Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

73.0.1 tabs are both behind and covering navigation toolbar

M computer (still running W7) auto-updated FF to version 73.0.1 and two things happened. First, the tabs now cover the navigation bar, and second, the "plus" sign to the … (διαβάστε περισσότερα)

M computer (still running W7) auto-updated FF to version 73.0.1 and two things happened. First, the tabs now cover the navigation bar, and second, the "plus" sign to the right of the tabs disappeared so I can't go to my pinned tabs or add a new tab.

Any help will be appreciated. I do have a userChrome file, but it was a copy and paste and I don't know how to adjust it to correct these things. Or if there's something in about:config? I just don't know what I would try to change.

I've been trying to take a screenshot, but can only grab the webpage and not the "frame" so I can't demonstrate what I'm talking about, but basically the tabs are sitting right on top of the navigation toolbar, obscuring it.

Thank you all for your help.

Ερώτηση από CatsinQ 7 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 73 no longer plays Netflix. It load the homepage but movies fail to play

I'm a Linux (archlinux) user. After the update to FF73 I cannot play Netflix movies. I can log in, see the homepage, choose a movie and then I tries for awhile to run the… (διαβάστε περισσότερα)

I'm a Linux (archlinux) user. After the update to FF73 I cannot play Netflix movies. I can log in, see the homepage, choose a movie and then I tries for awhile to run the movie. After a while it fails with error: F7702-1290. It suggest to check I have the latest version of Firefox, which of course, I do. Any Ideas to solve the problem.

Ερώτηση από R. Alvez 7 μήνες πριν

Απάντηση από RobertJ 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox can't load any page anymore, instead shows white tab.

Hi all! I need help getting my Firefox running again. Today it crashed (due to lack of available RAM), I had to shut it down in the task manager. When I restarted the bro… (διαβάστε περισσότερα)

Hi all! I need help getting my Firefox running again. Today it crashed (due to lack of available RAM), I had to shut it down in the task manager. When I restarted the browser, it couldn't load any content anymore. That means the upper control bars of the browser window work as usual, the lower part of the window stays completely blank.

I can't load any websites, local servers or routers, no local content such as images, or offline htmls, nor internal pages such as about:config.

What I tried so far:

- disabeling hardware acceleration

- disabeling proxy settings

- starting firefox in safe mode

- refreshing firefox

- reinstalling firefox (73.0)

- reinstall with profile reset

- reinstall with manual deleting Program Files\Mozilla Firefox and AppData\Roaming\Mozilla\Firefox

...maybe even more.

Nothing helped.

Interestingly, even firefox portable shows the same behavior now, though at least one page was able to load after 15 minutes or so. I also noticed that the firefox.exe is still active in the taskmanager after I close the browser (under user tab, not under processes) - I have no idea if this has to do with the problem.

I would really appreciate any help! Thanks! Jay.

Ερώτηση από DocJay 7 μήνες πριν

Απάντηση από philipp 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Spell check not working

Spell checking doesn't seem to be working in form text inputs, both single and multi-line. I have my language set to English (United Kingdom) and I've also tried setting … (διαβάστε περισσότερα)

Spell checking doesn't seem to be working in form text inputs, both single and multi-line. I have my language set to English (United Kingdom) and I've also tried setting layout.spellcheckDefault to 2.

When I right click over such a form text input, the context menu has no mention of spelling or languages. I'm in a corporate environment so it's possible they're doing something with the config?

Ερώτηση από Geoff 6 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

cant open outlook.live.com email get a blank screen

when trying to open an outlook email it opens but all i get is a blank screen as the screen hangs with "https://outlook.live.com/mail/0/deeplink?version=2020022303.15&… (διαβάστε περισσότερα)

when trying to open an outlook email it opens but all i get is a blank screen as the screen hangs with "https://outlook.live.com/mail/0/deeplink?version=2020022303.15&popoutv2=1&leanbootstrap=1"

Ερώτηση από mcfarlane639 6 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how do I make my homepage to open when I open a new tab? I was able to before update and now I can't. HELP????

Everywhere I look, it tells me that I have the option of custom url in new tab of options. I do not have that option, only firefox or blank. HELP???

Ερώτηση από millermobile 6 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I keep getting the "Gah. Your tab just crashed

I only get this so far on a couple of sites: Comporium.net email, and NRA.org. Everything worked fine yesterday - just started this morning. No upgrades in the interim an… (διαβάστε περισσότερα)

I only get this so far on a couple of sites: Comporium.net email, and NRA.org. Everything worked fine yesterday - just started this morning. No upgrades in the interim and I tried logging into e-mail with another computer/browser and had no problems.

Ερώτηση από dougflanagin 6 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I accidently delete recently book marked from my bookmarks can i get it back

I accidently removed recently bookmarked from my menu bar . how do i get it back if at all bar i was trying to out a different bookmmark up there and recently book… (διαβάστε περισσότερα)

I accidently removed recently bookmarked from my menu bar . how do i get it back if at all bar i was trying to out a different bookmmark up there and recently bookm arked came up and i hit delete. thinking it was only removing it from the menubar

Ερώτηση από Mary 7 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Problem when login to orange messagerie : problem de reseau retry

Désolé j'écris en français. Je ne peux plus accéder à ma messagerie orange . En retour de l'identification (mail et mot de passe) je reçois le message suivant :"Le se… (διαβάστε περισσότερα)

Désolé j'écris en français. Je ne peux plus accéder à ma messagerie orange . En retour de l'identification (mail et mot de passe) je reçois le message suivant :"Le service a rencontré un problème de réseau, veuillez réessayer". Ceci ne se produit qu'avec FIREFOX / /QWANT. L'accès a ma messagerie via GOOGLE fonctionne correctement. Je pense à des problèmes avec les serveurs de FIREFOX. Merci de m'apporter votre aide.

Ερώτηση από André VAYSSE 6 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

keyboard shortcuts for copy and paste do not work in Firefox 73.0.1 with windows 10 pro. How to fix this?

before a recent upgrade to windows 10 pro, in Firefox I could always use the keyboard short cuts for copy and paste (crtl + c and crtl + v) within the browser. e.g highli… (διαβάστε περισσότερα)

before a recent upgrade to windows 10 pro, in Firefox I could always use the keyboard short cuts for copy and paste (crtl + c and crtl + v) within the browser. e.g highlight any text in browser page or address bar then crtl+c to copy then crtl + v paste that either in another tab or another application. Now I cannot. I can use the mouse right click (after highlighting) pull-down for copy and mouse right click pull-down for paste. How can this be fixed?

Ερώτηση από Nige20 7 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Is there a web extension for Dragon voice software, if not, why not?

Internet Explorer works great with Dragon, but IE is going away. Dragon's company Nuance has web browser extensions for Internet Explorer and Chrome but no longer for Fir… (διαβάστε περισσότερα)

Internet Explorer works great with Dragon, but IE is going away. Dragon's company Nuance has web browser extensions for Internet Explorer and Chrome but no longer for Firefox. WHY? Why can it work like it used to in Internet Explorer?

Ερώτηση από Nancy.dawson1 7 μήνες πριν

Απάντηση από Wesley Branton 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

I hate the instrusive picture-in-picture function added to FireFox with no way to turn it off

Some may like this feature, but I do not. Mozilla should given the user a way to turn this function completely off. All that has been posted is how to turn off the PIP … (διαβάστε περισσότερα)

Some may like this feature, but I do not. Mozilla should given the user a way to turn this function completely off. All that has been posted is how to turn off the PIP control icon. Stop forcing us to accept the new features. Give us the option to say no and turn it off.

Ερώτηση από pctek 5 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 5 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I change which app Firefox uses to open PDFs?

In my settings I have Firefox set to open PDFs using the app 'okular' (see screenshot). In my file browser, PDFs open in 'Okular' (see screenshot). However, when I click … (διαβάστε περισσότερα)

In my settings I have Firefox set to open PDFs using the app 'okular' (see screenshot). In my file browser, PDFs open in 'Okular' (see screenshot). However, when I click a pdf in the Firefox downloads pane, it opens with 'GNU Image Manipulation Program'. Why is this, and how can I change it to 'Okular'?

I'm running latest version of Kubuntu, with current updates.

Ερώτηση από megamasha1 6 μήνες πριν

Απάντηση από megamasha1 5 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I attempt to manually clear "Cookies and Site Data" at the end of a browsing session, I am left with 2.6MB of cached web content. How do I clear this?

Firefox is set to be in permanent private browsing mode: History is set to "Never Remember History" and all "Cookies and Site Data" is set to be cleared each time Firefox… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox is set to be in permanent private browsing mode: History is set to "Never Remember History" and all "Cookies and Site Data" is set to be cleared each time Firefox is closed. Nevertheless, my habit for years has been to manually clear these options at the end of each session and Firefox always reported that "Your stored cookies, site data, and cache are currently using 0 MB of disk space" afterward. Beginning a few months ago after a Firefox upgrade, 2.1MB of Cached Web Content remained after my attempts to manually clear the data. With the latest upgrade to 73.0.1, this has risen to 2.6MB of persistent data. Why? And, how can I clear it?

Ερώτηση από pclark1 7 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Websites do not display embedded tweets

News websites frequently embed tweets within the text. These display as blank boxes on some sites or not at all on others. Why? I already tried the safe mode and resettin… (διαβάστε περισσότερα)

News websites frequently embed tweets within the text. These display as blank boxes on some sites or not at all on others. Why? I already tried the safe mode and resetting embeds without success.

Ερώτηση από grouponesouth 7 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

PDF attachments not printing, works ok in Safari

When I open a PDF attachment in Outlook Mail ( Hotmail) I click on the Print icon and nothing happens.

When I do this using Safari document prints out OK

Ερώτηση από lenhughes73 6 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 5 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

can't get this website to do what it is supposed to: https://www.mousehuntgame.com/

ever since about 5 or 6 updates back the https://www.mousehuntgame.com/ site does not work for me, on any of my computers. I have uninstalled, done a fresh install, gone … (διαβάστε περισσότερα)

ever since about 5 or 6 updates back the https://www.mousehuntgame.com/ site does not work for me, on any of my computers. I have uninstalled, done a fresh install, gone through all the trouble shooting steps, nothing. it will log on, save my login information but beyond that nothing. I have updated all plugins it asks for.

I included a screenshot showing what always happens.

Ερώτηση από Barbara Sonnamaker 7 μήνες πριν

Απάντηση από Barbara Sonnamaker 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have sucessfully my synced my history and all saved passwords but im unable to get my bookmarks? I was able to get it before . I also checked my sync settings

I was able to get it before . I also checked my sync settings sync for bookmarks is enabled but its still not showing up please help

Ερώτηση από asliladaku 6 μήνες πριν

Απάντηση από user1321319 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

クラッシュ ID: bp-b25a7c89-0f2d-4f8a-adc1-3531c0200218 PC;panasonicCF-SZ6 1)firefoxを起動するとクラッシュレポータが出て前に進まない、 セーフティで立ち上げて、リフレッシュはうまくいくが、クラッシュレポータに戻りループ状態 2)ESETを外してもクラッシュレポータが… (διαβάστε περισσότερα)

クラッシュ ID: bp-b25a7c89-0f2d-4f8a-adc1-3531c0200218 PC;panasonicCF-SZ6 1)firefoxを起動するとクラッシュレポータが出て前に進まない、 セーフティで立ち上げて、リフレッシュはうまくいくが、クラッシュレポータに戻りループ状態 2)ESETを外してもクラッシュレポータが必ず出て閉じて再起動しても必ずクラッシュレポータが出る 3)WIN10 を再起動しても同じ 4)再インスツールしても、その途中でクラッシュレポータが出て進まない 5)同期しているPC側の拡張機能、アドオンを外しても同じ 6)クローム、IE、edgeは快適

Ερώτηση από にしん御殿の魔法の杖 7 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

i need help

hey there im new to this browser oddly when i open the browser it will not remember my saved data / logged in on the site i changed the setting on the browser nothing cha… (διαβάστε περισσότερα)

hey there im new to this browser oddly when i open the browser it will not remember my saved data / logged in on the site i changed the setting on the browser nothing changed autofill is working but i have to login every single time that when i open a site pls help

Ερώτηση από shahedk2326 6 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 6 μήνες πριν