Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How do I reset my tab page?

  • 7 απαντήσεις
  • 11 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 3400 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από mohammed.samad

more options

I downloaded something on my computer and now every time I click the new tab button, it brings me to this site: http://lab.search.conduit.com/HP/SH/?layid=34&gid=754&ctid=CT3317458&octid=EB_ORIGINAL_CTID&SearchSource=69&CUI=&SSPV=&Lay=1&UM=2&UP=SP0F081C15-BB47-49F3-9076-622BA982C73F I tried the about:config and it won't let me reset it.

Όλες οι απαντήσεις (7)

more options

You need to remove a user.js file if about:config is not working.

SEE: http://kb.mozillazine.org/Resetting_preferences#Resetting_certain_preferences_when_a_user.js_file_exists

more options

I cannot purchase something. Is there a free thing I use?

more options

What is the value of the browser.newtab.url on the about:config page?

If you do not keep changes after a restart or otherwise have problems with preferences, see:

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window.
more options

You may also want to look for malware.

You can try these free programs to scan for malware, which work with your existing antivirus software:

Microsoft Security Essentials is a good permanent antivirus for Windows 7/Vista/XP if you don't already have one.

Further information can be found in the Troubleshoot Firefox issues caused by malware article.

Did this fix your problems? Please report back to us!

more options

Conduit creates a number of "Community Toolbar" extensions. If you have anything along those lines, it may be overriding the normal settings. You can review and disable or remove unwanted (or unrecognized) extensions on the Add-ons page. Either:

  • Ctrl+Shift+a
  • orange Firefox button (or Tools menu) > Add-ons

In the left column, click Extensions. Then, if in doubt, disable.

Usually a link will appear above at least one disabled extension to restart Firefox. You can complete your work on the tab and click one of the links as the last step.

Hopefully after that Firefox will honor your preferred new tab page.

more options

I figured it out. I just restored my computer and it worked. Thanks for all of the help everyone. I would strongly recommend this site to anyone with computer problems.

more options

A note as to what was done before hitting the forum: Malwarebytes & SuperAntiSpyware complete scans, which found and removed a number to things, all Conduit related. Kapersky TDSSKiller and MDAM chameleon found no problems.

RE >>To fix Firefox the first thing to do is to remove that Entrusted Toolbar extension through the Extensions tab of the Add-on manager. https://support.mozilla.org/en-US/kb/remove-toolbar-has-taken-over-your-firefox-search

The "entrusted11" addon pretended to uninstall. Upon FF restart, it was still there. In the meantime, I ran Hitman Pro scanner. It found & fixed several Conduit things that the others missed, plus a known malware. After a machine restart, the Entrusted11 addon did uninstall for real.

Another problem: FireFox was set to use a proxy. I set that back to no proxy and the redirects to Bing went away.

Search Reset extension installed and ran, but something (popup from some taskbar icon or FF addon -- they're close together and it disappeared quickly) blocked the changes to home page config. I reset that stuff manually under: Tools-->Options-->General.

Right-clicking the newtab checkerboard icon brought up the usual context menu for off-link right clicks on web pages, with no option to reset anything, BUT after using Hitman Pro and restarting the machine, that problem has cleared up.

Internet Explorer is still hijacked, so Hitman Pro did not solve all problems on this machine. I want to use Firefox awhile before I call this post solved.