Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Website Not Running Smoothly

  • 3 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 52 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από darksoul1

more options

Site Url is http://ilovehdwallpapers.com

The problem is with scrolling of website. Whenever I am trying to scroll webpage down then it hangs for 1-2 seconds and after that I am able scroll it down. It is happening with its every webpage.

However it is running smoothly with other browsers. I cleared cache disabled some plugins but problem is still same . Now the only plugin I am using is Seoquake .

However other sites are running without any such error.

Site Url is http://ilovehdwallpapers.com The problem is with scrolling of website. Whenever I am trying to scroll webpage down then it hangs for 1-2 seconds and after that I am able scroll it down. It is happening with its every webpage. However it is running smoothly with other browsers. I cleared cache disabled some plugins but problem is still same . Now the only plugin I am using is Seoquake . However other sites are running without any such error.

Επιλεγμένη λύση

Try to disable hardware acceleration in Firefox (you need to close and restart Firefox).


You should update your outdated Shockwave Flash 11.6 r602.

Latest Flash player versions here:

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 2

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Hello,

Try Firefox Safe Mode to see if the problem goes away. Firefox Safe Mode is a troubleshooting mode that turns off some settings and disables most add-ons (extensions and themes).

(If you're using an added theme, switch to the Default theme.)

If Firefox is open, you can restart in Firefox Safe Mode from the Help menu by clicking on the Restart with Add-ons Disabled... menu item:
FirefoxSafeMode

If Firefox is not running, you can start Firefox in Safe Mode as follows:

  • On Windows: Hold the Shift key when you open the Firefox desktop or Start menu shortcut.
  • On Mac: Hold the option key while starting Firefox.
  • On Linux: Quit Firefox, go to your Terminal and run firefox -safe-mode
    (you may need to specify the Firefox installation path e.g. /usr/lib/firefox)

Once you get the pop-up, just select "'Start in Safe Mode" Safe Mode Fx 15 - Win

If the issue is not present in Firefox Safe Mode, your problem is probably caused by an extension, and you need to figure out which one. Please follow the Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems article to find the cause.

To exit Firefox Safe Mode, just close Firefox and wait a few seconds before opening Firefox for normal use again.

When you figure out what's causing your issues, please let us know. It might help others with the same problem.

Thank you.

more options

Επιλεγμένη λύση

Try to disable hardware acceleration in Firefox (you need to close and restart Firefox).


You should update your outdated Shockwave Flash 11.6 r602.

Latest Flash player versions here:

more options

Thank you cor-el sir . It solved my problem .

Thanks pollti for suggesting me this solution. I also tried that . But problem solved by Cor-el Sir method.