Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How do I order folders (not bookmarks) alphabetically?

  • 9 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 4508 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από craigp

more options

I want my folders in alphabetical order, not the websites inside them.

Επιλεγμένη λύση

1 Open the Bookmarks Sidebar = {Ctrl + B}

   2 Right-click the Bookmarks Menu folder and select Sort by Name 

That should sort bookmarks folders by name, with the 'loose' bookmarks sorted by name after the folders. Bookmarks and folders inside the main folders won't be sorted. NOW click on the folders in your unsorted folder and move them up to the area below the last sorted folder. Repeat until there are no more folders in your unsorted folder. repeat step 1& 2.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (9)

more options

If you are talking about Firefox folders, go to the folder in question. then go up one level to its parent. From the parent, right click the folder in question and select; Sort By Name. This is the only sort Firefox has. You could also do a manual sort. Go to the folder, locate a file you want to move. mouse on top of it and HOLD DOWN THE LEFT MOUSE BUTTON. You can then move that file to where you want it and release it.

more options

Thanks. When I try the first method the folder doesn't move. On the second it goes into the next folder as a sub-folder. How do I avoid that please?

more options

The folder is not suppose to move. The instruction I gave you was for sorting the folder entries / listings. The sort command works on the folder that you right click on.

more options

Try to hold down the Shift key when you want to move (drag) folders with the mouse.

more options

Thanks but sadly that didn't work. I place the folder in the right place on top of the one I want after it and simply becomes a sub-folder. If I put it at the main heading it goes back to the end.

more options
  1. Open the Bookmarks Sidebar = {Ctrl + B}
  2. Right-click the Bookmarks Menu folder and select Sort by Name

That should sort bookmarks folders by name, with the 'loose' bookmarks sorted by name after the folders. Bookmarks and folders inside the main folders won't be sorted.

more options

Thanks for the advice but sadly that didn't work either.

more options

Επιλεγμένη λύση

1 Open the Bookmarks Sidebar = {Ctrl + B}

   2 Right-click the Bookmarks Menu folder and select Sort by Name 

That should sort bookmarks folders by name, with the 'loose' bookmarks sorted by name after the folders. Bookmarks and folders inside the main folders won't be sorted. NOW click on the folders in your unsorted folder and move them up to the area below the last sorted folder. Repeat until there are no more folders in your unsorted folder. repeat step 1& 2.

more options

Worked perfectly! Many thanks