Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox always opens all previous tabs when starting

  • 6 απαντήσεις
  • 5 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 294 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I've been using Firefox for quite a while, but it has recently begun opening every previously open tab when I restart a session. I only want the tabs I selected for my home page to open. I've tried going to the options and selecting "Show a blank page" on startup, but even that is ignored and all of the prior tabs open on each new start. I've rebooted the computer and restarted Firefox, but the problem remains.

Επιλεγμένη λύση

Sorry mjuby I missed seeing that you had already tried the fix.

I suggest disabling all your add-ons and testing again. Does that help?

Disable or remove Add-ons

If that doesn't help then please try a Firefox Reset. This puts Firefox back to its default settings. Your bookmarks, history etc will be saved but you will need to reinstall your add-ons.

Refresh Firefox - reset add-ons and settings

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

Hello,

Please make sure that you have not activated Firefox's restore tabs feature. See the article here:

Configuring session restore

If it is enabled then you can disable it by following the instructions in that article.

I hope that helps. Let me know if not.

more options

eddyc,

Thanks for the response. However, as I noted in my original description, I have already selected "Show a blank page" on startup. Originally I had selected "Show my home page," but I changed to "Show a blank page" to try and stop all previous tabs from opening. At no time have I selected "Show my windows and tabs from last time."

more options

Επιλεγμένη λύση

Sorry mjuby I missed seeing that you had already tried the fix.

I suggest disabling all your add-ons and testing again. Does that help?

Disable or remove Add-ons

If that doesn't help then please try a Firefox Reset. This puts Firefox back to its default settings. Your bookmarks, history etc will be saved but you will need to reinstall your add-ons.

Refresh Firefox - reset add-ons and settings

more options

Disabling the Add-ons didn't help, but the Firefox reset fixed the problem.

Thank you!

more options

Great. Thanks for letting me know and thanks for using Firefox!

more options

Note that this issue can be caused by a user.js file (that shows as present in the System Details List) that sets the browser.sessionstore.resume_session_once to true on the about:config page.
You can check this if you still have the "Old Firefox Data" folder on the desktop.