Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε

When creating a listing on eBay, the following appears: blocked by x-frame-options. This doesn’t hinder creating a listing, however, is this a problem?

When creating a listing on eBay, the following appears: blocked by x-frame-options. This doesn’t hinder creating a listing, however, is this a problem?

Ερώτηση από emi1 4 μήνες πριν

Απάντηση από Eve 4 μήνες πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Starting last night some of the information in my eBay listing does not appear.

I went to list some items on eBay last night and part of the item description is not visible although if I go on Google Chrome all of the information is there. This only … (διαβάστε περισσότερα)

I went to list some items on eBay last night and part of the item description is not visible although if I go on Google Chrome all of the information is there. This only happened last night - never before. Some previous listings have the same problem but most do not. I worked with eBay and it appears to be a problem related with the Firefox browser.

Ερώτηση από kalsmith 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν