Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

close tab warning option

When i have multiple tabs open and i close the browser i get the quit warning just like i want, but can i somehow disable the "Warn me when I attempt to close multiple ta… (διαβάστε περισσότερα)

When i have multiple tabs open and i close the browser i get the quit warning just like i want, but can i somehow disable the "Warn me when I attempt to close multiple tabs" option that is in the warning but still keep the warning appearing. I always accidentally click on it when i am trying to close the browser and then i have to restart the browser just to turn the option on again.

Ερώτηση από IMMODIUZ 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

how to fix Captcha on version 59

After updating to v59, Google captcha no longer displays on the page. An example of the code not displaying is below: <script src='https://www.google.com/recaptcha/a… (διαβάστε περισσότερα)

After updating to v59, Google captcha no longer displays on the page. An example of the code not displaying is below:

<script src='https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=explicit' async defer></script>

Any suggestions on how to resolve this?

Thanks!

Ερώτηση από TechieJim 2 έτη πριν

Απάντηση από TechieJim 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

4 more crashes today after 2 yesterday. will send the error messages upon request. I have reported this before. I thought it might have gotten better as only two crashes… (διαβάστε περισσότερα)

4 more crashes today after 2 yesterday. will send the error messages upon request. I have reported this before. I thought it might have gotten better as only two crashes yesterday but today after around four got bonkers again. Please help me / Could it be I have an avast blocker for ads and such running. Could this be the problem? Got rid of a full time running Malwarebytes and updated as much as I could except for motherboard drivers which I can not do. Might just have to jump shop as this interferes with doing my Amazon Mturk work. Might have to join the evil empire and go to chrome of all else fails and really do not want to. Any further advice might help. This all started with the new updates about 8 or 9 days ago.

Ερώτηση από newtogold 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

the browser slowly loads pages

the browser slowly loads pages or can not fully open them at all. It's about the type https://system.erecruiter.pl/ and I do not know how to deal with it. I did a firefox… (διαβάστε περισσότερα)

the browser slowly loads pages or can not fully open them at all. It's about the type https://system.erecruiter.pl/ and I do not know how to deal with it. I did a firefox refresh and it did not help. While the site works perfectly on the explorer, but I would like to use without problems with firefox, because I like this browser. Please help.

Ερώτηση από MonikaDudek 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Happy112 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Retrieve old bookmarks from Firefox Sync, how?

I synced my profile, and I retrieved my bookmarks, but I opened my Firefox profile with another version of Firefox, and it erased my bookmarks, and now I can't retrieve m… (διαβάστε περισσότερα)

I synced my profile, and I retrieved my bookmarks, but I opened my Firefox profile with another version of Firefox, and it erased my bookmarks, and now I can't retrieve my bookmarks from my synced account.

Is there a way for me to get my bookmarks please? Surely it has to be in the database somewhere.

Ερώτηση από ihaveaaquestion 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Installed languages do not show up in right-click menu for spell checking

Installed these via the "Languages --> Add dictionaries..." menu entry in the context menu but, as I said, they are not being listed for selection. The *do* show up in… (διαβάστε περισσότερα)

Installed these via the "Languages --> Add dictionaries..." menu entry in the context menu but, as I said, they are not being listed for selection. The *do* show up in the "Languages" section of the add-ons manager.

Ερώτηση από denatured 2 έτη πριν

Απάντηση από James 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot play SiriusXM radio on Firefox; have latest version of FF and Adobe Flash player

Microsoft IE plays Sirius XM just fine; I switched to Firefox as default browser and updated to latest version of Adobe Firefox that says its for 64 bit Firefox. No dice.… (διαβάστε περισσότερα)

Microsoft IE plays Sirius XM just fine; I switched to Firefox as default browser and updated to latest version of Adobe Firefox that says its for 64 bit Firefox. No dice. Whats worse is that the SiriusXM app now loads in French language, then freezes. I am running Windows 7 Professional with fully current updates for everything. Ideas ??

Ερώτηση από RCanuckeh 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Highhorse 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I stop Firefox from spamming volume manager controls?

After opening and closing Firefox a few times, it spams volume manager instances. I've tried updating the browser, uninstalling it and reinstalling it however nothing see… (διαβάστε περισσότερα)

After opening and closing Firefox a few times, it spams volume manager instances. I've tried updating the browser, uninstalling it and reinstalling it however nothing seems to fix it. Below is a screenshot which helps to describe the issue I'm having.

I'm aware Firefox uses multiple processes but I think having this many volume manager controls seems like it's either a bug or un-neccessary.

Thanks in advance for reading this far.

Ερώτηση από Hydrogen6246 2 έτη πριν

Απάντηση από TyDraniu 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox adds full URL to email link

Firefox 59.0.2 (64-bit) When clicking the 'Page actions' icon in the search field, and selecting 'Email Link...' a Thunderbird email Write box opens as normal. In the pas… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 59.0.2 (64-bit) When clicking the 'Page actions' icon in the search field, and selecting 'Email Link...' a Thunderbird email Write box opens as normal. In the past, these email Write boxes had the title of the Firefox page being emailed in the Subject line, and nothing else. Since upgrading to Firefox Quantum, the Subject line now contains the title and the full URL of the Firefox page being emailed. Is there any way to keep Firefox from adding the full URL of the the page being emailed to Thunderbird?

Ερώτηση από erminea 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από erminea 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Why such a user-unfriendly avatar upload procedure?

On this forum, uploading an avatar is only possible if you have a Gravatar account. And to get a Gravatar account, you first have to have a WordPress account. As much as … (διαβάστε περισσότερα)

On this forum, uploading an avatar is only possible if you have a Gravatar account. And to get a Gravatar account, you first have to have a WordPress account. As much as I appreciate Firefox, I find that ridiculous.

It could very well be that the SUMO people are not aware of the (added) WordPress condition. But could you then simplify the process by making direct avatar uploads possible? (What would be against that anyway?)

Ερώτηση από FrankCo 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AliceWyman 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Download them all addon

Sir, I'm <a href="https://www.freegoogle.co.in">Sayan Samanta </a>, I can't add this addon on new version of Firefox..How to add Download them all addon … (διαβάστε περισσότερα)

Sir,

  I'm <a href="https://www.freegoogle.co.in">Sayan Samanta </a>, I can't add this addon on new version of Firefox..How to add Download them all addon on new version of firefox....
                          
                                         Thank you,
                                             Sayan Samanta

Ερώτηση από sayan952 2 έτη πριν

Απάντηση από Happy112 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Why do we get lines across the image when using Foxit PDF reader in Firefox

My colleagues use Foxit reader for PDFs but when PDF images are displayed on screen they have white lines across them. This doesn't happen on other browsers or if using A… (διαβάστε περισσότερα)

My colleagues use Foxit reader for PDFs but when PDF images are displayed on screen they have white lines across them. This doesn't happen on other browsers or if using Acrobat. Anyway we can get rid of this?

Ερώτηση από SolarPete 2 έτη πριν

Απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Guy's every video I play in every website except youtube is not buffering or not playing at all .Been searching for fixes but none works for me.I need help guys

Something is wrong with my firefox because aside from youtube , I can't play any videos at all. Ive searched and did all the fixes I could find online and in this website… (διαβάστε περισσότερα)

Something is wrong with my firefox because aside from youtube , I can't play any videos at all. Ive searched and did all the fixes I could find online and in this website but nothing works. Please help me guys I really like this website and I don't want to go back to Chrome but If I cant process this stuff I think I might have to go back. Please guys tell me how to fix it . Adobe flash is updated and compatible to firefox and all . Thank you!

Ερώτηση από Tim 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Happy112 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Why is Browser and Download History connected? I can't clear my Browswer History w/o Clearing My Download History??? When did this happen?

I want to delete my Browser History WITHOUT deleting my Download History, which we use to be able to do.

Ερώτηση από EricThomasTN 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

unable establish a connection with following cipher suit "<Attr name="Ciphers" type="nstr" value="DHE:ECDHE:!SSLv3:TLSv1.2:!ADH:!aNULL:!AES128"/>"

duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1213709 - locking unable establish a connection with a server with following cipher suite "<Attr name="Ciphers… (διαβάστε περισσότερα)

duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1213709 - locking

unable establish a connection with a server with following cipher suite "<Attr name="Ciphers" type="nstr" value="DHE:ECDHE:!SSLv3:TLSv1.2:!ADH:!aNULL:!AES128"/>"

Tested server suite: All combination of DHE: ECDHE without SSL Tested browsers (successful): edge, Chrome

Firefox error: Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to 10.57.108.132:10443. Cannot communicate securely with peer: no common encryption algorithm(s). Error code: SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP

  The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
  Please contact the website owners to inform them of this problem.

Learn more…

Report errors like this to help Mozilla identify and block malicious sites


Type of connection: HTTPS

Ερώτηση από anurajsreenivasan 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

I cannot start another profile from "about:profiles" - always only opens the same profile

I cannot start another profile from "about:profiles" - always only opens the same profile that is open already. I have now read a bit about this on Mozilla. It seems they… (διαβάστε περισσότερα)

I cannot start another profile from "about:profiles" - always only opens the same profile that is open already.

I have now read a bit about this on Mozilla. It seems they do not like profiles as a principle. So, it seems I do have to change to Chrome.

My use of profiles: Yes, I do a bit of private web development but I that is not the main reason I use profiles.

I separate my work areas by browser profiles each with multiple tabs open. Having all those tabs in one browser window would make it very chaotic. One window has social media, another has private surfing websites, another company info sites... and so on

Ερώτηση από zumaxb 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 2 έτη πριν