Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Problem with Java 7 update 51

  • 4 απαντήσεις
  • 50 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 33 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Bizz999

more options

I can't verify my Java 7 update 51 version, but i need it so i can watch movies online on www.vojvodinanet.com . Firstly, i can't verify Java on my computer after installing, i tried to restart firefox and computer and it's the same. In add-ons it says Java Deployment Toolkit 7.0.510.13 10.51.2.13 (disabled) and there is no option for activating, so please can you tell me what should i do?

Επιλεγμένη λύση

This pops out when I reload that page...

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Are you sure that this is not a problem with JavaScript?

To avoid confusion:


You can try these steps in case of issues with web pages:

Reload web page(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

  • Hold down the Shift key and left-click the Reload button
  • Press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
  • Press "Command + Shift + R" (Mac)

Clear the cache and cookies only from websites that cause problems.

"Clear the Cache":

  • Firefox/Tools > Options > Advanced > Network > Cached Web Content: "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

  • Firefox/Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window.
more options

Επιλεγμένη λύση

This pops out when I reload that page...

more options

Yew that is the Java Console that opens.

There has been a change in the Java security settings, see:

A possible workaround is to add the URL to the Java Exceptions Site List, see: