Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

how to report broken website html? http://www.intel.com/p/en_US/support

 • 1 απάντηση
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 313 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από Till Schneidereit

more options

hi, I was trying to fill out a form to ask a question on a 2-page form. First page is http://www.intel.com/p/en_US/support

I filled in the 5 fields and selected 'find' which took me to the second page: http://www.intel.com/p/en_US/support/contactsupport

The drop down buttons ( name of button-type??) did not work

I ran the W3C valdation tool on the webpage. (validator.w3.org) It came up with 15 errors. But that doesn't say that firefox is smarter than a validator. I took a look at the source code and was instantly overwhelmed with all of the scripts. -- Beyond my skill set----

So. Could you please, look at the site and see if it is a problem with Mozilla Firefox - or a problem with the website? I'm sure if you contact Intel (ARK.intel.com - website support) they would give more credence to your bona fides.

T H A N K Y O U, Jay Eichelberger

PS I should give you envirnmental stuff... Just installed UbuntuStudio 14.04 and am using the default Mozilla Firefox package aptitude versions firefox | grep ^i i 28.0+build2-0ubuntu2 trusty 500

The "about firefox" says Firefox 28 Mozilla Firefox for Ubuntu canonical 1.0

There is a huge amount of data in about:config - I don't know what is important. I guess: gecko.buildID;20140410211200 gecko.mstone;28.0

about:plugins shows 5 1) Shockwave Flash

  File: libflashplayer.so
  Path: /usr/lib/flashplugin-installer/libflashplayer.so
  Version: 11.2.202.350
  State: Enabled
  Shockwave Flash 11.2 r202

2) Windows Media Player Plug-in 10 (compatible; Videos)

  File: libtotem-gmp-plugin.so
  Path: /usr/lib/mozilla/plugins/libtotem-gmp-plugin.so
  Version: 
  State: Enabled
  The Videos 3.10.1 plugin handles video and audio streams.

3) DivX® Web Player

  File: libtotem-mully-plugin.so
  Path: /usr/lib/mozilla/plugins/libtotem-mully-plugin.so
  Version: 
  State: Enabled
  DivX Web Player version 1.4.0.233

4) VLC Multimedia Plugin (compatible Videos 3.10.1)

  File: libtotem-cone-plugin.so
  Path: /usr/lib/mozilla/plugins/libtotem-cone-plugin.so
  Version: 
  State: Enabled
  The Videos 3.10.1 plugin handles video and audio streams.


and 5) QuickTime Plug-in 7.6.6

  File: libtotem-narrowspace-plugin.so
  Path: /usr/lib/mozilla/plugins/libtotem-narrowspace-plugin.so
  Version: 
  State: Enabled
  The Videos 3.10.1 plugin handles video and audio streams.

Thank you!!!

Jay E.

Επιλεγμένη λύση

Hi Jay,

thanks for the report! In the future, you can use the site http://webcompat.com/ for this kind of report: it's supported by Mozilla, but specifically meant to be cross-browser, because we believe that the web should work in all browsers the same. Also, it's pretty slick and streamlined :)

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 3

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi Jay,

thanks for the report! In the future, you can use the site http://webcompat.com/ for this kind of report: it's supported by Mozilla, but specifically meant to be cross-browser, because we believe that the web should work in all browsers the same. Also, it's pretty slick and streamlined :)