024 I don't know w… (διαβάστε περισσότερα)

I downloaded the newest version of Firefox and it simply crashes before it opens.

This is the Crash ID:

Crash ID: bp-19c953f3-7fb3-4ba3-9136-06c9d0181024

I don't know what to do.

Ερώτηση από ShahidIbrahim 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

When computer was turned on after forcing Firefox to quit, Firefox was trying to install a 'helper something (maybe ap). What is this?

At one point last night, Firefox was not responding, so I forced it to quit. That took a while, and I had no idea why, so I shut down the computer. When I started Firef… (διαβάστε περισσότερα)

At one point last night, Firefox was not responding, so I forced it to quit. That took a while, and I had no idea why, so I shut down the computer. When I started Firefox up again, there was a dialog box that said Firefox was trying to install a 'helper add-on (or something--I don't remember) and it opened my administrator log-in box. I cancelled it. In case this comes up again, what is this helper and can I install it without fear of installing something bad? Thanks.

Ερώτηση από drgamgam 3 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 3 έτη πριν