Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

i am trying to build source code of firefox. i am getting an error "no matching function for call to ‘nsIPrefBranch::GetChildList(const char [1], nsTArray<nsTS"

compilation error no matching function for call to ‘nsIPrefBranch::GetChildList(const char [1], nsTArray<nsts <="" p=""></nsts>

Asked by aashlaysingla 11 μήνες πριν

Answered by jscher2000 11 μήνες πριν