Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Twitter Profile Photo header bar is #F1F1F1 instead of dark gray in Firefox and Seamonkey on Win764

  • 5 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 31 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Twitter Profile Photo header bar is #F1F1F1 instead of dark gray in Firefox 26 and Seamonkey 2.22 on Win764bit.

Here's a picture. https://pbs.twimg.com/media/BeNSUt5CIAAZihR.png

It displays correctly in Chrome and Internet Explorer.

It's like this on freshly created default profile, or in safe mode.

It's the same using Windows Aero Theme, Window Basic theme, and Windows Classic theme.

I have tried to use Firefox's Tools/Web Developer/Style Editor and right-click Inspect Element to figure out where the color for this thing is and change it but haven't succeeded.

It seems like it might be a problem with transparency rather than color, but that's just a guess.

I know of one possibly similar problem with colors on Twitter.com in Firefox using Windows Classic theme regarding the background color of selected text in the Twitter search box. However that might only be similar in that it's a color problem in the same environment and not be relevant to what I'm asking about.

Twitter Profile Photo header bar is #F1F1F1 instead of dark gray in Firefox 26 and Seamonkey 2.22 on Win764bit. Here's a picture. https://pbs.twimg.com/media/BeNSUt5CIAAZihR.png It displays correctly in Chrome and Internet Explorer. It's like this on freshly created default profile, or in safe mode. It's the same using Windows Aero Theme, Window Basic theme, and Windows Classic theme. I have tried to use Firefox's Tools/Web Developer/Style Editor and right-click Inspect Element to figure out where the color for this thing is and change it but haven't succeeded. It seems like it might be a problem with transparency rather than color, but that's just a guess. I know of one possibly similar problem with colors on Twitter.com in Firefox using Windows Classic theme regarding the background color of selected text in the Twitter search box. However that might only be similar in that it's a color problem in the same environment and not be relevant to what I'm asking about.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Chuck Baggett

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

Hello,

Firefox on Windows is now following display scaling options which may render text larger on high resolution displays. There's more than one way to resolve this problem. See the Webpages are large and blurry after updating Firefox - how to fix article for one suggestion. Here's another possible solution:

  • Type about:config into the Firefox address bar and tap on the Enter key.
  • If the warning This might void your warranty appears, click I'll be careful, I promise.
  • Search for layout.css.devPixelsPerPx

Fx22layout.css.devPixelsPerPx

  • Double-click on layout.css.devPixelsPerPx to modify its value. The default is -1.0 in Firefox 22 and above. Change it to 1.0 to make it work like in previous Firefox versions.

If necessary, further adjust the value in 0.1 or 0.05 steps. Use values between 1.0 and about 0.5 to reduce elements in size. Use values greater than 1.0 to increase size. For example, a value of 1.25 will increase font size to 125% to accommodate the default DPI setting in Windows 8. Double check the value that you enter. Setting a too small value will make everything disappear and a too large value will blow things up.

If web pages still need to be adjusted then you can look at the Default FullZoom Level or NoSquint extension.

To adjust the font size for the user interface, you can use the Theme Font & Size Changer extension.

Did this fix your problems? Please report back to us!

Thank you.

more options

Did you check this in Safe Mode or in a new profile?

I do not have a twitter account, so I probably can't check this.

Can you post a link?

more options

There is no mention at all of font sizes in my message. Perhaps your reply was meant for a different question?

more options

As stated in the original post , "it's like this on freshly created default profile, or in safe mode."

The problem is the same on multiple Mozilla browsers: Firefox 26, Seamonkey 2.2.2, and Aurora.

There was a link to a picture in the original post: https://pbs.twimg.com/media/BeNSUt5CIAAZihR.png

more options

That is the image that you posted and that doesn't make it possible to check for transparency issues (i.e. if there should be a background color that isn't displayed for some reason).

You can use the DOM Inspector or the built-in Inspector (Firefox/Tools > Web Developer;Ctrl+Shift+I) to check the background color for the image and the containing element.