Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Unable to select buttons on any website, including FB. Cleared cookies and cache and resarted with no success

 • 4 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 6 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από ideato

more options

Cannot click on any buttons, including the facebook connect button. This is affecting evry website with buttons.

I have cleared cookies and cache with no success. I have also restarted FF.

Επιλεγμένη λύση

Hello hpgirl18, Try Firefox Safe Mode to see if the problem goes away. Safe Mode is a troubleshooting mode, which disables most add-ons.

(If you're not using it, switch to the Default theme.)

 • On Windows you can open Firefox 4.0+ in Safe Mode by holding the Shift key when you open the Firefox desktop or Start menu shortcut.
 • Or open the Help menu and click on the Restart with Add-ons Disabled... menu item while Firefox is running.

FirefoxSafeMode

Once you get the pop-up, just select "'Start in Safe Mode" Safe Mode Fx 15 - Win

If the issue is not present in Firefox Safe Mode, your problem is probably caused by an extension, and you need to figure out which one. Please follow the Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems article for that.

To exit the Firefox Safe Mode, just close Firefox and wait a few seconds before opening Firefox for normal use again.

When you figure out what's causing your issues, please let us know. It might help other users who have the same problem.

Thank you.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hello hpgirl18, Try Firefox Safe Mode to see if the problem goes away. Safe Mode is a troubleshooting mode, which disables most add-ons.

(If you're not using it, switch to the Default theme.)

 • On Windows you can open Firefox 4.0+ in Safe Mode by holding the Shift key when you open the Firefox desktop or Start menu shortcut.
 • Or open the Help menu and click on the Restart with Add-ons Disabled... menu item while Firefox is running.

FirefoxSafeMode

Once you get the pop-up, just select "'Start in Safe Mode" Safe Mode Fx 15 - Win

If the issue is not present in Firefox Safe Mode, your problem is probably caused by an extension, and you need to figure out which one. Please follow the Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems article for that.

To exit the Firefox Safe Mode, just close Firefox and wait a few seconds before opening Firefox for normal use again.

When you figure out what's causing your issues, please let us know. It might help other users who have the same problem.

Thank you.

more options

Do a clean reinstall and delete the Firefox program folder before (re)installing a fresh copy of the current Firefox release.

Download a fresh Firefox copy and save the file to the desktop.

Uninstall your current Firefox version, if possible, to cleanup the Windows registry and settings in security software.

 • Do NOT remove personal data when you uninstall your current Firefox version, because all profile folders will be removed and you lose personal data like bookmarks and passwords from profiles of other Firefox versions.

Remove the Firefox program folder before installing that newly downloaded copy of the Firefox installer.

 • (32 bit Windows) "C:\Program Files\Mozilla Firefox\"
 • (64 bit Windows) "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\"

Your bookmarks and other personal data are stored in the Firefox profile folder and won't be affected by an uninstall and (re)install, but make sure that "remove personal data" is NOT selected when you uninstall Firefox.

If you keep having problems then also create a new profile.


more options

The issue lies in the avast! Online Security 9.0.2006.53 extension. Disabling it fixs the problem straight away. Thanks for the help!

more options

You are welcome