Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Every time I open a new window the error console opens in the bottom half of the window. How do I turn it off?

The Error Console that opens with every new window is the one that was used in older versions of Firefox not the newer Web Console or Browser Console. Also, "devtools.err… (διαβάστε περισσότερα)

The Error Console that opens with every new window is the one that was used in older versions of Firefox not the newer Web Console or Browser Console. Also, "devtools.errorconsole.enabled" is set to "false"

Ερώτηση από WillieB 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I cannot access the mymedicare website (same prob with Explore). Suggestions?

I simply get a standard message that says the website is either down, etc. From other posts regarding IE, it seemed that there were security issues, but they fix Microso… (διαβάστε περισσότερα)

I simply get a standard message that says the website is either down, etc. From other posts regarding IE, it seemed that there were security issues, but they fix Microsoft suggests doesn't worked so I turned to Firefox again, and have the exact same problem. Working on Windows7. Thanks.

Ερώτηση από sharongould 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

english - english dictionary doesn't work

I have Firefox 32 and Windows 7. My add-ons manager says that English - English Dictionary 1.5 is installed, but it isn't working. There's no "ABC" icon and clicking a wo… (διαβάστε περισσότερα)

I have Firefox 32 and Windows 7. My add-ons manager says that English - English Dictionary 1.5 is installed, but it isn't working. There's no "ABC" icon and clicking a word does nothing. What am I doing wrong?

Ερώτηση από vlyons 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Gautam krishna R 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

High CPU & Memory issues (/questions/1003966 &see998289)

Win 7, 64 Bit, Firefox 32.0.3, latest Flash version 15.0.0.167 when playing flash videos (e.g. from vimeo.com) after some minutes I can see a CPU consumption of 100 %; Ta… (διαβάστε περισσότερα)

Win 7, 64 Bit, Firefox 32.0.3, latest Flash version 15.0.0.167 when playing flash videos (e.g. from vimeo.com) after some minutes I can see a CPU consumption of 100 %; Taskmanager displays the firefox process as being responsible for the CPU consumption

activated add on's: flash plugin and add blocker

Ερώτηση από robbi64 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από CoryMH 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

my game on zyanga crashes when I try to visit my neighbors farm.It use to not do this.Since it updated.Is there away to fix this … (διαβάστε περισσότερα)

my game on zyanga crashes when I try to visit my neighbors farm.It use to not do this.Since it updated.Is there away to fix this

Ερώτηση από candy6 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

unable to attach file in gmail but successfully ataching them in other browsers

all of a sudden i m not able to upload anything via firefoz rather it be gmail attachment or dropbox or 4shared or sendpace but i can do it via other browsers and no i do… (διαβάστε περισσότερα)

all of a sudden i m not able to upload anything via firefoz rather it be gmail attachment or dropbox or 4shared or sendpace but i can do it via other browsers and no i dont face these issues while downloading

Ερώτηση από haris.ahmad 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My bookmarks and passwords are not syncing on my new device.

I formatted and Installed windows 8 again on my laptop. Logged into the new firefox sync account. My cookies, browsing history and preferences were synced. But my bookmar… (διαβάστε περισσότερα)

I formatted and Installed windows 8 again on my laptop. Logged into the new firefox sync account. My cookies, browsing history and preferences were synced. But my bookmarks, passwords and addons are not able to sync.

Ερώτηση από Jackup 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από guigs 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox is crashing while i am importing anything on GMail and when saving any file in pdf. I have mac OS.

Hello Support, The Firefox gets crashed whenever i am trying to add an attachment in Gmail and whenever saving some thing in pdf through print option. Please help in it. … (διαβάστε περισσότερα)

Hello Support, The Firefox gets crashed whenever i am trying to add an attachment in Gmail and whenever saving some thing in pdf through print option. Please help in it.

Ερώτηση από amitsharma3 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από guigs 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Websites are rendering at 665px wide on a 1024x768 resolution

I was looking into a complaint about site rendering at 1024x768 screen resolution and upon inspecting the web page with the window maximized and zoom set to 100%, the HTM… (διαβάστε περισσότερα)

I was looking into a complaint about site rendering at 1024x768 screen resolution and upon inspecting the web page with the window maximized and zoom set to 100%, the HTML and BODY tags are showing to only be 665px wide. They should be rendering closer to 1000 pixels. I have confirmed that nothing is checked off in the Compatibility tab, per this article: https://support.mozilla.org/en-US/kb/Screen%20resolution%20changes%20when%20starting%20Firefox

I replicated on Windows 7 using Firefox 32.0.3.

Ερώτηση από christinecap 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When I print from firefox it defaults to "Photo paper" and "Best" quality. How can I changet the default settings?

When I print from firefox it defaults to "Photo paper" and "Best" quality. How can I changet the default settings?

Ερώτηση από user700 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από guigs 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

All my downloads are failing.

All of my downloads are suddenly failing. I used Safari and the files I needed did download. I have tried all the suggestions under the "Download Failure" questions and… (διαβάστε περισσότερα)

All of my downloads are suddenly failing. I used Safari and the files I needed did download. I have tried all the suggestions under the "Download Failure" questions and it does not work. I attempted to do this

Filter the list by typing in the search bar at the top. Type in scanWhenDone. You should now find the browser.download.manager.scanWhenDone preference.

But I was unable to find that preference when I searched. Any other suggestions?

Ερώτηση από rpando 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από justdave 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Some websites don't display comments

Some websites suddenly stopped displaying comments while others are fine. It seems to be the last update I installed (to 32.0.3). Also, I'm still on Windows XP (can't aff… (διαβάστε περισσότερα)

Some websites suddenly stopped displaying comments while others are fine. It seems to be the last update I installed (to 32.0.3). Also, I'm still on Windows XP (can't afford a new computer right now). Any suggestions?

I tried clearing the cache and starting Firefox in safe mode with all plugins disabled -- no change. One example is CNN.com. (I know they've disabled commenting on many articles, but even the ones that do list a comment total don't display them.) Another is ew.com. They were both fine until yesterday afternoon (9/25/14) when I installed an update. I can still see comments on both sites in a Chrome browser, so it's definitely Firefox.

Ερώτηση από bets18 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I cannot login to gmail

Starting Thursday, September 26, I cannot login to gmail. I stay logged into gmail continuously, rarely logging out. Starting yesterday, I noticed that my email was not u… (διαβάστε περισσότερα)

Starting Thursday, September 26, I cannot login to gmail. I stay logged into gmail continuously, rarely logging out. Starting yesterday, I noticed that my email was not up when I clicked on the Firefox tab that should have had my gmail account opened. Instead, I was at the login screen. I logged on and once the screen is populated, showing my in-box and the initial tabs and emails, before I can click on anything, the screen automatically reverts to the login screen. No error or message is ever given.

I started by trying all the typical restart browser, clear browser history & cache type fixes. Nothing worked. Today I am still unable to login to my gmail from my desktop computer. I can access email from my tablet or my phone with no problems but gmail from my computer is dead in the water. I rebooted. No change. I logged off of my Windows profile and logged into my wife's. I can login to gmail just fine from her profile using Firefox. When I'm logged into my profile I cannot. I can login using any other browser you can think of. I tried a default reset. No luck. I completely uninstalled and reinstalled Firefox. No dice. This definitely seems like a Firefox issue, but limited only to my profile. What gives?

Has anyone else experienced this issue or have does anyone have any ideas?

Thanks.

- Byron Followell

Ερώτηση από bfollowell 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How to allow Fullscreen mode after accidentally blocking it

when i clicked a video to go on fullscreen and the notification came up to allow or not, I clicked on the 'do not show me again' box and then accidentally clicked on 'not… (διαβάστε περισσότερα)

when i clicked a video to go on fullscreen and the notification came up to allow or not, I clicked on the 'do not show me again' box and then accidentally clicked on 'not allow' and so now I have no idea how to fix it to allow the videos go in fullscreen.

Ερώτηση από EmmaRae 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Every time I try to download an item on Firefox, it says "download failed".

...then it downloads that item into my Downloads folder, but it contains 0 bytes and when I open it up it comes out as a blank file.

Ερώτηση από stu.on.strings 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Every link I click. It opens in a new window. Just started randomly Tonight when I woke up my computer.

So as above. I assume there there is a box to click that turns off "open link in new tab". But I can't find it.

Ερώτηση από mbc230kfx400 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν