Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

4 more crashes today after 2 yesterday. will send the error messages upon request. I have reported this before. I thought it might have gotten better as only two crashes… (διαβάστε περισσότερα)

4 more crashes today after 2 yesterday. will send the error messages upon request. I have reported this before. I thought it might have gotten better as only two crashes yesterday but today after around four got bonkers again. Please help me / Could it be I have an avast blocker for ads and such running. Could this be the problem? Got rid of a full time running Malwarebytes and updated as much as I could except for motherboard drivers which I can not do. Might just have to jump shop as this interferes with doing my Amazon Mturk work. Might have to join the evil empire and go to chrome of all else fails and really do not want to. Any further advice might help. This all started with the new updates about 8 or 9 days ago.

Ερώτηση από newtogold 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Installed languages do not show up in right-click menu for spell checking

Installed these via the "Languages --> Add dictionaries..." menu entry in the context menu but, as I said, they are not being listed for selection. The *do* show up in… (διαβάστε περισσότερα)

Installed these via the "Languages --> Add dictionaries..." menu entry in the context menu but, as I said, they are not being listed for selection. The *do* show up in the "Languages" section of the add-ons manager.

Ερώτηση από denatured 2 έτη πριν

Απάντηση από James 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I stop Firefox from spamming volume manager controls?

After opening and closing Firefox a few times, it spams volume manager instances. I've tried updating the browser, uninstalling it and reinstalling it however nothing see… (διαβάστε περισσότερα)

After opening and closing Firefox a few times, it spams volume manager instances. I've tried updating the browser, uninstalling it and reinstalling it however nothing seems to fix it. Below is a screenshot which helps to describe the issue I'm having.

I'm aware Firefox uses multiple processes but I think having this many volume manager controls seems like it's either a bug or un-neccessary.

Thanks in advance for reading this far.

Ερώτηση από Hydrogen6246 2 έτη πριν

Απάντηση από TyDraniu 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Why is Browser and Download History connected? I can't clear my Browswer History w/o Clearing My Download History??? When did this happen?

I want to delete my Browser History WITHOUT deleting my Download History, which we use to be able to do.

Ερώτηση από EricThomasTN 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

unable establish a connection with following cipher suit "<Attr name="Ciphers" type="nstr" value="DHE:ECDHE:!SSLv3:TLSv1.2:!ADH:!aNULL:!AES128"/>"

duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1213709 - locking unable establish a connection with a server with following cipher suite "<Attr name="Ciphers… (διαβάστε περισσότερα)

duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1213709 - locking

unable establish a connection with a server with following cipher suite "<Attr name="Ciphers" type="nstr" value="DHE:ECDHE:!SSLv3:TLSv1.2:!ADH:!aNULL:!AES128"/>"

Tested server suite: All combination of DHE: ECDHE without SSL Tested browsers (successful): edge, Chrome

Firefox error: Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to 10.57.108.132:10443. Cannot communicate securely with peer: no common encryption algorithm(s). Error code: SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP

  The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
  Please contact the website owners to inform them of this problem.

Learn more…

Report errors like this to help Mozilla identify and block malicious sites


Type of connection: HTTPS

Ερώτηση από anurajsreenivasan 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

On the Asus site I can't see the lists of drivers with FF 59.0.2

I have gone to the Asus Canada site and Asus US site. On selecting a motherboard and choosing my OS I can't see the list of drivers. I'm running FireFox 59.0.2 on Windo… (διαβάστε περισσότερα)

I have gone to the Asus Canada site and Asus US site. On selecting a motherboard and choosing my OS I can't see the list of drivers. I'm running FireFox 59.0.2 on Window 10 64 bit version 1709. I have disabled and uninstalled all addons and extensions to no avail.

I have also uninstalled Firefox, rebooted and reinstalled it with no change,

Ερώτηση από Quantos 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

how do I back up my files onto a flash drive

Locking this thread.Please continue here: [/questions/1221446] How do I back up my files onto A FLASH DRIVE … (διαβάστε περισσότερα)

Locking this thread.
Please continue here: [/questions/1221446]
How do I back up my files onto A FLASH DRIVE

Ερώτηση από dyaskell 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από WestEnd 2 έτη πριν