Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Mouse wheel doesn't scroll (Working on Thin Clients and WS2012)

Hello, I have two virtual servers with WS2012 R2, one with Mozilla Firefox 32.0.3 and other with Mozilla Firefox ESR 31. Both of them are accesed through Thin Clients Del… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

I have two virtual servers with WS2012 R2, one with Mozilla Firefox 32.0.3 and other with Mozilla Firefox ESR 31. Both of them are accesed through Thin Clients Dell Wyse T10 (Keyboard and Mouse Wyse).

We are having an issue with both versions. Ocassionally, the mouse wheel doesn't scroll the pages (the scroll bar is visible; we don't set any mouse wheel options and we don't have any add on that affect those settings). The scrolling works outside firefox, and the problem is solved closing and open Mozilla Firefox. We work with some add-ons(but the related below in different profiles), but we've never had this problem working on desktops (with none of the profiles).

I've seen problems with MAC-OS, and also related with an specific brands of Mice. Any idea about the cause of this problem? Any problem working on RD sessions and firefox? Drivers? How can I fix this?

Thanks in advance

Ερώτηση από bskducon 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes on startup. Both 31.1.1ESR and 32.0

Firefox was first installed by another administrator. But wasn't working. I didn't remove it, just installed another version. After that, it crashes every time I'm trying… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox was first installed by another administrator. But wasn't working. I didn't remove it, just installed another version. After that, it crashes every time I'm trying to start it.

What I did: 1. Uninstalled Firefox using standard Windows via Programs & Components in Control Panel 2. Removed Firefox Profile 3. Removed Registry settings associated with Firefox

Another details of my set-up:

1. McAfee antivirus is disabled 2. SRP is disabled

The latest crash ID is: bp-7b3a2e15-52b5-4407-874d-0b8122141014

Nothing unusual in Events Viewer.

Platform: Win 7 Pro 32bit. Thanks

Ερώτηση από domus 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

We are getting numerous reports from our users that ESR 31.2 is crashing on launch, safe mode does not work either. Here is a crash report: AdapterDeviceID: 0x0102 Adapt… (διαβάστε περισσότερα)

We are getting numerous reports from our users that ESR 31.2 is crashing on launch, safe mode does not work either. Here is a crash report:

AdapterDeviceID: 0x0102 AdapterVendorID: 0x8086 AvailablePageFile: 13372104704 AvailablePhysicalMemory: 5128089600 AvailableVirtualMemory: 4100419584 BIOS_Manufacturer: Dell Inc. BlockedDllList: BreakpadReserveAddress: 86179840 BreakpadReserveSize: 41943040 BuildID: 20141011074935 CrashTime: 1413466625 FramePoisonBase: 00000000f0de0000 FramePoisonSize: 65536 InstallTime: 1413460028 IsGarbageCollecting: 1 Notes: AdapterVendorID: 0x8086, AdapterDeviceID: 0x0102, AdapterSubsysID: 047e1028, AdapterDriverVersion: 8.15.10.2418

ProductID: {ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384} ProductName: Firefox ReleaseChannel: esr SecondsSinceLastCrash: 86 StartupTime: 1413466624 SystemMemoryUsePercentage: 39 Throttleable: 1 TotalPageFile: 16928415744 TotalPhysicalMemory: 8465170432 TotalVirtualMemory: 4294836224 URL: Vendor: Mozilla Version: 31.2.0 Winsock_LSP: MSAFD Tcpip [TCP/IP] : 2 : 1 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

MSAFD Tcpip [UDP/IP] : 2 : 2 : 
MSAFD Tcpip [RAW/IP] : 2 : 3 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD Tcpip [TCP/IPv6] : 2 : 1 : 
MSAFD Tcpip [UDP/IPv6] : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD Tcpip [RAW/IPv6] : 2 : 3 : 
RSVP TCPv6 Service Provider : 2 : 1 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
RSVP TCP Service Provider : 2 : 1 : 
RSVP UDPv6 Service Provider : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
RSVP UDP Service Provider : 2 : 2 : 

useragent_locale: en-US

This report also contains technical information about the state of the application when it crashed.

Ερώτηση από klassey 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

What will I lose if I upgrade from Firefox ESR 24.6.00 to Firefox 33.0.3 (currently using Windows 8.1)?

I used Firefox ESR 24.6.00 before upgrading from Windows XP to Windows 8.1 this summer. It has, and still does, work perfectly...with the exception that Firefox has star… (διαβάστε περισσότερα)

I used Firefox ESR 24.6.00 before upgrading from Windows XP to Windows 8.1 this summer. It has, and still does, work perfectly...with the exception that Firefox has started nagging me to upgrade.

I stopped upgrading when the Firefox upgrade (latest and greatest at the time) had problems with XP.

Current Add-ons:

  Adblock Plus 2.6.5
  BetterPrivacy 1.68
  Disconnect 3.14.0
  Download YouTube Videos as MP4 1.7.29
  Find Toolbar Tweaks 3.0.0
  Flashblock 1.5.1776
  Garmin Communicator 4.2.0.00Locationbar 1.0.6-WDRoboForm Toolbar for Firefox 7.9.10.1

Would love to be able to use again:

  Add to Search Bar (incompatible with Firefox 24.6.0)
  avast! Online Security 9.0.2021.112 (has a conflict with Firefox)
  Walnut for Firefox 2.0.29

Ερώτηση από AIVAS 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Video Format or MIME Type error - only when started from script /crontab

Hello. I have searched and tried to solve this for days now and I simply can't figure it out. Firefox version: Mozilla Firefox 31.5.3 ESR Firefox plays a presentation wit… (διαβάστε περισσότερα)

Hello. I have searched and tried to solve this for days now and I simply can't figure it out.

Firefox version: Mozilla Firefox 31.5.3 ESR Firefox plays a presentation with MP4 video.

At first we got this error generally when we tried to play MP4: Video Format or MIME Type is not supported Adding: "AddType video/mp4 .mp4" to the .htaccess file on the server solved that. After this we have been able to play mp4 inside Firefox without any issues. We can even start Firefox from within a script as long as we run this script from the command line or Desktop menu as the standard user.

However running the exact same script using crontab for the standard user, again results in the "Video Format or MIME Type is not supported" error. Export display is set and Firefox does open as it should. Youtube videos and everything else in the presentation is working. We simply just can't play MP4 video content. Just as if the .htaccess information is ignored or what ever else could be the cause.

Anyone who can explain what the differences between opening Firefox from users crontab and users Terminal console could be in terms of playing MP4 video?

Any help is much appreciated. Thanks.

Kind Regards, Kevin

Ερώτηση από KevinGade 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από guigs 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

I'm getting a series of crashes of Firefox (I have the latest version) ever since I mistakenly "upgraded" to Windows 10. Windows 8.1 was working absolutely fine, what wa… (διαβάστε περισσότερα)

I'm getting a series of crashes of Firefox (I have the latest version) ever since I mistakenly "upgraded" to Windows 10. Windows 8.1 was working absolutely fine, what was I thinking??? Anyway, I'm getting crashes and then Firefox offers to restore where I was but then cannot do so. I followed the instructions on getting the Report ID

bp-e3a6676d-d2c3-436b-985b-534b52150819

Ερώτηση από Hanoch 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Has anyone had a case where they had to rollback a Firefox Esr release?

Has anyone had a case where they had to rollback a Firefox Esr release? Just trying to see if this is a common situation with ESR Releases as I'm looking to move our busi… (διαβάστε περισσότερα)

Has anyone had a case where they had to rollback a Firefox Esr release? Just trying to see if this is a common situation with ESR Releases as I'm looking to move our business onto the ESR Channel.

Ερώτηση από Firefoxa 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Newest ESR Version of Firefox is detected as outdated

I have the most recent ESR Version installed (atm 45.2.0) When using Google-Mail it tells me I'm using a not supported Browser version. Even the Firefox own site (https:/… (διαβάστε περισσότερα)

I have the most recent ESR Version installed (atm 45.2.0) When using Google-Mail it tells me I'm using a not supported Browser version. Even the Firefox own site (https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/) tells me my Firefox version is outdated ( Looks like you’re using an older version of Firefox). Is there a reason for this behavior or is this a bug?

Ερώτηση από Morno 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από James 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Hello, i'm experiencing crashes every day when i'm trying to see specific web pages. My latest crash report is https://crash-stats.mozilla.com/report/index/e9b3b28d-a4bb… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, i'm experiencing crashes every day when i'm trying to see specific web pages. My latest crash report is

https://crash-stats.mozilla.com/report/index/e9b3b28d-a4bb-4807-9adc-56e382160614

I have made an update to the latest firefox version and to the plug-in of java. Thanks

Ερώτηση από f_barou 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to change update settings

My Firefox install seems to be stuck on "Never check for updates (not recommended: security risk)" changing the setting to "Automatically install updates (recommended: im… (διαβάστε περισσότερα)

My Firefox install seems to be stuck on "Never check for updates (not recommended: security risk)" changing the setting to "Automatically install updates (recommended: improved security)" does not persist after closing and re-opening the browser.

Ερώτηση από lazybones 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My Firefox doesnt show Download History anymore, but still there.

I dont know why, but this day my firefox doesnt show the history download, I didnt delete them. I downloaded FirefoxDownloadsView, and this show the list of my downloads,… (διαβάστε περισσότερα)

I dont know why, but this day my firefox doesnt show the history download, I didnt delete them.

I downloaded FirefoxDownloadsView, and this show the list of my downloads, but firefox doesnt do it. What can I do?

My Firefox is 45.3.0 ESR

Ερώτηση από Gaudy 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why do the URL in FireFox changes, when you hit a NON secure site ?

Have recently discovered that when using FireFox (version 45 (ESR channel)) and also the latest version (48), that in the URL, some "black" dots are appearing (see upload… (διαβάστε περισσότερα)

Have recently discovered that when using FireFox (version 45 (ESR channel)) and also the latest version (48), that in the URL, some "black" dots are appearing (see uploaded PNG file). Where do they come from...? Is it related to Firefox or is it the Graphics Driver on the PC that are causing the problem ?

Ερώτηση από Jan Larsen 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 45 ESR repeatedly crashes

I'm stuck on an older version of MAC OSX. Not my choice. 10.6.6 I had not upgraded Firefox for some time (version thirty-something), but recently checked the "automatic u… (διαβάστε περισσότερα)

I'm stuck on an older version of MAC OSX. Not my choice. 10.6.6

I had not upgraded Firefox for some time (version thirty-something), but recently checked the "automatic update" box. I suddenly found myself updated to FF 49 even though that isn't supported on my version. It crashed constantly. After some research I downgraded to 45 ESR, now 45.5.1, but I'm still having multiple crashes daily. 8 so far this AM. Firefox has become absolutely unusable for us.

How do I downgrade further to a stable version?

Regardless of versions, FF seams to "leak" on OSX, and after opening and closing enough windows I have to exit and restart in order to free up memory or performance grinds to a halt.Even that is more frequent under 45 than it was before.

Ερώτηση από Bob 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Crash ID: bp-4e520b31-8a13-49bd-9a31-edff42170120 Several clients have had this issue when starting Firefox.The only that thing has changed is that Beyond Trust was inst… (διαβάστε περισσότερα)

Crash ID: bp-4e520b31-8a13-49bd-9a31-edff42170120


Several clients have had this issue when starting Firefox.The only that thing has changed is that Beyond Trust was installed several months ago on our computers.

Ερώτηση από gamboao 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Andrew 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

https://crash-stats.mozilla.com/report/index/7b842efe-46f4-47a2-b01c-fed650170516 … (διαβάστε περισσότερα)

Ερώτηση από Benglebright 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 έτη πριν