Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

When uploading a PDF the website says the file is not a PDF file

  • 4 απαντήσεις
  • 4 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 3076 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από guigs

more options

I am a Realtor and need to upload PDF files to the website www.dotloop.com. This site only allows uploads of PDF files. When I attempt to upload a PDF the website returns an error message that says "You Can Only Upload PDF Files". When I call the website support they say it is a problem with Firefox mis-identifying the file type to the website. I attempted to unistall firefox and reinstall (suggested by .dotloop support) but this did not fix the problem. Is there a setting or some update to fix this?

I am a Realtor and need to upload PDF files to the website www.dotloop.com. This site only allows uploads of PDF files. When I attempt to upload a PDF the website returns an error message that says "You Can Only Upload PDF Files". When I call the website support they say it is a problem with Firefox mis-identifying the file type to the website. I attempted to unistall firefox and reinstall (suggested by .dotloop support) but this did not fix the problem. Is there a setting or some update to fix this?

Επιλεγμένη λύση

Hi RandySullivan31,

I am not entirely sure how I can test this, but please try these troubleshooting steps: 
  1. Open the profile folder [Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data ]and look for the mimeTypes.rdf file
  2. Move that file to the trash
  3. Restart Firefox and try to upload again :-)

However if you try to upload a document and open up the web console under Firefox > Tools > Developer Tools > Web Console please report any errors that come up when the error "You Can Only Upload PDF Files" pops up at the same time.

[dev.webcombat.com] is a site dedicated to the Web Compatibility bugs. Please file a bug with them with the site and the logs from the web console as well as the steps you took to produce the logs. Thank you for reporting this, with this information or if you need help with this I am happy to help.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi RandySullivan31,

I am not entirely sure how I can test this, but please try these troubleshooting steps: 
  1. Open the profile folder [Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data ]and look for the mimeTypes.rdf file
  2. Move that file to the trash
  3. Restart Firefox and try to upload again :-)

However if you try to upload a document and open up the web console under Firefox > Tools > Developer Tools > Web Console please report any errors that come up when the error "You Can Only Upload PDF Files" pops up at the same time.

[dev.webcombat.com] is a site dedicated to the Web Compatibility bugs. Please file a bug with them with the site and the logs from the web console as well as the steps you took to produce the logs. Thank you for reporting this, with this information or if you need help with this I am happy to help.

more options

Try to use the Live Http Headers extension to see with what MIME type the file is uploaded.

more options

Does anyone know why this is repeatable? I've deleted the mimetypes.rdf on the same computer almost daily due to this exact issue. I've even created a brand new firefox profile and the problem recurs on the computer.

Is there a registry setting or something somewhere else that would cause this corruption to be repeated on the same computer over and over again?

more options

amantica since the question is solved the troubleshooting info for your comp profile may be different.

If the above information does not resolve your issue, please consider creating a new thread containing the specific details of your issue.

Doing so will allow the Mozilla volunteers to give you solutions that are more helpful to you. This may help them to solve your problem faster and more efficiently.

Please, feel free to post the link to your thread on this thread for volunteers interested in assisting you.

Thank you.