Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Secure Connection Failed Error

I'm using Mozilla Firefox browser and whenever I open my website https://apkkiss.com, it gives me an error, Secure Connection Failed. Please guide me what's the issue and… (διαβάστε περισσότερα)

I'm using Mozilla Firefox browser and whenever I open my website https://apkkiss.com, it gives me an error, Secure Connection Failed. Please guide me what's the issue and how can I fix it?

Screenshot is attached.

Thank you

Ερώτηση από Linda Hale 6 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 ημέρες πριν

Firefox Broswer deletes slashes before the word "wright" and "~wright" in URL addresses.

My Firefox Web Browser automatically, and unstoppably removes / before the word "wright" in URLs, leaving me unable to access any sites where the URL contains "/wright" o… (διαβάστε περισσότερα)

My Firefox Web Browser automatically, and unstoppably removes / before the word "wright" in URLs, leaving me unable to access any sites where the URL contains "/wright" or "/~wright". Is there any obvious reason why it is doing this? Can I work around this somehow? The site I am trying to access is http://www.astro.ucla.edu/~wright/CosmoCalc.html .

Ερώτηση από martenkimble 6 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 ημέρες πριν

Facebook

Firefox decided not to open up Facebook for me today, does for other websites and using same computer I can log in using Edge? Are you guys having problems today? ps h… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox decided not to open up Facebook for me today, does for other websites and using same computer I can log in using Edge? Are you guys having problems today? ps have refreshed, no luck, then uninstalled, cleared the cache and reinstalled and still not luck. Any Hints?

Ερώτηση από Peter Downes 6 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 6 ημέρες πριν

Some sites show the font Helvetica instead of Arial.

Some websites that I use display the font Helvetica insead of the intented font. I only have this problem on Firefox. I do not have Helvetica installed, my default fonts … (διαβάστε περισσότερα)

Some websites that I use display the font Helvetica insead of the intented font. I only have this problem on Firefox. I do not have Helvetica installed, my default fonts (including advanced settings) are set to Arial. How could I fix this? I had provided 2 screenshots with Firefox and Chrome to see the difference.

Ερώτηση από alexdan262633 5 ημέρες πριν

paypal-zahlung über firefox

ich kann seit 2 tagen nicht mehr mit paypal bei shops bezahlen, bei denen paypal als zahlungsmöglichkeit eingebettet ist. habe schon firefox neu gestartet, im sicheren mo… (διαβάστε περισσότερα)

ich kann seit 2 tagen nicht mehr mit paypal bei shops bezahlen, bei denen paypal als zahlungsmöglichkeit eingebettet ist. habe schon firefox neu gestartet, im sicheren modus auch - auch eine neuinstallation hat nicht geholfen....brauche eine gute idee zur lösung (betroffen sind z.b. medimops, deutsche post-shop...)

Ερώτηση από mmdrewianka 5 ημέρες πριν

Hyperlinks from outlook not working in Firefox 92.0

When I click on a hyperlink in Outlook email Outlook is all of a sudden throwing an error message "This operation has been cancelled due to restrictions in effect on this… (διαβάστε περισσότερα)

When I click on a hyperlink in Outlook email Outlook is all of a sudden throwing an error message "This operation has been cancelled due to restrictions in effect on this computer. Please contact your system administrator."

Any ideas please? If I copy and paste the address into a browser it works.

Thank you

Ερώτηση από Billy 5 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 ημέρες πριν

Secure Connection Failed

Secure Connection Failed An error occurred during a connection to www.cvent.com. PR_END_OF_FILE_ERROR The page you are trying to view cannot be shown because the authe… (διαβάστε περισσότερα)

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to www.cvent.com. PR_END_OF_FILE_ERROR

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
   Please contact the website owners to inform them of this problem.

Ερώτηση από leon_brathwaite 5 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 ημέρες πριν

Gmail shortcuts not ignored in search bar

I'm a gmail user and use its keyboard shortcuts extensively. The problem I've had in Firefox (but not Chrome) is that 2-3 times per day, when I'm typing in gmail's search… (διαβάστε περισσότερα)

I'm a gmail user and use its keyboard shortcuts extensively. The problem I've had in Firefox (but not Chrome) is that 2-3 times per day, when I'm typing in gmail's search bar, the shortcut handling code kicks in.

Here's a more detailed example:

  1. I hit `/` to go to the search bar
  2. I want to search for "peach", so I start typing that
  3. When I type the second letter, `e`, gmail recognizes that as the shortcut to archive the current message.

If I reload the gmail tab, it'll start working again.

I'm on MacOS. I've got five add-ons installed which have permissions on gmail (see attached image), but none strike me as the type which would affect javascript keyboard event handling. The most likely would be LastPass or uBlock origin.

Has anybody else encountered this? Found a solution?

Has anybody ele

Ερώτηση από dharris3 4 ημέρες πριν

adp website won't load

I can't get this page to load using firefox 92 with linux. I clearedcache, cookies and turned protection off. It loads ok in safari on my phone but i need it on my destop… (διαβάστε περισσότερα)

I can't get this page to load using firefox 92 with linux. I clearedcache, cookies and turned protection off. It loads ok in safari on my phone but i need it on my destop in firefox. https://online.adp.com/signin/v1/?APPID=RDBX&productId=80e309c3-70c6-bae1-e053-3505430b5495&returnURL=https://my.adp.com/&callingAppId=RDBX&TARGET=-SM-https://my.adp.com/static/redbox/

Ερώτηση από mannyjordan1 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 ημέρες πριν

nie loguje do banku

po wpisaniu nazwy banku próbuje sie zalogować do niego i dostaje taka odpowiedz....Bad request Your browser sent a query this server could not understand..... co mam zrob… (διαβάστε περισσότερα)

po wpisaniu nazwy banku próbuje sie zalogować do niego i dostaje taka odpowiedz....Bad request Your browser sent a query this server could not understand..... co mam zrobiś by się zalogować?

Ερώτηση από mko101 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 3 ημέρες πριν

Weird and broken webpage displays

Since v91.0 all webpages display incorrectly: 1. many coloured areas are mostly white 2. elements are missing or nonfunctional, i.e. invisible "x"s to close pop-ups, chec… (διαβάστε περισσότερα)

Since v91.0 all webpages display incorrectly:

1. many coloured areas are mostly white 2. elements are missing or nonfunctional, i.e. invisible "x"s to close pop-ups, checkboxes that don't work etc 3. many pages look very weird and only vaguely as they have previously, or as they still do in other browsers (Safari)

I have attempted to attach a couple of screenshots showing: a) today's Weather Network page in Safari (which looks much like it always did in Firefox prior to v91.0) and b) how it now looks in Firefox

The difference is striking.

…but they are ≈3.8 MB each and this page won't allow any image attachments >1024KB. Can anyone suggest how to reduce the size of a .png image on a Mac?

After a few weeks of struggle I am close to abandoning Firefox after many years…

Can anyone help or offer any suggestions?

BTW the "Email me" checkbox below doesn't react when I click on it (although it does if I try this page in Safari), so I don't know if the box has been checked or not… Which is a perfect example of the type of problem that I am referring to, and which is rendering Firefox unusable for me.

So in plain text: PLEASE DO EMAIL ME IF ANSWERING THIS THREAD.

Many thanks.

Ερώτηση από jsoltysek 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 ημέρες πριν

Logging in to my banks website, it works with Microsoft Edge but not Firefox

Logging in to my banks website, it works with Microsoft Edge but not Firefox. I also notice on my bank's web page at the bottom corner it has: https://myncu.com/# Wh… (διαβάστε περισσότερα)

Logging in to my banks website, it works with Microsoft Edge but not Firefox. I also notice on my bank's web page at the bottom corner it has:

https://myncu.com/#   

What is this extra number sign shown at the end of the website, I didn't type it?

Ερώτηση από Lindahalt 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 ημέρες πριν

Firefox has problem signing-in my profile in a website

Hi. Since a couple of days I cannot sign-in in my amazon profile from Firefox: after I put my email, the page stay "thinking" and waving indefinitely the point up in the… (διαβάστε περισσότερα)

Hi. Since a couple of days I cannot sign-in in my amazon profile from Firefox: after I put my email, the page stay "thinking" and waving indefinitely the point up in the label (see pic). It never happened before. I've tried with other browsers and everything is alright, so it'd be for Firefox. I've tried all the basic standard solutions (to restart the system, refresh Firefox, update the system and antivirus etc.). I use windows 10 (64bits) with avast in a laptop ASUS, RAM 4MB, celeron 3. Please, check it: Firefox is my default browser. Thank you very much. Regards, Mikel.

Ερώτηση από miktore 3 ημέρες πριν

Yahoo mail will not open in Firefox....it still does in Chrome

I can go to the yahoo.com web site but when I click on mail account it re-directs to an at&t or "currently.com" … (διαβάστε περισσότερα)

I can go to the yahoo.com web site but when I click on mail account it re-directs to an at&t or "currently.com"

Ερώτηση από geno368 2 ημέρες πριν

the browser with lock said amazon certificant with restrictions for a child when I clicker help browser console

1 please someone clarify why there was a child profile linked to my amazon profile .I discovered this when i purchased a book today which I deleted it on my amazon acc… (διαβάστε περισσότερα)

  1. 1 please someone clarify why there was a child profile linked to my amazon profile .I discovered this when i purchased a book today which I deleted it on my amazon account page .
  2. 2 when I am on my only fan account , how can I fix the page to open up so it not all condensed the page only open up if i click on a specifc creator that i subscribe to . my feed on the home page seems off ..?

thank you so much . I am not in a rush for response , i just would like to be on website and enjoy the experience and browse with legit safe guards

Ερώτηση από A 2 ημέρες πριν

SBS TV on demand error message - program does not play in Firefox

SBS TV on demand - to play a missed TV show used to work up but now it does not and the following message comes up Video Playback Error Sorry, we’ve encountered an error … (διαβάστε περισσότερα)

SBS TV on demand - to play a missed TV show used to work up but now it does not and the following message comes up

Video Playback Error

Sorry, we’ve encountered an error playing this video. If you have an ad blocker turned on, try turning it off or whitelisting our website before trying again. This may prevent you from loading videos.

tried Chrome and it plays, so it is a Firefox setting and I do not know which 

Thank you

Ερώτηση από gawaggy 2 ημέρες πριν

Can't fix the website

I am trying to use secondlife to open a teleport. I accidentally clicked on the wrong Firestorm in the menu and it wants me to open a new version of Firestorm. I already … (διαβάστε περισσότερα)

I am trying to use secondlife to open a teleport. I accidentally clicked on the wrong Firestorm in the menu and it wants me to open a new version of Firestorm. I already HAVE firestorm running. I want the OTHER firestorm but I don't know how to change it

Ερώτηση από SatansNyghtmare 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από Seburo 2 ημέρες πριν

AMD Store - Direct purchase of elusive video card

I have spent each Thursday of this year trying to get into the front of the line for AMD store for a shot at a GPU at MSRP. Yesterday, I finally succeeded to get in line … (διαβάστε περισσότερα)

I have spent each Thursday of this year trying to get into the front of the line for AMD store for a shot at a GPU at MSRP. Yesterday, I finally succeeded to get in line and had a shot at a 6900 XT or 6700 XT. No matter what I tried I could not add any product to cart. 10 agonizing minutes of trying everything I could think of to add a gpu to cart and nothing would work. Finally, all products sold out since I was unable to claim my place in line. I have been using Firefox for many, many a year and only minor problems on occasion. This was a crushing blow. I have been a stay at home dad providing 24/7 care, without income, for 17 years for my special needs daughters with 2 extremely rare genetic disorders. My oldest passed Nov 3, 2018. My youngest passed may 14, 2021 after having to endure a total lock down with no visitors from family during the pandemic. I am trying to distract myself as best I can with pc gaming as my body allows as the stress and physical demands of my duties has left my spine and spinal cord damaged. In turn my auto immune system is compromised and I am still in lockdown myself. My current video card is artifactting on me and is out of warranty. I have been a part of the star citizen community for years and with time on my hands I have been accepted into the Evocati Testing Focus group to help get the game tested and patched out each quarter. I was really crushed that I wasn't able to get the 6900 XT in cart and purchased at MSRP. That is probably more than I should spend but I need as much gpu power as I can get to carry me through several years of high end capabilities. Could you please figure out why this happened and correct it?

Ερώτηση από therym.sa 1 ημέρα πριν