Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

"Send Page/Tab to Device" no more available?

In the latest version (99.0 for 64-bit Windows), the "Send Page to Device" and "Send Tab to Device" commands in the right-click menus are gone. They were available up to… (διαβάστε περισσότερα)

In the latest version (99.0 for 64-bit Windows), the "Send Page to Device" and "Send Tab to Device" commands in the right-click menus are gone. They were available up to at least 88.0.1. Where did they go?

The attached screen shots are: - Right Click Menu on Page -- 88.0.1 - Right Click Menu on Tab -- 88.0.1 - Right Click Menu on Page -- 99.0 - Right Click Menu on Tab -- 99.0

Ερώτηση από g_mich 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 4 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Batch remove obsolete logins

Hi, I'd like to batch delete ~100 old logins from Firefox. Previous forum posts suggested using these URLs to access password management: chrome://passwordmgr/content/pas… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I'd like to batch delete ~100 old logins from Firefox.

Previous forum posts suggested using these URLs to access password management: chrome://passwordmgr/content/passwordManager.xul and chrome://passwordmgr/content/passwordManager.xhtml but neither work on FF88.0b2 64bit on macOS 10.14.6

Thanks

Ερώτηση από dm4n 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Websites with google analytics slower

Has anyone noticed that many websites that use google tracking and analytics seem to work a lot slower on firefox than on chrome? I know most sites have some form on goog… (διαβάστε περισσότερα)

Has anyone noticed that many websites that use google tracking and analytics seem to work a lot slower on firefox than on chrome? I know most sites have some form on google tracking on them but some in particular work a lot slower on firefox than on chrome. In particular udemy.com, as well as my.onexamination.com I feel this is an issue due to firefox privacy containers, as the tracking on these websites is trying to get information which firefox is denying it, causing a delay in resolution. I prefer firefox but I am starting to use chrome for such websites. Any way I can speed up things on firefox and avoid chrome altogether?

Ερώτηση από shivjitbagga 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από ·´¯`·...¸>-)))º> ~dbben 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Developer Edition On Ubuntu - Update Hassles

On Ubuntu, FFDE can be configured to 1. Auto-update - but it just displays a message saying that it cannot update 2. Download updates and request permission to install t… (διαβάστε περισσότερα)

On Ubuntu, FFDE can be configured to

1. Auto-update - but it just displays a message saying that it cannot update

2. Download updates and request permission to install them - all it does is display a message saying a new update is available

I think this all stems from the fact that FFDE at present has to be manually installed on Ubuntu. Why this is so, I cannot fathom - maybe someone here has an answer to why open sourced op system users are inconvenienced by Firefox.

It's feasible to script an update procedure to Ubuntu for FFDE. But this will not stop the annoying (every 2 hours) pop-ups about new updates being available - even when there is no new update there . . .

Maybe FFDE could simply stop automatic update reminders altogether. Users can decide (or script) for themselves if they want to update.

Ερώτηση από tamjk 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Debugging Tutorial

Got to be kidding. The Firefox tutorial is the pits. The worst I seen yet. Is there a developers Firefox manual to be had, because the browser educational platform is … (διαβάστε περισσότερα)

Got to be kidding. The Firefox tutorial is the pits. The worst I seen yet. Is there a developers Firefox manual to be had, because the browser educational platform is the just the worst I seen in years?

Ερώτηση από mcv57 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

"help > Send feedback" is not working

Firefox Developer Edition 88.0b9(64-Bit) I'm unable to send feedback. I always get the same text, which can be seen on the screenshot. I already tried incognito mode and … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox Developer Edition 88.0b9(64-Bit)

I'm unable to send feedback. I always get the same text, which can be seen on the screenshot. I already tried incognito mode and with disabled add-ons.

Ερώτηση από Flekay 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Change Amazon Search Engine Marketplace within Firefox

The default Amazon search that comes built-in with Firefox points to Amazon.com. Is there a way to search for other marketplaces, like amazon.com.au or amazon.sg ? … (διαβάστε περισσότερα)

The default Amazon search that comes built-in with Firefox points to Amazon.com. Is there a way to search for other marketplaces, like amazon.com.au or amazon.sg ?

Ερώτηση από spaceboy 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Images that pop up while browsing

Hello, I use 2 monitors if one of them has a live stream from Facebook then there are such flashes on the primary monitor while browsing. But only if Firefox is open on t… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I use 2 monitors if one of them has a live stream from Facebook then there are such flashes on the primary monitor while browsing. But only if Firefox is open on the primary monitor. Here is a video of the flickering: https://www.youtube.com/watch?v=AOsjhbInuQQ I had a system reinstall due to an SSD replacement, but the error persists. This error has occurred since the Windows 10 Pro 20H2 update. I have an RTX2070 card with the latest gpu driver.

Thanks for the help!

Ερώτηση από jozsi252 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από ·´¯`·...¸>-)))º> ~dbben 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Cant Upload to youtube music

When I try to upload something to youtube music it keeps on showing up as an error despite being the right file extension. To test this I uploaded the same files on Chrom… (διαβάστε περισσότερα)

When I try to upload something to youtube music it keeps on showing up as an error despite being the right file extension. To test this I uploaded the same files on Chrome and they worked perfectly.

Problem was fixed upon fresh start /or resetting cookies and cache but both are annoying each time as I have to relog into everything each time this error happens.

Ερώτηση από lcedghill 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από RageE1der 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Right button Context menu shortcut of "copy link" changed from "A" to "L".

When I pushed the right button of the mouse to choose the shortcut of "copy link", its shortcut changed from"A" to "L". I do not know why and when this change happened. I… (διαβάστε περισσότερα)

When I pushed the right button of the mouse to choose the shortcut of "copy link", its shortcut changed from"A" to "L". I do not know why and when this change happened. It was "A" 3 hours ago.

As I use the left hand to push the keyboard and the right hand to move the mouse, it is very inconvenient. I appreciate it if you tell me how to change the setting.

Ερώτηση από htrgst 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από nathan41 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Reader View v 87 - v. 88, contains many photos, often duplicated...

The former versions of Reader View looked pretty much like normal documents - without all the superfluous clutter that an original webpage article might contain. So, it … (διαβάστε περισσότερα)

The former versions of Reader View looked pretty much like normal documents - without all the superfluous clutter that an original webpage article might contain. So, it could easily be printed OR copy/pasted into a new Word document, and then printed. However, in the new Reader View (v. 87 - 88), most of the photographs are retained. In fact, they are often duplicated, i.e., instead of having one head shot of the subject of an article, there will be TWO identical ones - along with many of the other original photos (also duplicated). So, we now have a Reader View that contains twice the number of photos than the original webpage article did!!

The consequence? I have to "copy" blocks of text; paste them into a document; return to the webpage; dodge the photo(s); and go to the text for another copy/paste cycle. Spin, Repeat, etc. This is SO tedious, especially when the previous Reader View retained, at most, only one photo at the beginning, followed by nothing else but text. This allowed for fast and easy printing or saving. Alas, this is no longer possible (and I have expanded/modified Print Preview as much as possible and followed every other "temporary" tweak suggested in the Support Community!)

Lastly, on v. 88, I still cannot see the former "Simplify Page" (which, if memory serves, did not do as thorough a job of minimizing a webpage.) For what it's worth, is there any way the previous version of Reader View can be resurrected, preferably with NO photos, on a permanent basis?? Thanks very much.

Ερώτηση από txmorrison 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Paged wont load

I updated to the current version, and ever since then, The Weather Channel website will not load and every time goes to OOPS! Cannot Find Page. Every single time, but in … (διαβάστε περισσότερα)

I updated to the current version, and ever since then, The Weather Channel website will not load and every time goes to OOPS! Cannot Find Page. Every single time, but in other browsers it loads just fine. Any thoughts?

Ερώτηση από hndorsett 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

tinymce plugin source code was not editable only in firefox

Tiymce was an html code editor its having some plugins like font, color,code and etc if user clicks on code plugin it will open a model with the html source code which u… (διαβάστε περισσότερα)

Tiymce was an html code editor

its having some plugins like font, color,code and etc

if user clicks on code plugin it will open a model with the html source code which user as created

that source code is editabe and working in other browsers

but in firefox its not editable

Ερώτηση από thynkblynktest 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν