Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Print preview too small with newest few months releases of FF

Somewhere around FF 86, the print preview was broken so one only gets a tiny, unreadable print preview. For a while, print.tab_modal.enabled = classic experience (false… (διαβάστε περισσότερα)

Somewhere around FF 86, the print preview was broken so one only gets a tiny, unreadable print preview. For a while, print.tab_modal.enabled = classic experience (false) worked. Sometime in the last few months, that was taken away and no longer works. How now do we get a print preview big enough to see and make our choices about things like scale?

I note that I run Windows 8.1 (up-to-date), Radeon HD graphics, 1280 x 1024 monitor.

Ερώτηση από Ellis Eff 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 2 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Add Ons

Well, I don't know what changed! My antivir tells me that I got a tracking cookie but they want money to delete it. So I searched and found an add on called "NoScript" wh… (διαβάστε περισσότερα)

Well, I don't know what changed! My antivir tells me that I got a tracking cookie but they want money to delete it. So I searched and found an add on called "NoScript" who could maybe do the job for me.

But my problem is: I am (always) online with Firefox. If I want to download/install ANY add on, the site always tells me "Only in Firefox - Download and install now". As I am online with the newest version (79.0) , I absolutely don't understand this message. Okay, so I gave it a chance, hit the button and "installed" what's allready on my computer. But after that there is no change! If I want the add on, I still get the same message: "Only in Firefox - Download and install now"

What can you do for me or is there (really?) anything I have to change to be able to install AddOns again?


Nun, ich weiß nicht, was sich geändert hat! Mein Antivirus sagt mir, ich hätte einen Tracking Cookie, aber die wollen Geld für die Löschung. Also have ich gesucht und ein AddOn namens "NoScript" gefunden, das diesen Job möglicherweise erledigen kann.

Doch habe ich ein Problem: Ich bin (immer) mit Firefox online. Und wenn ich IRGENDEIN AddOn herunterladen/installieren will, erklärt mir die Seite stets "Nur mit Firefox - Laden Sie Firefox jetzt herunter". Da ich immer mit der neuesten Version (79.0) online bin, kann ich diese Nachricht nicht absolut nicht verstehen. Okay, also versuchte ich es einmal, klickte den Button und "installierte", was bereits auf meinem Computer ist. Doch danach hat sich nichts geändert! Wenn ich das AddOn will, bekomme ich nach wie vor die selbe Nachricht: "Nur mit Firefox - Laden Sie Firefox jetzt herunter"

Was könnt Ihr für mich tun oder gibt es da (tatsächlich?) etwas, das ich ändern muß, um wieder AddOns installieren zu können?

Ερώτηση από magmadrag 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox only restored about half of my restored session

I had 3 windows with lots of tabs open and firefox only restored half of them. It's taking me a lot of time to go through history and finding the ones I lost and restorin… (διαβάστε περισσότερα)

I had 3 windows with lots of tabs open and firefox only restored half of them. It's taking me a lot of time to go through history and finding the ones I lost and restoring them. I closed all firefox windows on exiting, verifying for each one to close the tabs, and yet this still happened when I restarted. I noticed afterwards that under options, under general, restore session was unclicked?? I have no recollection of doing that or any reason I would. I also saw that the sub box to warn me when closing tabs was also unclicked. Again, I would never unclick it and have no recollection or reason to have been fiddling with all that.

The only other thing is when first rebooting as I was going to history to restore sessions a Norton tab (I have Norton 360) popped up. I restored history and half of my stuff was gone. Does anyone have any idea of what's going on here?

Ερώτηση από pccigno1 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Help on Error 400

When I try to get into my school's faculty website, I get this error (that just started today): "HTTP Error 400. The size of the request headers is too long." Is there a … (διαβάστε περισσότερα)

When I try to get into my school's faculty website, I get this error (that just started today): "HTTP Error 400. The size of the request headers is too long." Is there a way to fix this?

Ερώτηση από bstevenson1 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Wire web app not working after update to firefox 80

This site https://app.wire.com/auth/ is not working properly after update to firefox 80. I see login screen, press arrow to login then server sync starts and stops after … (διαβάστε περισσότερα)

This site https://app.wire.com/auth/ is not working properly after update to firefox 80. I see login screen, press arrow to login then server sync starts and stops after a second and I am back at login screen. Worked fine in firefox 79 this morning.

Ερώτηση από Piterk 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

version 80.00 64 bit

Hi, I recently upgraded may Firefox for this version. And suddenly Agile Crm does not work any more, while with Chrome is ok. I can enter into my profile, but non of the … (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I recently upgraded may Firefox for this version. And suddenly Agile Crm does not work any more, while with Chrome is ok. I can enter into my profile, but non of the menu can retrieve my datas. Can anyone help me? thksk in advance best rgds george

Ερώτηση από kornis.gyorgy 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do you clear saved file locations?

Hello, How does one clear remembered saved file locations. For example I saved a bunch of files to a directory called Nature. Later on I want to save some space images … (διαβάστε περισσότερα)

Hello, How does one clear remembered saved file locations. For example I saved a bunch of files to a directory called Nature. Later on I want to save some space images but when I click to save the image, it automatically goes to Nature. How do I clear it so it will ask me where to save the files to?

Thank you!

Ερώτηση από lordkor 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox running in the background every time I start up my PC

Every time I start up my PC I can find a firefox.exe process in the task manager that uses 40-50% of CPU and I have to terminate the process manually every time. Firefox … (διαβάστε περισσότερα)

Every time I start up my PC I can find a firefox.exe process in the task manager that uses 40-50% of CPU and I have to terminate the process manually every time. Firefox is not enabled in my startup so I don't know what causes that process to show up and use that much of my CPU (note: an opened firefox browser with multiple tabs only uses around 5% of CPU just for reference)

Ερώτηση από kemal.kuduz 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Quitting Firefox, and saving tabs to Library

Hi, can anyone help me out with two questions? 1. When I exit Firefox, a message always comes up saying that Firefox has crashed when all I've done is quit. 2. If I have … (διαβάστε περισσότερα)

Hi, can anyone help me out with two questions? 1. When I exit Firefox, a message always comes up saying that Firefox has crashed when all I've done is quit. 2. If I have Firefox open for more than a few hours, it won't let me save open tabs to my library until I quit and restart. Thanks for any advice.

Ερώτηση από ibarralt 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Uninstall question

Hi! This may sound silly, but I don't know if the programs need each other to operate correctly, like a build-on situation. I was uninstalling programs today and see tha… (διαβάστε περισσότερα)

Hi! This may sound silly, but I don't know if the programs need each other to operate correctly, like a build-on situation.

I was uninstalling programs today and see that I have, Mozilla Firefox 71, Mozilla Firefox 78.0.2, and Mozilla Firefox 80.0.1.

I'm good to uninstall the 71 and 78 right? Not sure why Mozilla didn't do it automatically when it updated; which adds to my hesitation to do it without asking.

Thanks!

Ερώτηση από JakeTraver77 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Google intrudes univited into my bookmarked links

I've recently noticed that Google is intercepting my old bookmarks and displays some stupid screen trying to get to do something. I don't ever use Google search but I do … (διαβάστε περισσότερα)

I've recently noticed that Google is intercepting my old bookmarks and displays some stupid screen trying to get to do something. I don't ever use Google search but I do have Google Translate as a plugin on Firefox. What's the problem here?

Ερώτηση από MAN2015 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot upload files to Gmail

Well, that's the issue. I returned to Firefox, but discovered the issue. When I try to upload a file as attachment to a message in Gmail, it gets stuck at the zero positi… (διαβάστε περισσότερα)

Well, that's the issue. I returned to Firefox, but discovered the issue. When I try to upload a file as attachment to a message in Gmail, it gets stuck at the zero position. Other browsers (namely, Chrome and Brave) do it with no problem.

Ερώτηση από niper.koperigi 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

secure conection failed

Secure Connection Failed An error occurred during a connection to www.google.com. Peer’s certificate has an invalid signature. Error code: SEC_ERROR_BAD_SIGNATURE The … (διαβάστε περισσότερα)

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to www.google.com. Peer’s certificate has an invalid signature.

Error code: SEC_ERROR_BAD_SIGNATURE

  The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
  Please contact the website owners to inform them of this problem.

Ερώτηση από sanjayeswarn 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Missing email contact list

After I updated Firefox to 80.0.1 (64-bit) on my Win. 8.1 laptop, I can no longer access my ATT Yahoo Mail contacts list. The list is empty. The same thing happened on… (διαβάστε περισσότερα)

After I updated Firefox to 80.0.1 (64-bit) on my Win. 8.1 laptop, I can no longer access my ATT Yahoo Mail contacts list. The list is empty. The same thing happened on my Win. 10 desktop machine. My old Win. 7 machine, running the previous version of Firefox, is working fine. I can also access my ATT Yahoo Mail contacts on my cell phone Firefox app as well as my tablet. Please help.

Ερώτηση από step46hen2 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

After a recent FireFox update, I am now having a problem downloading Outlook.com webmail attachments.

After a recent FireFox update, I am now having a problem downloading Outlook.com webmail attachments. The download process appears to initiate, but when asked via popup … (διαβάστε περισσότερα)

After a recent FireFox update, I am now having a problem downloading Outlook.com webmail attachments. The download process appears to initiate, but when asked via popup "What should FireFox do with this file", the "OK" button remains 'grayed out' regardless as to whether the "Open . . " or "Save . . " option is selected. BTW: Using FF v79.0 w/ Win 8.1 and not having same issue using either Chrome or IE and issue does not appear to be file-type specific. Assistance would be MUCH appreciated as FF is my preferred browser.

Ερώτηση από BobB 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Backup settings/bookmarks/history/passwords etc

Hi I would like to move mozilla to another hard drive. Reason: After startup my disk works at 100% and it takes some time to start up Firefox which I pretty much always … (διαβάστε περισσότερα)

Hi I would like to move mozilla to another hard drive. Reason: After startup my disk works at 100% and it takes some time to start up Firefox which I pretty much always want to do first.

I would really like to save everything as it is.

Bookmarks Bookmarks on the "taskbar" (under browser field). new tab pinned sites history passwords settings

Ερώτηση από hwoarangwins2 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν