Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Screens don't change or update when I hit Submit or other buttons. Explorer, no problem. Firefox seizes up. WHY?

I go on my banking website, and it shows recent transactions for last 10 days. Change the number to "last 31 days", NOTHING happens! Change to other viewing options. N… (διαβάστε περισσότερα)

I go on my banking website, and it shows recent transactions for last 10 days. Change the number to "last 31 days", NOTHING happens! Change to other viewing options. Nothing again!! If I replay the exact same choices out of Explorer, the screen updates immediately. I have noticed this happening more and more, recently. Various other websites offer buttons to select something, I click on them or hit Submit, and NOTHING happens. Replay in Explorer, it goes along fine. THIS NEVER USED TO HAPPEN BEFORE! WHAT'S WRONG, MOZILLA ?!?! I've used Firefox for a decade without this crap happening. Now I have to keep switching over more and more frequently to Explorer just to get past certain screens. Even when I was on the Mozilla site and described this issue in this "Questions" section, when I hit Submit, NOTHING HAPPENED! I had to re-do the whole bloody thing via Explorer. I tried rebooting Firefox in Safe Mode, and nothing changed, for ANY of the websites visited. You're losing it, Firefox. Fix this issue, or you'll be hearing the sound of thousands of users rushing out the door.

Note in the attached image, I switched to May's statement, but it's still locked on September. In Explorer, the update is immediate. This happens several times a day now. Getting exasperated. Will switch soon to something that WORKS, if this isn't fixed.

W. Halyn

Ερώτηση από WJR_Halyn 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Mac version of captcha does not appear but works for Android

When I go to https://www.openmailbox.org/#register the captcha below the TOS does not appear for my version of firefox 40.0 sha 256 e7cb59924e6ca4b79426da224204ed2e0dac78… (διαβάστε περισσότερα)

When I go to https://www.openmailbox.org/#register the captcha below the TOS does not appear for my version of firefox 40.0 sha 256 e7cb59924e6ca4b79426da224204ed2e0dac7804f0a29a33299370c7e73341a5 The captcha does appear for Android Firefox and works for Safari on the same workstation.

I have removed all add-ons, refresh firefox and removed all profiles.

Ερώτηση από Mace2 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When I open a page which requires Java (Which is installed and enabled), Firefox closes.

Whenever I open a page which requires Java, Firefox doesn't ask me whether or not to allow it (Even though the settings say that it should ask me), and just closes. This… (διαβάστε περισσότερα)

Whenever I open a page which requires Java, Firefox doesn't ask me whether or not to allow it (Even though the settings say that it should ask me), and just closes. This happens every time I open a page for which Java is required.

Ερώτηση από hellohihi 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I am not able to log in and do homework with firefox any more because I can't get flash and java to work. I used firefox as my primay browser for years until no

I am not able to use my school site because I need to have Adobe Flash and Java. I can no longer use Firefox if this will not work....Good Bye

Ερώτηση από AaronE 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

not responding while playing Farmville 2

While playing FarmVille 2 foxfire keeps hanging - says at top "not responding". I can load game and play for a few minutes but then hangs. Sometimes it hangs right after … (διαβάστε περισσότερα)

While playing FarmVille 2 foxfire keeps hanging - says at top "not responding". I can load game and play for a few minutes but then hangs. Sometimes it hangs right after loading. Will not come back so I have to quit foxfire. I have been having the problem in last several weeks but yesterday it got really bad. I usually only had to restart foxfire once to get it to work. I have tried refreshing foxfire. Also disabling hardware acceleration. My plugins are up to date. My computer is only 1.5 years old and I have windows 10. I can play FV2 on Google Chrome and MSN edge but both are slow and jerky. I really prefer foxfire over the other ones.

Ερώτηση από ahushagen 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από geraa48 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

I am using Firefox and playing Pogo games. They are telling me that Adobe Flash Player is installed correctly but the games continue to crash or Adobe continues to crash… (διαβάστε περισσότερα)

I am using Firefox and playing Pogo games. They are telling me that Adobe Flash Player is installed correctly but the games continue to crash or Adobe continues to crash when I try to play. I have tried to reload Adobe but it will not go past step two or 60% of installation. Don't know what else to do, need help please.

Ερώτηση από Byranlady 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes frequently.

This is a list of crashes just since this month started. Many within the last 15 minutes. e634bc91-6ece-460f-b541-d4414c3924a7 10/4/2015 5:55 PM e83396ef-b8f3-4772-8668-6… (διαβάστε περισσότερα)

This is a list of crashes just since this month started. Many within the last 15 minutes. e634bc91-6ece-460f-b541-d4414c3924a7 10/4/2015 5:55 PM e83396ef-b8f3-4772-8668-6576c1e343bd 10/4/2015 5:55 PM 8a982ad3-6f95-4f96-b791-e11e3ed71ec4 10/4/2015 5:55 PM c97b4ae4-2112-491a-a139-e9705f5ad3ae 10/4/2015 5:54 PM 1495fecb-1a5c-4006-9151-d87eec8570c4 10/4/2015 5:49 PM 96950c62-eac7-419f-8c1e-3118e83715aa 10/4/2015 5:49 PM 208b8de3-ed66-4c4f-8b3f-70131a2b3958 10/4/2015 5:48 PM f4529ef8-03df-4e91-9e73-1d941faf87ee 10/4/2015 5:48 PM 54d67e13-94fb-4850-a187-1b5c079bee8c 10/4/2015 5:47 PM e713f7e3-2b49-4f70-be2c-be193079a3e9 10/4/2015 5:42 PM 1e5c4e24-b331-4184-b269-2f4614255a45 10/4/2015 5:40 PM e3257b7e-d43a-4298-99b6-d9b1673879c2 10/4/2015 5:40 PM 4608a461-a4a3-4d03-bdc8-12ea5bc170b8 10/4/2015 5:40 PM 780e50bf-4fac-4fa3-b384-26951454e666 10/4/2015 5:40 PM 54f334c3-c72e-4dee-834a-09fd451222c3 10/4/2015 5:40 PM ea8c292a-4741-47dd-a2cd-3e5e486f0a77 10/4/2015 5:40 PM 311fb571-478c-4bb0-8ee9-70de5ae2cbfa 10/4/2015 5:39 PM c95f6463-624f-4a25-ad48-39e015c383bf 10/4/2015 5:39 PM 83f37f99-5051-4d90-9c03-c1c20aed821b 10/4/2015 5:36 PM b3464557-1606-43ba-9944-e1150cf53e9e 10/4/2015 5:36 PM 822b43bf-7b9e-4cd8-a412-39d754872407 10/4/2015 5:36 PM ccfd1b4f-1c10-415a-88a1-0c8e5cd28749 10/4/2015 5:36 PM c360c714-16f3-413b-a282-6476251ea05f 10/4/2015 5:35 PM 47e90681-3cb7-4284-8423-ee74fc5a7b09 10/2/2015 10:53 PM 129df532-a3b4-484e-83d9-ff50ba6bc519 10/1/2015 5:00 PM 44e87a60-ad43-485f-85c5-57f7c4d9a451 10/1/2015 2:59 PM

These appear to be related to a couple of different javascript errors, but my "expertise" goes little further than that. This problem DOES seem to occur more often when there is video on a (even unloaded) tab, but can happen when looking at any page with any type of content, or while not looking at the browser at all (inactive window). I have also recently been getting "This browser does not support video playback" on Twitter, but I assume that is related to the change from anigifs to HTML5. I have tried refreshing Firefox, as well as completely restarting from a fresh install. My video drivers are up to date, moreso than my on-board Intel hardware. Hardware issues MIGHT be a possibility, so if anyone sees evidence of such a problem from the dumps, please advise me of it so I can close in on the root of the matter.

While trying to enter this info and search for answers, I also had these crashes pop up: 73e8fb64-d0f9-4be2-9c5f-310c3313a6e9 10/4/2015 6:03 PM 21cb12f7-f658-4976-9baf-3fe5bcd58e78 10/4/2015 6:03 PM bp-a83a747f-45e8-4c93-a3b8-af4da2151005 10/4/2015 6:00 PM bp-2f3617c3-159a-4d24-9a8d-bff172151005 10/4/2015 6:00 PM

Someone, please get back to me, even if to say I need to start using IE. I will laugh at you, but at least appreciate the attentiveness. Lee

Ερώτηση από Keyrlis 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox and Java

I am using Windows XP Pro and Firefox 41.0.1. Is there an issue with the Java website when using Firefox Version 41.0.1? When I go to the Java website to check that the l… (διαβάστε περισσότερα)

I am using Windows XP Pro and Firefox 41.0.1.

Is there an issue with the Java website when using Firefox Version 41.0.1?

When I go to the Java website to check that the latest Java update is installed, the box does not scan for the latest update. I checked that the latest update for Firefox was installed, cleared Firefox cookies, and closed and re-opened Firefox but the Java website is not working.

Anyone aware of this issue?

However, I can go into 'Add-Ons' within Firefox to check that the plug-ins are up to date or manually check the Java Downloads website for the latest Java version., both of which I did, and Java is up to date.

Ερώτηση από Buddy2014 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

jarvascript will not run although enabled

Although JavaScript is enabled in Config settings it still will not run. All web pages visited also report JavaScript is disabled? OS Windows 10 upgraded from Windows … (διαβάστε περισσότερα)

Although JavaScript is enabled in Config settings it still will not run. All web pages visited also report JavaScript is disabled? OS Windows 10 upgraded from Windows 7.

Ερώτηση από malcolm99 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Java v8 u65 x64 is not working in Nightly 44.0a1 x64

I am using Nightly 44.0a1 x64 because stable version Firefox has serious performance problems, like it takes long time to open a new tab, browser becomes non responsive o… (διαβάστε περισσότερα)

I am using Nightly 44.0a1 x64 because stable version Firefox has serious performance problems, like it takes long time to open a new tab, browser becomes non responsive on video and animation pages, uses lots of memory, etc.

I installed Java v8 u65 x64 on my computer but Nightly is not detecting it.

http://java.com/en/download/installed.jsp says Java is disabled or not installed

What can I do?

Ερώτηση από Naxterra 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από James 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot play flash based videos after updating to java 8 update 65

I updated to the latest version of java a few days ago and now I can't watch any videos that use flash based players, like the ones on twitch.tv. I've tried reinstalling … (διαβάστε περισσότερα)

I updated to the latest version of java a few days ago and now I can't watch any videos that use flash based players, like the ones on twitch.tv. I've tried reinstalling firefox and completely removing and reinstalling java but that didn't help.

I know mozilla feels java is vulnerable, and it probably is, but I'm going to watch the videos I want to watch regardless of what they think and making me switch browsers to do it is just going to annoy me, not save me from security risks.

Ερώτηση από ChinaRep 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Flash Player crashes within 20 seconds of playing a game or video

For the last week every time I start a flash game it crashes before it even gets past the loading screen and I've uninstalled Flash downloaded the latest Flash, refreshed… (διαβάστε περισσότερα)

For the last week every time I start a flash game it crashes before it even gets past the loading screen and I've uninstalled Flash downloaded the latest Flash, refreshed Firefox, disabled Acceleration, turned off Protected-Mode, even used Firefox in safe mode. Nothing has solved my issue I installed Windows 10 awhile ago so don't know if that is the issue.

Crash Log daa787b9-cfe6-47c9-b0fb-d3a2c22d99ac 8/26/2015 10:27 AM 17190c07-3186-4454-a33b-1a3272153f42 8/14/2015 2:59 AM d2d5f8ce-2b1b-495a-966d-7e39ccfaab33 7/30/2015 7:24 PM e839e95d-24f7-4567-9f1e-23e6f6e4a403 7/17/2015 7:47 PM 828afcb5-4695-4662-b37e-9bca503c4148 7/17/2015 2:52 PM

Ερώτηση από tanker77 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do i get rid of this java error while using firefox on Windows 10 Exception caught Fnc: navigate Error:[Exception... "<no message>" nsresult: "0x805e0006 (

I keep getting this popup all of a sudden every time i change screens or websites [Java Script Application] Exception caught Fnc: navigate Error:[Exception... "<no mes… (διαβάστε περισσότερα)

I keep getting this popup all of a sudden every time i change screens or websites

[Java Script Application]

Exception caught Fnc: navigate Error:[Exception... "<no message>" nsresult: "0x805e0006 (<unknown>)" location: "JS frame :: chrome://saff/content/saffplg.js :: oSAPlg.navigate :: line 30" data: no]

I click okay on the popup but it does it every time

Ερώτηση από dantegy 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 42/ESR 38.4 crashes when attempting to use Java plug-in

Upgrade to either Firefox 42 or Firefox ESR 38.4 now causes the Java 8.65 plug-in to crash Firefox when it is called by websites. This wasn't happening in Firefox 41 or F… (διαβάστε περισσότερα)

Upgrade to either Firefox 42 or Firefox ESR 38.4 now causes the Java 8.65 plug-in to crash Firefox when it is called by websites. This wasn't happening in Firefox 41 or Firefox ESR 38.3. We are now unable to use Firefox because of this. Something has changed. Any chance of rolling back whatever was changed that doesn't like Java?

Ερώτηση από RPOTTER 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν